Akkerbouw

Nieuws 1683 x bekeken

Meer onderzoek naar rendement druppelirrigatie

Wageningen - DLV Plant start deze maand een project om meer zicht te krijgen op het precieze rendement van druppelirrigatie en fertigatie in akkerbouwgewassen. In het project, dat vorm krijgt in Kennis- en Innovatienetwerk druppelirrigatie en fertigatie, werken leveranciers van apparatuur, telers en kenniscentra samen.

Jacob Dogterom van DLV Plant coördineert het netwerk. "Via het netwerk bundelen we bestaande kennis en ervaring. Ook zetten we nieuwe pilots op in Brabant, in de Veenkoloniën en in Groningen om de effecten van dergelijke systemen in beeld te krijgen", zegt hij.
Doel is het realiseren van een stabielere en continue groei van gewassen, door deze op maat water en meststoffen in het water (fertigatie) te geven. De meeropbrengst moet het systeem rendabel maken. De aandacht richt zich eerst op toepassing in hoog renderende gewassen zoals poot- en consumptieaardappelen, uien, asperges, prei en bloembollen.
Een eerste globale, financiële vergelijking tussen watergift met een haspelinstallatie en met een druppelslangensysteem maakt duidelijk dat het zeer waarschijnlijk de extra kosten van druppelbevloeiïng in pootaardappelen over een periode van 10 jaar meer dan worden gecompenseerd door hogere opbrengsten en lagere kosten voor kunstmest en bestrijdingsmiddelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.