Commentaar

2 reacties

‘Extra zintuigen bij teelt aardappelen’

Vocht- en nutriëntensensoren gaan helpen teelten te perfectioneren. Opbrengsten kunnen stabiel naar een hoger niveau.

Op zetmeelaardappelen valt het resultaat van beregening vaak tegen. Aangezien dat te maken heeft met de lichte grond die water moeilijk vasthoudt, is dat ook het geval bij andere zandaardappelen. Begin je met beregenen, dan kun je blijven beregenen, hoor je vaak.

De aardappel is al geen diepe wortelaar, als je dan ook nog begint om bij de minste of geringste stress water van boven bij te brengen, dan wordt zo’n wortelstelsel nog lui ook

De aardappel is al geen diepe wortelaar, als je dan ook nog begint om bij de minste of geringste stress water van boven bij te brengen, dan wordt zo’n wortelstelsel nog lui ook. De volgende droogtestress met bijbehorende groeistagnatie ligt zowat al weer op de loer, zodra een beregeningsbeurt is gestopt.

Versnelde veroudering door beregening

Nu is uit metingen met vocht- en nutriëntensensoren ook duidelijk geworden dat door beregening ook sprake is van een golfbeweging in de beschikbaargeid van voedingsstoffen. In het vakdeel Akkerbouw van Boerderij 19 (van di 4 februari) vertelt Peter Raatjes van RMA Company over de versnelde veroudering van de aardappelplant door beregening. Na een beregeningsbeurt met 30 millimeter gaat de nutriëntenconcentratie in het bodemvocht hard onderuit. Tot aan het moment dat er weer genoeg voedingstoffen zijn opgelost, neemt de plant alleen veel water op. Gevolg: versnelde veroudering. Beregende aardappelen sterven sneller af dan niet beregende. Niet beregende percelen gaan langer door en halen zo de achterstand deels weer in.

Vergaand ingrijpen in de vochthuishouding van de bodem

Zoals gezegd, met alleen maar een paar keer een flinke klets water erover hou je in droge jaren de stress niet uit de aardappelen.

Waarmee dan wel? Dat is met vergaand ingrijpen in de vochthuishouding van de bodem. Aan de ene kant is dat werken aan structurele maatregelen, zoals verhoging van de vochthoudendheid door meer organische stof en een voorkoming van verdichting. Dat geeft in ieder geval minder fluctuaties in wat er voor de plant aan water en voedingstoffen beschikbaar is.

Bodemsensoren en permanent nutriënten meten

Aan de andere kant komen er steeds meer hightech mogelijkheden om van dag tot dag in de gaten te houden waaraan de plant behoefte heeft. Bodemsensoren worden veel meer gewaar dan wat een teler zelf waarneemt.

De eerste ervaring van telers die met vochtsensoren het juiste beregeningsmoment zijn gaan bepalen, is dat ze voorheen ‘eigenlijk altijd te laat begonnen’.

De volgende stap is permanent nutriëntenconcentraties meten en op basis daarvan snel bijbemesten bij een dreigend tekort. Die kant gaat het op, druppelirrigatie kan hierbij goede diensten bewijzen.
Technisch kan er al veel.

Belangrijk is nu de kostenontwikkeling van dit soort technieken. Duidelijk is in ieder geval dat wie zijn aardappelopbrengst met 10 ton verhoogt, de kostprijs per kilo een stuk omlaag brengt.

Lees meer over dit onderwerp in het vakdeel Akkerbouw van Boerderij 19 (van di 4 februari).

Laatste reacties

  • agratax(1)

    Waarom al deze extra data verzamelen en verwerken, als ondergrondse of bovengrondse druppel irrigatie zowel water als mineralen op worteldiepte brengt zonder overmaat aan water of zouten. Hiermee wordt zeker bespaard op water en vermoedelijk ook op bemesting, want van uitspoelen is geen sprake met deze wijze van water toe dienen. Bij ondergronds (ca. 40 cm) kunnen ook andere gewassen worden geirrigeerd en bemest op maat met de minste verliezen.

  • A-Traxx

    Druppelen op 40 cm diepte is vaak niet de oplossing. Met name in de gebieden waar zetmeel geproduceerd wordt is dit het geval. Het beste is boven in de rug druppelen, resultaten, geverifieerd door AVEBE laten dit zien.

Of registreer je om te kunnen reageren.