Akkerbouw

Nieuws 1 reactie

Grote verschillen tussen bietenrassen in gevoeligheid voor bladziekten

Goede bladziektebestrijding in suikerbieten zorgt gemiddeld per hectare voor 3,2 ton meer bieten, 0,27 procentpunt meer suiker en per saldo 870 kilo extra suiker. Dat constateert DLV Plant op basis van een afgelopen jaar op eigen initiatief gehouden bietenproef op een praktijkperceel in Voerendaal (L.).

Hier werden de rassen Lisanna, Maximiliana, Florena, Isabella, Lieselotta, BTS 440, 605, 460 en 520, Bosch en Corvinia uitgezaaid. Deze werden deels behandeld en deels niet behandeld tegen Stemphylium, Cercospora, Ramularia, Meeldauw en roest.

BTS 460, BTS 520, Isabella en Maximilliana bleken het gevoeligst voor aantastingen. De effecten van de ziektebestrijding verschillen per ras. Het grootste effect werd gerealiseerd bij de rassen BTS 460 (+10 ton bieten) BTS 520 (+14.5 ton) en Isabella (+8 ton). Bij BTS 605 had de ziektebestrijding een averechts effect van 8 ton op de opbrengst. Bij Corvinia, Florena en Lisanna waren de verschillen tussen de behandelde en niet behandelde bieten minimaal.

Florena en Corvinia aan top

Florena en Corvinia scoorden het best, met een netto hectare-opbrengst van 110 ton en 21 ton suiker (19,7% suiker). Daarbij werden geen verschillen geconstateerd tussen de behandelde en onbehandelde percelen. Het suikerpercentage verschilde wel ruim een half procent in het voordeel van de behandelde percelen. De grote verschillen in de suikeropbrengsten zijn vooral terug te voeren op de vitaliteit van het blad.

Volgens Sjef Crijns van DLV Plant toont deze proef aan dat de ziektegevoeligheid per ras duidelijk verschilt. Meerjarig onderzoek is echter noodzakelijk om goed advies te kunnen geven. Telers voor een late oogst adviseert hij te kiezen voor minder ziektegevoelige rassen.

Eén reactie

  • moi !

    vraag? Waarom doen sommige rassen het niet goed of zijn ze te ver door gekruist . Dat zijn interessante vragen.

Of registreer je om te kunnen reageren.