Commentaar

3 reacties

Boerenrendement cruciaal bij precisielandbouw

Akkerbouwers pakken de precisielandbouw nog niet erg op, schrijft staatssecretaris Van Dam aan de Tweede Kamer.

Stuursystemen willen ze nog wel kopen, maar met variabel doseren van kunstmest en bestrijdingsmiddelen schiet het niet erg op.

Akkerbouwer investeert, baten komen bij ketenpartners

Het WUR-rapport, waaruit Van Dam put, noemt als oorzaken onder meer: onzekerheid over terugverdientijd en asymmetrie in kosten en baten. Ofwel: de akkerbouwer investeert, de baten komen terecht bij ketenpartners en adviseurs.

Geen sluitende business case

Neem de akkerbouwer zijn terughoudendheid daarom maar eens kwalijk. Ondanks het lonkend perspectief van precisielandbouw, moet ook morgen zijn schoorsteen roken.

Als de kalkammonsalpeter in de voorverkoop maar 18 cent per kilo kost, waarom dan tijd en geld stoppen in dronebeelden en precisiedosering om misschíen een paar kilo te kunnen uitsparen? Gewasbescherming idem dito: echt fijnmazig middelen doseren levert de individuele boer niks op. Ook de voorlopers, de enthousiastelingen, kunnen nog maar moeilijk een sluitende business case tonen voor variabel doseren.

Perspectiefvol voor de boer

Precisielandbouw is volgens de staatssecretaris belangrijk en perspectiefvol. Volgens het rapport vinden ook boeren dat. Het is dan alvast goed dat de staatssecretaris snapt waarom die er desondanks niet volgas tegenaan gaan. Het werkt namelijk alleen als behalve voor de keten of zelfs de hele samenleving, precisielandbouw perspectiefvol is voor de boer.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Als ecolo's dit artikel lezen, gaan ze bedenken dat kunstmest en chemische middelen te goedkoop zijn. Stoppen dus met deze inkoppertjes.

 • farmerbn

  @ Dhr Tolhuijzen. Ik heb liever dat U hier reageert ipv een mailtje naar mij persoonlijk. Iedereen moet immers de volledige discussie kunnen volgen.
  Ik ben het met Uw stelling eens dat iedereen verdient aan precisielandbouw behalve de boer. Het argument dat kunstmest en bestrijdingsmiddelen te goedkoop zijn, vind ik onzin. Ook gaat dat een eigen leven leiden en misbruikt worden door de ecolo's. Beter kunt U stellen dat precisielandbouw te duur is en dat afnemers/ consumenten niet meebetalen aan de enorme investeringen die die precisielandbouw vraagt. Ik begrijp dat boerderij voorstander is van precisielandbouw omdat boerderij ook een graantje meepikt door reclameopbrengsten, bijeenkomsten en seminars.

 • Leo Tholhuijsen

  Zoals u wilt.

  Voor degenen die dan een stukje hebben gemist, hieronder het bericht dat ik farmerbn vanmiddag per e-mail heb gestuurd:

  Beste farmerbn,

  Wat bedoelt u? Vindt u dat Boerderij zou moeten stoppen met te melden dat kalkammonsalpeter redelijk goedkoop is, en dat invloed heeft op keuzes die telers maken?
  Dat kunt u niet serieus menen.

  Met vriendelijke groet,
  Leo Tholhuijsen

Of registreer je om te kunnen reageren.