Akkerbouw

Nieuws 1 reactie

Zwaardere grond moet deze week eerst nog drogen

De komst van het warmere weer maakt niet dat overal direct volop het voorjaarswerk kan worden opgepakt. Met name de zwaardere grond moet eerst nog droger worden, voor er de aardappelen en de laatste zaaigewassen in kunnen worden gezaaid.

De regen van afgelopen week heeft de voorjaarswerkzaamheden vooral op de zwaardere gronden vertraagd. Juist daar moeten nog veel aardappelen worden gepoot. Onder de huidige omstandigheden vergt dat nog zo'n twee weken. In Zeeland worden bieten en uienpercelen opnieuw ingezaaid als gevolg van slakken- en hagelschade. In het noorden zijn vooral de zwaardere gronden nog niet geschikt voor inzaai. Die hebben meer tijd nodig om te drogen. Op zijn vroegst eind deze week kunnen hierop activiteiten plaatsvinden.

Beginnen met ploegen

In Groningen verwacht Wyncko Tonckens, akkerbouwspecialist bij Delphy, dat de akkerbouwers op de lichtere gronden deze week starten met het ploegen. Naar zijn schatting is de helft van de uien en 75% van de bieten in Groningen gezaaid. Met de huidige weersvooruitzichten kan eind van de week weer worden gestart met het zaaien van het restant.
Van de aardappelen zit nog niets in de Groningse klei. Eind deze week start het poten mogelijk op de lichtere gronden.
In Overijssel en Drenthe van zelfde laken een pak, constateert Erwin Bakker. "Het poten van de aardappelen kan medio deze week worden hervat. Met de huidige weersvooruitzichten is binnen een week 90% gepoot. Bieten en zomergranen zijn grotendeels gezaaid."

Verschillen in Flevoland

In Flevoland constateert zijn collega Cor Eldering grote verschillen tussen zuidelijk- en oostelijk Flevoland en de Noordoostpolder. "De Noordoostpolder is aanzienlijk natter." In zuid- en oost-Flevoland zijn de aardappelen al grotendeels gepoot en starten de telers deze week met het opfrezen van de ruggen. Bij de peen en uien kunnen eind deze week de ruggen worden getrokken. In de Noordoostpolder daarentegen moet het aardappelpoten nog starten. Volgens Eldering is het voor de peen en uien een normaal voorjaar. "Met de aardappelen en bieten lopen we twee weken achter."

Slakken- en hagelschade

De tarwe in de Noordoostpolder heeft het moeilijk heeft door de lage temperatuur en doordat er geen voorjaarsbemesting heeft kunnen plaatsvinden door de te natte grond.

In Zuid-West Nederland zal een derde deel van de bieten- en uienpercelen als gevolg van slakken- en hagelschade voor de tweede keer worden ingezaaid, schat Leen van Marion van Delphy. Volgens hem zitten de zaai-uien er hier grotendeels in en de aardappelen voor circa 75%. Van Marion: "Mogelijk kan eind van de week het poten worden hervat." Op de Brabantse en Limburgse zand en lössgronden zijn de bieten gezaaid. Op de zwaardere gronden moet ook hier nog menig perceel worden gezaaid. weet Henry van den Akker van Delphy in Zuid-Oost Nederland. "Met het aardappelpoten zijn de telers hier nog zoet, de komende twee weken."

Eén reactie

  • vofhorlings1

    Moet Eldering toch eerst nog eens beter rond kijken in Flevoland, hier in Zuidelijk Flevolvand moet nog minimaal 90% worden gepoot.

Of registreer je om te kunnen reageren.