Akkerbouw

Nieuws

Suikerbieten gaan steeds efficiënter met stikstof om

Dinteloord - Suikerbieten hebben ondanks fors hogere opbrengsten niet meer stikstof nodig dan zo'n vijftien jaar geleden. De stikstofbemesting is in deze periode zelfs licht gedaald. Dat blijkt uit gegevens van het suikerbieten teeltregistratiesysteem Unitip.

Rond het jaar 2000 bracht een hectare bieten gemiddeld 60 ton bieten op, in 2014 is de gemiddelde opbrengst gestegen naar 90 ton bieten per hectare, terwijl het bemestingsniveau in dezelfde periode nauwelijks is veranderd. Dat roept dan de vraag op of met meer stikstof niet nog meer geproduceerd zou zijn. Dat is niet het geval. De nieuwe bietenrassen gaan veel efficiënter met stikstof om dan de rassen van vijftien jaar geleden. De hoeveelheid stikstof die een bietengewas opneemt, is ongeveer gelijk gebleven. Zelfs de totale stikstofafvoer met bieten van een perceel laat een dalende trend zien. In 2014 werd iets minder dan 100 kilo stikstof per hectare afgevoerd.

Amino-N daalt

Vijftien jaar geleden gold de vuistregel dat bieten met een amino-N onder de 10 mmol/kilo stikstofgebrek hebben gehad. Recente gegevens van het IRS laten zien dat de moderne rassen pas bij een amino-N onder de 5 mogelijk stikstofgebrek hebben gehad. Aan de bovenkant houdt Suiker Unie een amino-N van 15 aan. Het advies is om bij hogere waarden eens kritisch naar de stikstofgift te kijken. Hoge waarden kunnen ook het gevolg zijn van stress door extreme droogte of ziektes. Is dat niet het geval, dan is de stikstofvoorziening te hoog geweest. Campagnecijfers van Suiker Unie laten zien dat in 2014 slechts 1,5 procent van de bietenmonsters een amino-N onder de 5 hebben.

Bijbemesten niet nodig

Zelfs na een grote hoeveelheid neerslag vroeg in het groeiseizoen is stikstof bijbemesten niet rendabel. Dat blijkt uit een onderzoek dat het IRS in 2014 uitvoerde op een perceel zandgrond in het Drentse Sleen. Na een zeer natte meimaand waren de bieten lichtgeel en groeiden slecht. Ook de hoeveelheid N-min was met 57 kilo per hectare laag. Allemaal signalen die kunnen duiden op stikstofgebrek. Half juni is een proef aangelegd met vier stikstoftrappen tussen 0 en 120 kilo N per hectare. Op de bijbemeste veldjes werd wel meer en donkerder loof geproduceerd, maar een extra gift had geen duidelijke invloed op het wortelgewicht, maar wel een negatief effect op het suikergehalte. Dit resultaat bevestigt dat stikstof door uitspoeling niet snel buiten de wortelzone van bieten terechtkomt.

Of registreer je om te kunnen reageren.