Akkerbouw

Foto & video

Groenbemester matig ontwikkeld

Coöperatie CZAV organiseerde 29 oktober samen met zaadbedijf Limagrain op proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat (Zld.) een velddemo met daarin groenbemesters, bandenspanning en tarwezaaisystemen.

Bezoekers van de velddemo hadden mede door de vergroeningseisen waaraan telers moeten voldoen veel belangstelling voor de rassen en soorten groenbemesters, de bodemverbeteraars en bemestingsobjecten. Naast de groenbemesters was er een demo bandenspanning en de invloed van structuur op de groei van de groenbemesters. Het tweede deel van de middag bestond uit een demonstratie van verschillende grondbewerkings- en zaaisystemen voor wintertarwe.

Kwaliteit en behoud van de bodem

Bij de velddemo lag de focus op de kwaliteit van de bodem en het behoud daarvan. De gesteldheid van de bodem is van grote invloed op de opbrengst van het gewas dat erop geteeld wordt. Op de juiste manier met de bodem omgaan is hiervoor essentieel.

Foto

 • Proefboerderij 'Rusthoeve' in Colijnsplaat (Zld.) was 29 oktober weer de locatie voor informatieoverdracht. Er was een rondleiding langs 21 groenbemesters, er waren enkele infostands en er werd met 7 combinaties wintertarwe gezaaid.

  Proefboerderij 'Rusthoeve' in Colijnsplaat (Zld.) was 29 oktober weer de locatie voor informatieoverdracht. Er was een rondleiding langs 21 groenbemesters, er waren enkele infostands en er werd met 7 combinaties wintertarwe gezaaid.

 • De groenbemesterdemo kwam door de tegenvallende groeiomstandigheden niet goed uit de verf. De zaaidatum was 10 augustus, daarna viel er echter veel regen. Toen het gewas eind augustus goed en wel boven stond, moest het een fikse hagelbui incasseren die veel schade veroorzaakte.

  De groenbemesterdemo kwam door de tegenvallende groeiomstandigheden niet goed uit de verf. De zaaidatum was 10 augustus, daarna viel er echter veel regen. Toen het gewas eind augustus goed en wel boven stond, moest het een fikse hagelbui incasseren die veel schade veroorzaakte.

 • Het bladvolume is in algemene zin wat achtergebleven. De verwachting met betrekking tot wortelontwikkeling was niet hoog gespannen. Toch bleek dit nog mee te vallen. Krijgt de groenbemester nog tijd om te groeien, dan kan het zich verder ontwikkelen

  Het bladvolume is in algemene zin wat achtergebleven. De verwachting met betrekking tot wortelontwikkeling was niet hoog gespannen. Toch bleek dit nog mee te vallen. Krijgt de groenbemester nog tijd om te groeien, dan kan het zich verder ontwikkelen

 • Het inheemse gewas wikke liet een niet tegenvallend resultaat zien. Ook de uit verschillende soorten samengestelde groenbemesters gaven een redelijk beeld, naar omstandigheden. De wegvallende soorten werden in een dergelijk mengsel gecompenseerd door de meer aangepaste soorten.

  Het inheemse gewas wikke liet een niet tegenvallend resultaat zien. Ook de uit verschillende soorten samengestelde groenbemesters gaven een redelijk beeld, naar omstandigheden. De wegvallende soorten werden in een dergelijk mengsel gecompenseerd door de meer aangepaste soorten.

 • DLV Plant adviseur Nelis van der Bok hield in het kader van het project 'mineralen en middelen meester' een toelichting over bodemverdichting. In dit geval toegespitst op de teelt van groenbemester. Aan de hand van voorbeelden liet hij zien wat de gevolgen zijn van goede en slechte waterhuishouding.

  DLV Plant adviseur Nelis van der Bok hield in het kader van het project 'mineralen en middelen meester' een toelichting over bodemverdichting. In dit geval toegespitst op de teelt van groenbemester. Aan de hand van voorbeelden liet hij zien wat de gevolgen zijn van goede en slechte waterhuishouding.

 • Over de invloed van bandenspanning en asdruk op bodemdruk en slip bij het ploegen, gaf DLV Plant adviseur Luc Remijn uitleg. De trekker met ploeg die werd ingezet voor deze proef was een Valtra T174 met een Lemken 5 schaar.

  Over de invloed van bandenspanning en asdruk op bodemdruk en slip bij het ploegen, gaf DLV Plant adviseur Luc Remijn uitleg. De trekker met ploeg die werd ingezet voor deze proef was een Valtra T174 met een Lemken 5 schaar.

 • Dit is de achterband op 2 bar. Aan de afdruk is te zien dat de band betrekkelijk hard staat. Onder zware omstandigheden geeft dat veel wielslip.

  Dit is de achterband op 2 bar. Aan de afdruk is te zien dat de band betrekkelijk hard staat. Onder zware omstandigheden geeft dat veel wielslip.

