Akkerbouw

Nieuws 1457 x bekeken 1 reactie

Nedersaksen strijdt tegen AM-aaltje Emsland

De Landbouwkamer in de Duitse deelstaat Nedersaksen neemt aanvullende maatregelen tegen het Emsland-aaltje. Ook in Nederland heeft 'het nieuwe aaltje' gevolgen.

Het aaltje dat aardappelmoeheid (AM) veroorzaakt, is vorig jaar voor het eerst in Nedersaksen aangetroffen en inmiddels ook in het Veenkoloniale aardappelgebied geïdentificeerd. Het aaltje is buitengewoon virulent.

Grondonderzoek uitvoeren

De maatregelen gelden voor de aardappelteelt in de aan Nederland grenzende Nedersaksische regio’s Emsland en Grafschaft Bentheim. Daar doet zich het nieuwe aaltje voor en vandaar ook de naam: Globodera pallida Emsland.

Met ingang van 2017 moeten akkerbouwers in het najaar grondonderzoek uitvoeren op percelen waar ze het jaar daarna pootaardappelen gaan verbouwen. Daar mogen geen AM-aaltjes voorkomen. Dit geldt ook voor de teelt van pootgoed voor eigen gebruik. Vanaf 2018 mag dan alleen nog eigen geteeld pootgoed worden gebruikt van aantoonbaar AM-vrije percelen. Overtredingen tegen de nieuwe verplichtingen kunnen worden beboet met maximaal €50.000.

Vanaf 2018 mag dan alleen nog eigen geteeld pootgoed worden gebruikt van aantoonbaar AM-vrije percelen. Overtredingen tegen de nieuwe verplichtingen kunnen worden beboet met maximaal €50.000.

Schade aan AM-resistente rassen

Globodera pallida Emsland behoort tot de witte aaltjes en berokkent ook schade aan AM-resistente aardappelrassen, werd vorig jaar duidelijk uit onderzoek. In het Emsland en de Grafschaft Bentheim wordt ongeveer 31.000 hectare aardappelen geteeld. Vooral fabrieksaardappelteelt is hier belangrijk.

De eisen berusten juridisch op de Europese aaltjesbestrijdingsrichtlijn, meldt de Landbouwkamer. Tegen de maatregelen kan beroep worden aangetekend bij de rechter.

Eén reactie

  • agratax(1)


    Hiermee is weer eens aangetoond, dat hoe inventief de mens ook is, de natuur hem steeds weer overtroeft. Door verstandig gebruik te maken van verschillende resistenties zou volgens de wetenschap de AM onder de duim te houden zijn. Helaas het aaltje is bezig aan een nieuw offensief.

Of registreer je om te kunnen reageren.