Akkerbouw

Nieuws

Meer gecertificeerde compost in akkerbouw

Het gebruik van compost in de akkerbouw is vrij stabiel. Dat blijkt uit cijfers van Branchevereniging Organische Reststoffen (BVOR).

Het aanbod van de grondstoffen GFT-afval van huishoudens en groenafval van parken, bermen of bossen is ook vrij stabiel. BVOR directeur Arjen Brinkmann verwacht niet dat dit de komende jaren veel gaat veranderen. Wel ziet Brinkmann een duidelijke groei van gecertificeerde compost onder het keurmerk 'Keurcompost'.

Keurcompost

Jaarlijks gaat er tussen de 700.000 en 800.000 ton compost naar de akkerbouw. Afgelopen jaar is bijna 80 procent van deze compost gecertificeerd als Keurcompost. Voor telers die compost willen gebruiken en hun producten afleveren met een Voedselveiligheidscertificaat is het gebruik van gecertificeerde Keurcompost verplicht. Hiervoor gelden bovenwettelijke eisen.

Evenwicht organischestofbalans lastig

Bij het invullen van het akkerbouw bemestingsplan concurreert dierlijke mest met compost. Compost heeft hierbij als voordeel dat er per kilo fosfaat beduidend meer effectieve organische stof aangevoerd kan worden. Mede door de aangescherpte bemestingsnormen is het voor de akkerbouw steeds lastiger om de organischestofbalans in evenwicht te houden.

Effectieve bron

Het meststoffeninstituut NMI berekende dat met compost minimaal 3 keer zoveel effectieve organische stof per kilo fosfaat aangevoerd wordt dan met dierlijke mest. Rekening houdend met het feit dat de fosfaat in compost maar voor de helft meetelt voor de gebruiksnorm, wordt met groencompost per kilo wettelijk gerekende fosfaat 104 kilo effectieve organische stof (EOS) aangevoerd. Rundveedrijfmest bevat 30 kilo EOS per kilo fosfaat, vleesvarkensmest slechts 3 kilo. Compost is daarmee een effectieve bron van organische stof.

Of registreer je om te kunnen reageren.