Akkerbouw

Nieuws 1403 x bekeken

Nieuw fonds voor gewasbescherming in kleine teelten

Er komt een nieuw Fonds Kleine Toepassingen voor Gewasbeschermingsmiddelen. De Europese Commissie heeft geen bezwaar tegen het fonds. Het fonds heeft een looptijd tot en met 31 december 2019 en er is €400.000 per jaar beschikbaar.

Het fonds wordt voor de helft gevuld door het ministerie van Economische Zaken. Een kwart wordt betaald door telers en een kwart door de Nefyto, de brancheorganisatie van producenten van gewasbeschermingsmiddelen.

Het geld is bedoeld om de toelating van chemische en groene gewasbeschermingsmiddelen te ondersteunen en om ontheffing te krijgen van biologische bestrijders voor teelten met een klein areaal. Het vorige fonds liep van 2009 tot en met 2013. In die periode zijn 84 projecten gefinancierd voor totaal €1,9 miljoen.

Aanvragen indienen bij NVWA

Het Fonds wordt beheerd door de Stichting Kleine Toepassingen Gewasbeschermingsmiddelen. Dat is opgericht door LTO Nederland en de Nefyto. De Coördinatoren Effectief Middelenpakket spelen een grote rol bij het aanvragen van een bijdrage. Het secretariaat van het fonds ligt bij de voedselautoriteit NVWA. Daar kunnen ook de aanvragen voor een bijdrage worden ingediend. De eerste aanvraagronde sluit 14 februari 2016.

Of registreer je om te kunnen reageren.