 • Een heel ander beeld geeft een band op 1,4 bar. Het bandprofiel maakt een rondere indruk en is duidelijk groter dan bij 2 bar. De lagere banddruk geeft een 20% grotere profielafdruk en een afname van bodemdruk met ongeveer 15%. Door de vergrote grip neemt de kans op slip af. Ook het brandstofverbruik kan 5 tot 10% afnemen.

  Een heel ander beeld geeft een band op 1,4 bar. Het bandprofiel maakt een rondere indruk en is duidelijk groter dan bij 2 bar. De lagere banddruk geeft een 20% grotere profielafdruk en een afname van bodemdruk met ongeveer 15%. Door de vergrote grip neemt de kans op slip af. Ook het brandstofverbruik kan 5 tot 10% afnemen.

 • Landbouwcoöperatie CZAV voert onderzoek uit naar de mogelijkheden om 15 ton tarwe per hectare te oogsten. Aangezien het grondbewerken en zaaien de basis is van het gewas, werd een proefperceel aangelegd met verschillende combinaties om te zien welk systeem het beste resultaat geeft.

  Landbouwcoöperatie CZAV voert onderzoek uit naar de mogelijkheden om 15 ton tarwe per hectare te oogsten. Aangezien het grondbewerken en zaaien de basis is van het gewas, werd een proefperceel aangelegd met verschillende combinaties om te zien welk systeem het beste resultaat geeft.

 • De zeven plots van ongeveer 0,5 hectare per stuk werden ingezaaid met drie verschillende systemen. Ploegen en daarna zaaien, spitten en zaaien in een werkgang en woelen en zaaien in een werkgang. Deze Lemken 6 schaar ploeg getrokken door John Deere 7730 ploegt een van de twee plots on land. De trekker komt niet in de voor, zodat versmering van de ploegvoor uitgesloten is.

  De zeven plots van ongeveer 0,5 hectare per stuk werden ingezaaid met drie verschillende systemen. Ploegen en daarna zaaien, spitten en zaaien in een werkgang en woelen en zaaien in een werkgang. Deze Lemken 6 schaar ploeg getrokken door John Deere 7730 ploegt een van de twee plots on land. De trekker komt niet in de voor, zodat versmering van de ploegvoor uitgesloten is.

 • Twee plots werden aangelegd met een Farmtec en een Imants roterende spitmachine. Daarnaast in de categorie spitmachines een plot met de Van Eijzeren krukas spitmachine. Laatstgenoemde is op deze foto in bedrijf. Roterende machines keren de grond, terwijl een krukasmachine de grond meer breekt en minder keert. Vooral op zware grond kan dit beter resultaat opleveren.

  Twee plots werden aangelegd met een Farmtec en een Imants roterende spitmachine. Daarnaast in de categorie spitmachines een plot met de Van Eijzeren krukas spitmachine. Laatstgenoemde is op deze foto in bedrijf. Roterende machines keren de grond, terwijl een krukasmachine de grond meer breekt en minder keert. Vooral op zware grond kan dit beter resultaat opleveren.

 • De overblijvende twee plots worden gewoeld en gezaaid. Met ruim 150 bezoekers kon deze middag als geslaagd worden beschouwd. Bezoekers toonden veel belangstelling voor details, zoals voor deze Kverneland woeler-zaaicombinatie.

  De overblijvende twee plots worden gewoeld en gezaaid. Met ruim 150 bezoekers kon deze middag als geslaagd worden beschouwd. Bezoekers toonden veel belangstelling voor details, zoals voor deze Kverneland woeler-zaaicombinatie.

 • Ook het resultaat van de Lemken woel-zaaicombinatie wordt aan een kritische beoordeling onderworpen.

  Ook het resultaat van de Lemken woel-zaaicombinatie wordt aan een kritische beoordeling onderworpen.

 • De zaaiproef werd aangelegd op het perceel waar dit jaar de uienproeven stonden. De rij- en wandelpaden zijn nog duidelijk zichtbaar. Ter hoogte van deze paden is de grond door zuurstofgebrek blauw gekleurd. Op de achtergrond ploegt een Steyr met Kverneland ploeg. Daar wordt gezaaid met een Kverneland combinatie.

  De zaaiproef werd aangelegd op het perceel waar dit jaar de uienproeven stonden. De rij- en wandelpaden zijn nog duidelijk zichtbaar. Ter hoogte van deze paden is de grond door zuurstofgebrek blauw gekleurd. Op de achtergrond ploegt een Steyr met Kverneland ploeg. Daar wordt gezaaid met een Kverneland combinatie.

 • Het gezaaide wintertarweras bij deze zaaiproef is 'Reform'. Tijdens de open dag van CZAV en Rusthoeve zal volgend jaar aandacht worden besteed aan de resultaten van deze demo.

  Het gezaaide wintertarweras bij deze zaaiproef is 'Reform'. Tijdens de open dag van CZAV en Rusthoeve zal volgend jaar aandacht worden besteed aan de resultaten van deze demo.

Of registreer je om te kunnen reageren.