Akkerbouw

Nieuws

Brussel ziet af van verordening zaaizaad en pootgoed

Brussel – De Europese Commissie ziet definitief af van een verordening voor zaaizaad en pootgoed. Dat betekent dat de huidige richtlijnen blijven bestaan. Lidstaten mogen een nationale invulling geven aan een richtlijn.

De eisen in een verordening gelden onverkort voor alle lidstaten. De vorige Commissie wilde de twaalf richtlijnen voor zaaizaad en pootgoed omzetten in één verplichtende verordening. Het Europees Parlement wees het voorstel met een grote meerderheid af. Daarop heeft de nieuwe Commissie, die aantrad op 1 november 2014, besloten het voorstel in te trekken.

Het voorstel leidde tot veel ophef in de Nederlandse pootaardappelsector. Nederland stelt strengere eisen aan de kwaliteit van pootaardappelen dan de andere lidstaten om de export veilig te stellen. Nederland is verreweg de grootste pootgoedexporteur in de wereld. Een verordening geldt voor de hele EU, waardoor nationale kwaliteitseisen niet langer zouden zijn toegestaan. Het besluit van de Commissie betekent dat de richtlijnen voor pootaardappelen niet veranderen. Iedere lidstaat kan zijn eigen kwaliteitsnormen hanteren, zoals die nu gelden.

Wat wel gaat veranderen is de klassenindeling voor pootaardappelen per 2016. Daarover is vorig jaar een besluit genomen in Brussel. Dat betekent dat in iedere lidstaat de kwaliteitsklassen dezelfde namen of letters krijgen. Maar iedere lidstaat mag per klasse eigen normen opstellen.

Volgens directeur Gerard Backx van pootgoedhandelshuis HZPC kan de Nederlandse sector goed leven met de huidige EU-richtlijnen. "Wellicht komt de discussie over een aantal jaren weer terug. Er zijn immers groeperingen in de EU die wel willen dat er iets verandert. Voor onze sector is het handhaven van de richtlijnen geen probleem."

Of registreer je om te kunnen reageren.