Akkerbouw

Nieuws

'Schade door muizen loopt van buurman naar buurman'

De akkerbouw wil ontheffing voor de chemische bestrijding van muizen. "We willen de muizen niet uitroeien. We willen een epidemie beheersbaar maken."

Muizen houden huis in graan en graszaadpercelen. Die zijn binnenkort allemaal geoogst. Akkerbouwers vrezen dat de muizen dan verhuizen naar percelen met aardappelen en wortelen. Om nog grotere schade te voorkomen, heeft de Brancheorganisatie Akkerbouw een ontheffing aangevraagd voor de chemische bestrijding van muizen in gewassen.

Meeste schade in Westerkwartier Groningen en Noordwest-Friesland

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), lid van de BO-Akkerbouw, voerde een inventarisatie uit over de muizenschade. De meeste schade is gemeld in het Westerkwartier in Groningen en Noordwest-Friesland, zegt NAV-voorzitter Teun de Jong. "Op veel percelen graszaad en wintergaan bedraagt de schade rond de 25 procent. Er zijn zelfs percelen met meer dan 50 procent schade. De meldingen lopen van buurman naar buurman. Buiten deze gebieden kwamen ook meldingen van schade, zelfs uit Zeeland, maar dat betreft meer incidentele gevallen."

Chemische bestrijding met anti-bloedstollingsmiddelen

Chemische bestrijding van muizen in het veld met anti-bloedstollingsmiddelen is verboden. De toelatingscommissie Ctgb vindt dat deze middelen te veel risico geven in het veld. Als muizen het middel binnen krijgen maar onvoldoende om de pijp uit te gaan, dan bestaat het risico dat roofvogels het gif ook binnen krijgen.

Van tien naar zesduizend veldmuizen

Na twee zachte winters achter elkaar, is de muizenpopulatie behoorlijk gegroeid. Tien veldmuizen in april kunnen zich onder goede omstandigheden vermenigvuldigen tot bijna zesduizend exemplaren in oktober. Ze veroorzaken veel schade. Daarom vindt De Jong dat akkerbouwers de mogelijkheid moeten krijgen de muizen chemisch aan te pakken. Hij mag niet zeggen voor welk middel de ontheffing is aangevraagd, omdat dat illegaal gebruik in de hand zou kunnen werken. "Maar het is een middel dat in het buitenland volop wordt gebruikt, en het is geen anti-bloedstollingsmiddel. We hebben overlegd met de fabrikant. Die heeft het volop op de plank liggen, zodat de beschikbaarheid geen probleem is."

Toepassing door gespecialiseerde bedrijven

Muizengif mag alleen worden toegepast door bedrijven die daarin zijn gespecialiseerd. De Jong vermoedt dat dat waarschijnlijk ook een voorwaarde wordt voor de ontheffing. "Maar de bedrijven hebben voldoende capaciteit om de extra vraag aan te kunnen. Wij zien echter het liefst dat de toepassing valt onder de spuitlicentie die akkerbouwers toch al hebben."

Ontheffing laat op zich wachten

De Jong schat dat de aanvraag voor de ontheffing enkele weken in beslag gaat nemen. "Ik realiseer me dat dat te laat is voor het graan en het graszaad. Maar we hopen met de ontheffing dan schade in andere gewassen te beperken. De ontheffing geldt dan voor maximaal 120 dagen. Mocht er weer een zachte winter komen en opnieuw veel muizenoverlast in 2016, dan hebben we in ieder geval ons huiswerk al gedaan. Dan komt er hopelijk eerder in het groeiseizoen een ontheffing. We willen de muizen niet uitroeien. Maar we willen wel een epidemie beheersbaar maken om grote schade te voorkomen."

Of registreer je om te kunnen reageren.