Akkerbouw

Nieuws

Start Europees project voor beperken middelenemissie

Den Haag – Het project TOPPS Nederland is op 2 juni van start gegaan.

TOPPS staat voor Train Operators to Promote best Practices and Sustainability en richt zich op het beperken van emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater. TOPPS is geïntroduceerd door Nefyto, de brancheorganisatie van middelenfabrikanten en de Europese koepelorganisatie ECPA.  Het project bestaat in Nederland uit twee deelprojecten: het uitwerken van een erfemissiescan voor telers en een demonstratieproject voor het terugdringen van afspoeling vanaf percelen. Het plan is dat minimaal vijfhonderd telers hun bedrijf laten doorlichten en advies krijgen hoe emissie te beperken.

Het 'Demoproject perceelemissie Kollumerwaard' wil pootaardappeltelers in Noord-Nederland praktische maatregelen laten zien, die de uit- en afspoeling van middelen terugdringen, zoals drempels, greppels met compost langs het oppervlaktewater, rijpaden en een bodemconditioner.

Beide deelprojecten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met LTO Nederland en zijn ook onderdeel van het LTO Actieplan gewasbescherming 2015-2020 'Schoner, Groener, Beter!'

Of registreer je om te kunnen reageren.