Commentaar

1 reactie

‘Nieuw insectenmiddel verdient aandacht’

Een andere vorm van gewasbescherming is hard nodig. Een nieuw insectenmiddel biedt hiertoe kansen.

De Duitse Technische Universität München (TUM) heeft een opzienbarende vinding gedaan. De universiteit heeft een methode ontwikkeld waarmee op grote schaal een insectenmiddel kan worden gemaakt dat een aantal voordelen biedt boven de bestaande chemische insecticiden. Het TUM-middel schrikt insecten af in plaats van dat ze er dood aan gaan.

Insectenmiddel biologisch afbreekbaar

Het spaart nuttige beestjes, zoals natuurlijke vijanden van schadelijke insecten en bestuivers zoals bijen. Het insecticide is biologisch snel afbreekbaar, volgens de TUM. Daardoor vormt het geen gevaar voor het water- en bodemleven en kan het zich niet ophopen in het milieu.

Nauwelijks kans op resistentie

Daarnaast is er geen of nauwelijks kans dat de insecten resistent worden tegen het middel. Dat is wel het geval bij de gangbare chemische middelen, omdat een paar insecten kunnen overleven die beter bestand zijn tegen deze stoffen. Die kunnen zich dan voortplanten en die grotere weerbaarheid doorgeven aan hun nakomelingen.

‘De huidige gewasbescherming stuit op steeds meer weerstand’

Het onderzoeksproject van de TUM verdient het om grondig te worden getest. De voordelen zijn duidelijk, maar het zijn uiteindelijk de wetenschappelijke onderzoeken voor de toelatingsprocedure en de veldproeven in de praktijk die moeten aantonen of deze methode van insectenbestrijding toekomst heeft.

Verbod op neonicotinoïden

Het opent de deur naar een nieuwe vorm van gewasbescherming. Dat is hard nodig, want de oude manier stuit op steeds meer weerstand. Kijk maar naar het verbod dat Brussel instelde op het gebruik van neonicotinoïden. De vinding van TUM verdient daarom alle aandacht.

Eén reactie

  • eltjo.huizenga1

    Het is op dit moment al moeilijk genoeg om de soms gigantische insectendruk in de land- en tuinbouw te beheersen (hoezo zijn de insecten aan het uitsterven...). Maar aangezien er de komende jaren meerdere insecticiden beperkingen op het etiket zullen krijgen, inmiddels de beperkingen al hebben of zelfs zullen verdwijnen, is iedere nieuwe tool die boer en tuinder kunnen helpen hun gewassen te beschermen meer dan welkom. Laten we echter nieuwe middelen niet als alles-oplossende-wondermiddelen presenteren. Bij politiek en in de maatschappij kan dan de indruk ontstaan dat met zo'n wondermiddel straks alle problemen verholpen zijn. Ik ben ervan overtuigd dat er betere en mindere tools zijn, maar wonderen bestaan echt niet. Daarom moeten we gewasverzorgingsprogramma's maken waar ieder beschikbaar middel (genetica, teeltmaatregelen en biologische middelen voorop) op de juiste plaats en op het juiste tijdstip ingezet worden om de druk van insecten te weerstaan en schade aan het eindproduct te voorkomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.