Akkerbouw

Nieuws

Milieukeur steunt export duurzamere bloembollen

Milieukeur, certificatiesysteem voor duurzame producten, ondersteunt de export van duurzamer geteelde bloembollen.

Om Nederlandse bloembollentelers te helpen hun producten in het buitenland te positioneren met de kenmerken van het Milieukeurcertificaat zijn in drie talen – Duits, Engels en Frans - factsheets gepubliceerd op www.milieukeur.com. Deze promoten het systeem en dus ook de producten die volgens het systeem zijn geproduceerd.

Beperkt gebruik middelen en energie

De factsheets gaan in op de duurzaamheidsvoordelen van telen volgens eisen van Milieukeur. Die eisen hebben bijvoorbeeld een lagere milieubelasting als doel door het beperkt gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en energie. Ook het weren van neonicotinoïden hoort erbij, evenals de zorg voor bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit. Het certificatieschema is in overleg met onder meer bollentelers en -handelaren tot stand gekomen.

250 hectare volgens duurzaamheidscriteria

De organisatie achter Milieukeur verwacht dat er dit seizoen op ongeveer 250 hectare volgens de duurzaamheidscriteria van het Europees geaccrediteerde certificeringssysteem wordt geteeld. Deze gecertificeerde bloembollen zijn vanaf augustus of september 2016 leverbaar. Volgens Milieukeur gaat het om een uitgebreid assortiment voor verschillende doeleinden.

Of registreer je om te kunnen reageren.