Akkerbouw

Nieuws 580 x bekeken

Veel volume, ook veel variatie bij rooiproef VTA

Noordhoek - De proefrooiing van consumptieaardappelen die Verenigde Telers Akkerbouw in september heeft georganiseerd onder de aangesloten aardappeltelers, wees niet alleen op een hoge opbrengst van gemiddeld 58 ton per hectare. Er was opvallend veel variatie van teler tot teler, blijkt uit toelichting op details.

VTA is bij deze proefrooiing afgeweken van het vaste tijdstip medio september. Het was nodig omdat er aanvankelijk te weinig meldingen van betrokken aardappeltelers waren. De huidige zeer lage aardappelprijs drukte de motivatie, meldt Meeuw de Bruijne, voorzitter van de VTA-handelscommissie aardappelen. Door het uitstel, gevoegd bij op schema vóór liggende groei, gaf de peiling in feite meteen het eindresultaat voor de oogst. De Bruijn: "Ik denk niet dat we eerder een proefrooiing hebben gehad waarbij sommigen zelfs al bijna klaar waren met binnenhalen van hun aardappelen". Het gewas hoefde vaak al niet eens meer doodgespoten te worden, aldus De Bruijne, terwijl rassen als Agria, Fontane en Markies in voorgaande jaren na medio september nog duidelijk groei vertoonden. De eerste voorraadinventarisatie van VTA medio november is pas de echte één-op-één-vergelijking van de opbrengst met voorgaande seizoenen.

Het oogstvolume à 58 ton per hectare is hoe dan ook flink. De grofte van de aardappelen, 66 procent in de maat 50 mm opwaarts, is vergeleken met voorgaande jaren maar matig. Het knolaantal per plant (212) is daarentegen nagenoeg gelijk aan het vijfjarig gemiddelde. Dat duidt op sterke variatie in de grootte van de knollen. Bij de proefrooiing is het VTA dan ook gebleken dat de rooiresultaten in dat opzicht van teler tot teler sterk verschilden. Het is toe te schrijven aan sterk wisselende omstandigheden bij zowel poten van de aardappelen als in de periode met knolzetting. De neerslaghoeveelheid was erg divers, zowel qua locatie als in de tijd.

Of registreer je om te kunnen reageren.