AkkerbouwFoto

Groenbemester matig ontwikkeld

Coöperatie CZAV organiseerde 29 oktober samen met zaadbedijf Limagrain op proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat (Zld.) een velddemo met daarin groenbemesters, bandenspanning en tarwezaaisystemen.

Bezoekers van de velddemo hadden mede door de vergroeningseisen waaraan telers moeten voldoen veel belangstelling voor de rassen en soorten groenbemesters, de bodemverbeteraars en bemestingsobjecten. Naast de groenbemesters was er een demo bandenspanning en de invloed van structuur op de groei van de groenbemesters. Het tweede deel van de middag bestond uit een demonstratie van verschillende grondbewerkings- en zaaisystemen voor wintertarwe.

Kwaliteit en behoud van de bodem

Bij de velddemo lag de focus op de kwaliteit van de bodem en het behoud daarvan. De gesteldheid van de bodem is van grote invloed op de opbrengst van het gewas dat erop geteeld wordt. Op de juiste manier met de bodem omgaan is hiervoor essentieel.

Beheer
WP Admin