Commentaar

35 reacties

Alarm voor Flevolandse bodem

De vruchtbaarheid in Flevoland loopt terug door verslechtering van de bodemstructuur. Dat proces heeft zich volgens de Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding op veel plaatsen voltrokken binnen één generatie akkerbouwers.

In het rapport Van bodemdilemma's naar integrale verduurzaming worden het natuurlijke bodemproces na inpoldering én de intensieve Flevolandse bedrijfsvoering als oorzaken genoemd.

Het is opmerkelijk wat de raad zegt. Niet dat van teruglopende vruchtbaarheid; jonge klei klinkt nu eenmaal in en de mineralenrijkdom is ook niet onuitputtelijk.

Het opmerkelijke is de vaststelling dat de intensieve bedrijfsvoering bij de verslechtering een flinke rol speelt. Akkerbouwers vragen meer van de grond dan deze aankan. De intensieve polderbouwplannen met maximaal aardappelen, uien, suikerbieten en bloembollen eisen hun tol. De schade die wordt aangericht, wordt bovendien door diepploegen eerder vergroot dan verkleind.

De duurzaamheid van de akkerbouw in Flevoland is in het geding. Of om te spreken met akkerbouwers van buiten de polder: "Zo boeren als ze daar doen, dat houden ze nooit vol."

De integrale kijk naar de Flevolandse bodem verdient aandacht. Dat begrijpelijkerwijs op individuele bedrijven bij krappe marges de korte termijn prevaleert boven de lange termijn, wil niet zeggen dat dat goed is.

De aanbevelingen in het rapport van een brede aanpak zorgen ervoor dat de boer er niet alleen voorstaat bij het behoud van een vruchtbare Flevolandse bodem.

Laatste reacties

 • Snel


  lulkoek, de lagere bemestingsnormen zijn daar debet aan. De wieldruk per cm2 van zo`n grote trekker is nog lager dan de pootafdruk van een paard per cm2. Nederland komt er nu achter wat minder bemesten tot gevolg heeft en zoekt weer een ander excuus om maar niet de boeren tegemoet te komen. De landbouw in Nederland is of wordt een farce door de Haagse onverschilligheid. Ook Natura 2000 is een Nederlands speeltje wat van de EU niet eens zo hoeft te worden ingezet maar Den Haag misbruikt  dit om de veehouderij de kop in te drukken. Annie Schreier, nu zittend in Brussel gaf daar onlangs in een lezing bij Agruniek Rijnvallei gewag van.

 • jacobhouwen

  Snel heeft helemaal gelijk maar de politiek zal dat wel nooit begrijpen want het past niet in hun straatje.

 • agratax2

  Het Louis Bolk instituut heeft al jaren gewaarschuwd, maar ze werden weg gezet als de bekende -wollen sokken- fanaten, die geen verstand van modern boeren hadden. Louis Bolk instituut was er voor de bio boertjes. Maar nu haar -baas- eenmaal in het bestuur van de Universiteit zit en de bodemstructuur zienderogen achteruit holt, wordt ze serieus genomen. Laten we niet hopen dat het al te laat is. Helaas de structuur is sneller te verprutsen dan weer op een hoog niveua te brengen. Alle verhalen van 'Meer drijfmest, zijn geen oplossing, want structuur is meer dan org. st. of mineralen rijkdom'. Het zou best eens kunnen dat de oogstmachines  te zwaar zijn en dat de fabrikanten ons door het monteren van banden over de volle breedte het idee geven dat er geen insporing plaats vindt, terwijl de hele bouwvoor egaal wordt aangewalst. 

 • poldes


  polderboeren zijn de top boeren.

 • schoenmakers1

  het grote probleem is dat hetzelfde als vroeger in oosteuropa niet de mensen met de voeten op de grond maar degene die er ver afstaan overal over menen te moeten beslissen, normen voor mest, waterpeilen tot aan de datums van het bewerken aan toe, zal niet lang duren voor we hier in dezelfde ellende zitten als oosteuropa jaren geleden gekomen is

 • Peetersagro

  Goede mest erop, door alle normen word de grond schraler en schraler!!

 • Leo Tholhuijsen

  Voor de goede orde: Het rapport spreekt over terugloop van de bodemvruchtbaarheid door verslechtering van de structuur. 

 • Snel


  leo de bodemdruk per cm2 van een groot voertuig is lager dan van jou voeten per cm2. Ze proberen bewust te sturen op verslechtering van de structuur maar `t zit in `t verschralen van de bodem door te weinig organische stof uit drijfmest of compost. geef mij maar een paar ha poldergrond en ik zal laten zien als ik de vrijheid/medewerking krijg van Rijksoverheid dat `t met bemesten wel gaat lukken.

