Akkerbouw

Nieuws 4700 x bekeken

Kostprijs aardappelen opnieuw hoger

Noordhoek – De kostprijs van fritesaardappelen is opnieuw iets gestegen; van 11,7 naar 12 cent per kilo bij de levering af land vanaf zandgrond. Bij de teelt op klei, levering in april, is de kostprijs gestegen van 16,4 naar 16,7 cent per kilo.

Dit blijkt uit kostprijsberekeningen van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) voor de oogst van 2014. "De kostprijs van consumptieaardappelen ligt weer een beetje hoger door gestegen kosten van bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen en arbeid", legt NAV-bestuurslid Keimpe van der Heide uit.

Hij benadrukt dat er niet zoiets bestaat als dé kostprijs. "Dit is een inschatting. De kostprijs is afhankelijk van veel factoren. Daarom is het van belang om de kostprijzen voor jouw eigen bedrijf uit te rekenen. Dat kan via onze website."

Bovendien calculeert de NAV een ondernemersrisico van 15 procent in. "Dat moet als je duurzaam boer wilt blijven. En wie wil dat nou niet?"

Van der Heide neemt waar dat de contractprijzen steeds dichter bij de kostprijs komen. "Ook dat hangt af van factoren zoals ras en kwaliteit. Het verschil tussen contract- en kostprijs wordt kleiner. Dat is positief, maar nog niet voldoende. De industrie moet nog flinke meters maken voor een kostendekkende prijs."

De grootste variabele in de berekeningen is voor 2014 de grondprijs. Dit komt onder meer door de druk vanuit de veehouderij met het oog op de grondgebonden productie.

NAV noemt de kostprijs 'reëele opbrengstprijs' en vindt dat telers 'nee' moeten durven zeggen als de afnemer deze niet wil betalen.

Als het areaal verder groeit, en daar lijkt het wel op volgens de geluiden die Van der Heide oppikt, is het ongewis wat er met de aardappelprijs gaat gebeuren. "De prijs valt nu tegen doordat de hoeveelheid aardappelen groter is dan we in november hadden voorzien. Uiteindelijk ligt de opbrengst in Noordwest-Europa onder het gemiddelde. Maar als het areaal groeit, krimpt de kans op een redelijke prijs."

Voor de zetmeelaardappelteelt concludeert NAV dat verwerker Avebe 'nog flinke meters moet maken voor het betalen van een kostendekkende prijs, net als de fritesindustrie'.

De kostprijs voor fabrieksaardappelen komt op ruim 11 cent per kilo bij een opbrengst van 40 ton per hectare. Bij een zeer hoge hectare-opbrengst van 60 ton is de kostprijs 7 cent per kilo.

Verder berekende de vakbond een kostprijs van 28,7 cent per kilo wintertarwe. Voor suikerbieten komt de NAV voor 2014 op €53,32 euro per ton suikerbieten van de kleigronden en €51,70 per ton bieten van zandgrond.

Of registreer je om te kunnen reageren.