Akkerbouw

Nieuws 1738 x bekeken 2 reacties

Minder phytophthora met biodiverse teelt

Méér aardappelen en minder phythophthora-aantasting: dat bereik je bij een teeltsysteem met meer biodiversiteit, blijkt uit meerjarige PPO-AGV proeven op de Broekemahoeve.

De aantasting van het loof door phytophthora werd bij de proeven gemiddeld met 16 procent gereduceerd en de aardappelopbrengst steeg met 3,7 tot 4 ton per hectare.

Biodiversiteit kan gewassen weerbaarder maken

Vanuit de wetenschappelijke literatuur komen steeds meer aanwijzingen dat verschillende vormen van biodiversiteit een bijdrage kunnen leveren aan weerbaarheid, veerkracht en robuustheid van landbouwsystemen. Binnen het project 'Weerbare systemen' en het vervolgproject 'Stabiliteit door Diversiteit' is onderzocht hoe de biodiversiteit in de teelt verhoogd kan worden.  Met als doel te komen tot een weerbaarder landbouw ecosysteem.

Van 2010 tot 2014 is binnen de projecten een proef opgezet, waarin een vergelijking is gemaakt tussen een systeem met extra biodiversiteitsmaatregelen (systeem Biodivers) en een standaard biologische teeltwijze (systeem Bio-standaard).

Stapeling van teeltmaatregelen

De grotere biodiversiteit in een biologische teelt werd bereikt door het stapelen van een aantal teeltmaatregelen, zoals de teelt op smalle stroken, niet ploegen en het gebruik van niet gevoelige aardappelrassen naast het gevoelige ras Ditta. Deze teeltwijze is vergeleken met het standaard biologische teeltsysteem met ploegen en een monocultuur met het ras Ditta. Vergelijking met alleen Ditta gaf in het systeem Biodivers een loofaantasting van 12,6 procent en een 3,7 ton hogere opbrengst.

Laatste reacties

  • agratax(1)

    Ik vraag me af in hoeverre we conclusies aan dit onderzoek mogen ontlenen. Bij dez eproef zijn zo ik lees verschillende wijzigingen in de teelt te gelijk door gevoerd, hierdoor is het niet duidelijk welke wijziging verantwoordelijk is voor het resultaat en wat het resultaat zou zijn geweest als we deze veranderingen stuk voor stuk in afzonderlijke proeven hadden uitgevoerd. Misschien waren dan slechtere of betere resultaten te behalen geweest.

  • boer drenth

    Ik heb zelden zoveel onzin gelezen. Dit is toch onwerkbaar voor de moderne landbouw. Ga dit maar uit proberen bij jou in de groente tuin.

Of registreer je om te kunnen reageren.