 • agro1


  nr 5 heeft gelijk. de russen moeten niet komen, we hebben hun manieren vrijwillig overgenomen op een manirer, waar een rechtgeaarde stalinist rode oortjes van krijgt. en we staan pas aan het begin!!! dat belooft nog wat.

 • sadijojo

  je kunt mij niet wijs maken dat je met een machine van 40 ton op rupsen minder schade doet dan dat ik er een keer overloop met maatje 43.

 • Ishtar

  Ik snap het probleem niet.
  Het gaat toch om geld verdienen?
  Wel, dan zorg je gewoon dat je in korte termijn zo veel als mogelijk produktie maakt.
  Je gebruikt zoveel als mogelijk gif of andere hulpmiddelen, zodat je meer kg maakt, dus geld.
  Dit is wereldmarkt, en je moet de hele wereld van voedsel voorzien, dus minder mag niet en is een crime.
  Of gaat de regering weer extra regels maken?
  Dat zou belachelijk zijn, immers geen FAIR play.
  Zeker weer die geitenwollensokken figuren die hier ook weer een probleem in zien?
  Gelukkig heeft de sector een LTO en CDA die maken wel korte metten met deze belachelijke natuur dingen.
  Wie gaat dat betalen en compenseren?
  Kom op CDA vraag om steun van de regering en trek een subsidie pot open, jullie zijn de belangenbehartigers, dus doe eens wat.

 • alco1

  Het etterbakje is ook weer wakker.

 • John*

  louis bolk is toch instituut wat adviseerde om vrachtwagens vol compost aan te voeren.. dat is ook de de reden waarom sommige bilogische akkerbouwers torenhoge fosfaat niveaus hebben.

 • LUCTOR


  Als de bodem uitgeput raakt en vooral op klei holt de structuur ook achter uit.

  Toen deze polders droog gelegt zijn werd er ook riet op gezet om structuur te krijgen. Vroeger werden er heide plaggen in de potstallen gestrooit in de streek waar ik woon toen het heideveld ontgonnen werd allemaal om structuur en een vruchtbare bodem te creëren. Gewoon jaarlijks onder de stalmest zetten. Voor de mest wetgeving kwamen de akkerbouwers zelfs uit NOP stalmest halen en kregen we er dik voorbetaald door de bureaucratie is het tegenwoordig vergif. Zo doorgaan met het ingeslagen mestbeleid dan wordt de moeras delta vanzelf een woestijn.

 • LUCTOR


  @John Wat is er mis met fosfaat?

 • koestal

  Dat heet roofbouw

 • trijnie

  Het is te hopen dat het tij nog kan keren.

 • el

  MEST EROP!

 • schoenmakers1

  zou dijksma het tij willen keren trijnie?

 • trijnie

  schoenmakers1, de boeren moeten zelf hun werkwijze aanpassen. Er moet groenbemester op die ondergewerkt moet worden en niet doodgespoten zoals nu vaak gebeurd. En er moet kwalitatief goeie menst op ipv die waterbrij. compost en wisselteelt en als het te erg wordt de grond een sabbatsjaar geven 
  En geen giftig zaad de grond in, het bodenleven gaat eraan kapot.
  Maar ik sta aan de kant te roepen en weet niet wat wel of niet mag van de overheid, maar als men doorgaat met deze roofbouw kunnen we van de flevopolder misschien nog natuur maken want deze kan met schraalheid toe.

 • ed12345


  Snel u heeft wel gelijk dat de druk per vierkante cm bij een paard is hoger dan bij onze huidige machines .Het grote verschil is dat de banden zo breed worden en dat  b.v.de voorwielen worden vervangen door een wiel ,kort er is bijna geen vierkante meter meer te vinden waar op het eind van het seizoen niet gereden is .Vergelijk dat met een paard die maar hier en daar een poot neer zet .Praat maar eens met de ouderen onder ons de meesten zij van mening dat zo'n 40 50 jaar terug de grond gemakkelijker te bewerken was en toen werd er op veel akkerbouw bedrijven geen dierlijke mest aangevoerd en ook toen waren de paarden zo goed als geheel vervangen door trekkers

 • Mels

  Trijnie. Stop nou es met dom lullen. Als je niet weet waar je over praat vraag dan eerst. Groenbenesters worden heel vaak gebruikt. Dat die eventueel in het na of voorjaar doodgespoten wordt met een minimale hoeveelheid Roundup maakt voor de bodem niets uit. Wel voor het middelen gebruik in de opvolgende teelt. Compost telt weer mee in je bemesting evenals mest en daar de normen dusdanig krap zijn dat er geen correctie meer mogelijk is met kunstmest,je wilt tenslotte een maximale opbrengst,ziet men af van mest. Giftig zaad?? Nodig voor de goede opbrengst en bodemleven gaat ook hier niet kapot van. 

