Akkerbouw

Nieuws 2494 x bekeken 3 reacties

Wetenschap gebruikt volop nieuwe gentechniek

Brussel oordeelt in maart over nieuwe gentechnieken. Wetenschappers over de hele wereld gebruiken ze al volop, ook in de EU.

De PvdA in de Tweede Kamer vindt dat nieuwe technieken voor het genetisch modificeren van planten moeten vallen onder de etiketteringsplicht. De PvdA-kamerleden Sjoera Dikkers en Henk Leenders vragen aan staatssecretaris Martijn van Dam om de nieuwe technieken en de etiketteringsplicht bij zijn Europese collega's aan te kaarten, naar aanleiding van een artikel van Boerderij. Het gaat om nieuwe gentechnieken als Site Directed Nuclease, waar Crispr Cas9 onder valt, en Oligonucleotide Directed Mutagenesis (ODM). Bij deze technieken worden de genen in een plant aangepast, zonder dat genen van buiten worden ingebracht. In maart komt de Europese Commissie met een voorstel hoe de GMO-regels moeten worden geïnterpreteerd als het gaat om nieuwe gentechnieken. Ook moet duidelijk worden of Brussel een onderscheid gaat maken in de regels tussen het inbrengen van soorteigen (cisgenese) of soortvreemde genen (transgenese).

Waardevolle inzichten

Onderzoekers zijn al ver met de toepassing van nieuwe gentechnieken in landbouwgewassen. Wageningen UR maakte met behulp van soorteigen genen (cisgenese) in het DuRPh-project Désirée aardappelen resistent tegen phytophthora. Het project is afgesloten. Het is onbekend of er een vervolg komt. In België is vorig jaar het project Bintje Plus gestart, met hetzelfde doel als DuRPh, maar dan met het veel geteelde ras Bintje. Eveneens in België draait het project GerePhyti van het Waalse onderzoeksinstituut CRA-W, dat een phythopthora-resistente aardappel ontwikkelt. In Groot-Brittannië startte vorig jaar een project met het ras Maris Piper. Het loopt tot en met 2019 en wordt uitgevoerd door het Sainsbury Laboratory van Cambridge University (SLCU). In dit project wordt de aardappel via transgenese voorzien van resistenties tegen phytophthora en het aardappelcysteaaltje. Het bevat minder suikers, zodat geen acrylamide wordt gevormd als het product te heet wordt gebakken. En de aardappel moet minder gevoelig zijn voor stootblauw. De Amerikaanse aardappelverwerker Simplot heeft al zo'n aardappel ontwikkeld. Deze Innate kreeg vorig jaar een teelttoelating in de VS. Er werd 1.200 hectare van geteeld. Simplot wil de aardappel ook resistent maken tegen het PVY-virus.

Gentechnieken

Het eveneens Amerikaanse biotechbedrijf Cibus ontwikkelde het Rapid Trait Development System, een vorm van Oligonucleotide Directed Mutagenesis (ODM). Het past de nieuwe gentechniek toe op koolzaad, vlas, rijst en aardappelen. Het herbicide resistente koolzaad is al beschikbaar in de VS. Het herbicideresistente vlas komt in 2019 op de markt. De phytophthora-resistente aardappel volgt in 2020. Voor de rijst noemt Cibus geen jaartal. In China is met Crisp-Cas een tarwevariëteit ontwikkeld die resistent is tegen meeldauw.

Laatste reacties

 • Bertus Buizer

  Het is opvallend hoe de universiteiten, inclusief nota bene onze Wageningen Universiteit, tegenwoordig in de pas lopen met de biotech-industrie. Vandaag verscheen over de lobby van Wageningen Universiteit in dit verband een lezenswaardig rapport van de Corporate Europe Observatory. Zie: http://bit.ly/1PdPDzK
  Ik heb het DuRPh-project van Wageningen altijd al waaghalzerij met het grote gevaar van belangenverstrengeling gevonden. Dat van belangenverstrengeling ook werkelijk sprake is, blijkt nu ook uit dit rapport.

  Ik stel me - met alle respect - bij de rol en uitdagingen van 'onze' Wageningen Universiteit op het gebied van plantenveredeling eigenlijk heel iets anders voor. Zie: http://bit.ly/1SBbKVl

 • Richard Visser

  Het is jammer dat de heer Buizer een zeer tendentieus rapport aanhaalt om een aantal zaken te ‘bewijzen’. Het DuRPh project heeft altijd als doel gehad om een ‘proof of concept’ te leveren voor cisgenese en een mogelijke bijdrage aan duurzame landbouw en het was nooit de bedoeling om een kant en klaar ras af te leveren. Het voorkomen van belangenverstrengeling binnen DuRPh was oorspronkelijk één van de redenen om uitsluitend overheidsfinanciering te gebruiken. De rol van plantenveredeling zoals ik die als hoogleraar Plantenveredeling aan Wageningen Universiteit zie is om alle mogelijke methoden te onderzoeken die een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame en evenwichtige teelt van voedselgewassen met een minimale input aan water en meststoffen en een minimale impact op het milieu. Daarbij zijn nieuwe veredelingstechnieken, zoals cisgenese, interessante opties voor met name kruisbevruchtende vegetatief vermeerderde gewassen, maar geen standaard oplossing voor alle problemen en alle gewassen.

 • Bertus Buizer

  Jammer dat prof. Richard Visser hier slechts een deel van het verhaal kan vertellen. Wat hem niet bevalt noemt hij 'tendentieus'. Maar hoe dik is dan bijvoorbeeld het 'bewijs' van Wageningen Universiteit dat genetische modificatie van planten veilig is voor de gezondheid? En is die overheidsfinanciering van het DuRPh project ook niet mooi meegenomen voor de biotech-industrie? En kan de leerstoel van de heer Visser daar dan uiteindelijk direct of indirect ook niet een keer van profiteren? Het is toch uiteindelijk ook een patentenverhaal? Ik heb toch enigszins het idee dat dit allemaal een beetje aan de aardappeltelers en consumenten voorbijgaat.

  De trend is ggo-vrij. Ik zou prof. Visser willen adviseren, help de plantenveredelaars en kweekbedrijven om daar goed op in te spelen. Dan kunnen we verder. Laat ons geen tijd verliezen. Nieuwe gentechnieken in de plantenveredeling, zoals cisgenese in het DuRPh project, leiden af van de werkelijke problemen in de voedselvoorziening en bieden uiteindelijk geen soelaas voor een toereikende duurzame voedselvoorziening. Alleen wel voor enkele grote corporaties en universiteiten. Die ontwikkelen ze niet voor niets.

  Er liggen voor de Nederlandse agrarische sector internationaal grote kansen als zij zich profileert als ggo-vrij. Maar dan moet zij daar wel ondubbelzinnig voor kiezen. Met Wageningen Universiteit voorop.

Of registreer je om te kunnen reageren.