Akkerbouw

Nieuws 1325 x bekeken

Samenwerking SPNA en WUR voor Noordelijke innovatie

Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) en het praktijkonderzoek van Wageningen UR intensiveren hun samenwerking.

Zij zien daarbij grote voordelen voor hoogwaardig toegepast onderzoek in Noord-Nederland.

Vraag naar innovaties

Volgens de 2 organisaties is er in de Noordelijke akkerbouw veel vraag naar innovaties. Belangrijke speerpunten hierbij zijn bijvoorbeeld structurele bodemverbetering en het sluiten van kringlopen. Ook op het gebied van precisielandbouw liggen er kansen in het Noorden. Aan die thema's gaan SPNA en Wageningen UR samen invulling geven in de vorm van projecten.

SPNA beschikt over twee onderzoekslocaties in de provincie Groningen met daar omheen een betrokken netwerk van akkerbouwers. Vanuit proefboerderij Kollumerwaard (lichte jonge kleigrond) wordt de akkerbouw in de Friese kuststrook en het Groningse Hogeland bediend. Proefboerderij Ebelsheerd (zware kleigrond) ligt midden in het Oldambt.

Basis toegepast onderzoek sterker

Onderzoek- en innovatieorganisatie Wageningen UR beschikt over zowel wetenschappelijke kennis als praktijkkennis.

Door de sterke punten van beide organisaties te combineren wordt de basis voor toegepast onderzoek ten bate van de agrarische sector versterkt, stellen beide. Ook zorgt dit ervoor dat meer geld vanuit het topsectorenbeleid naar Noord-Nederland komt.

Of registreer je om te kunnen reageren.