 • agro1


  trijnie is een lieve jongen, heeft alleen last van grote onnozelheid. zou zo in onze gewaardeerde regering zitting kunnen nemen. het meest te zeggen willen hebben over datgene waar je het minste verstand van hebt. het gaat goed in dit land en het zal steeds beter gaan. daar ben ik van overtuigd.

 • trijnie

  Mels en agro over tien jaar praten jullie wat anders.
  Als je roofbouw pleegt, alles eruit wil halen wat er inzit, gaat het een keer fout of het nu het bodemleven is of een mens, je kunt erop wachten.
  De tekenen liegen er niet om en dan maar met oogkleppen op verder gaan omdat je het zo gewend bent en nie anders wilt, dan loopt het een keer spaak.
  Volgens mij zijn jullie een paar ouwe boeren die niet vernieuwend bezig kunnen zijn.

 • somporn

  Trijnie,
  Volgens mij zijn jullie een paar ouwe boeren die niet vernieuwend bezig kunnen zijn.
  Of boeren zonder roze bril van de milieu-maffia en zien de werkelijkheid wel onder ogen die de politiek niet wil zien omdat ze bang zijn dat het zieltjes kost bij de volgende verkiezing.
  Want politiek is leven in de waan van de dag zonder toekomstvisie,en mensen die aan het roer staan zijn mensen die afgestudeerd zijn in geschiedenis of andere pretpaketten maar nooit in de richting die nodig is voor hun functie.
  Dus ligt alles aan de boeren of aan de visieloze politici???

 • glaasje


  HET LAND MOET FLINK BEMEST WORDEN, DAN ZIJN ALLE PROBLEMEN OPGELOST. SINDS DEZE GENERATIE MET DIE MILIEU ORGANISATIES EN PARTIJ VAN DE DIEREN VAN DOEN HEEFT GAAT ALLES HIER IN NEDERLAND KAPOT.
  ER MOET WEER LEVEN IN DE GROND KOMEN. MAAR IN DEN HAAG SNAPPEN ZE DAT NIET  NR. 1 JE HEBT HELEMAAL GELIJK

 • alco1

  Hoe bemesten zou ik zo zeggen.
  In het verleden waren hier akkerbouwers die geen mest op het land wilden vanwege de onkruiddruk en gebruikten kunstmest.
  Verarming zag men o.a. doordat er veel minder meeuwen achter de ploeg verschenen.
  Berekeningen werden voorgeschoteld hoeveel stro moest opbrengen, anders had verhakselen voor structuur meer waarde.
  Nu is het ook van de zotte de structuur waarde van mest te verbranden en kunstmest in te zetten, wat ook nog weer veel energie kost.
  De landbouw is met de mest wetgeving in de greep van een stelletje zotten.

 • Mozes

  Goed met grond omgaan begint steeds meer te lijken op koeien voeren. Bij het voeren van koeien kijk je op de eerste plaats naar wat de pensbacteriën nodig hebben en daarna pas naar wat de koe nodig heeft. Als je een rantsoen zo samenstelt dat het optimaal is voor de pensbacteriën zal de koe het gezondste zijn en goed produceren. 
  Als je grond zo bemest en gebruikt dat het voor het bodemleven optimaal is zal deze optimaal produceren. 

  Het probleem waar we hierbij tegenaan lopen is de economische druk om te gaan voor maximaal rendement op de korte termijn. Voor deze economische druk heeft niemand een oplossing. 

 • agro1


  trijnie, lieve onnozele jongen. der Staat mergelt nu de boeren uit door de gronduitgifte zo te regelen, dat er woekerpachten uitrollen. de bodem uitmergelen staat hieraan gelijk. de handen in onschuld wassen is ook een reeds lang in zwang zijnde staatsbezigheid. zo ook nu, de boeren doen het zelf. klopt, maar over cda, sgp en ook gl en sp rentmeesterschap zijn onze geliefde bestuurderen oorverdovend stil.

 • joohoo

  In het verleden werdt naast drijfmest tekorten aangevuld met kunstmest.
  Nu wenden we enorme hoeveelheden aan Kali-Zwavel-Borium-Nplus en we vullen het aan met een klein beetje drijfmest.
  Het bodemleven is inmiddels dood en het slootwater wordt rood.
  De huidige landbouw is gevormd door opeenvolgende kabinetten , die geven niet zomaar toe dat zij dit op hun geweten hebben.

 • funny girl

  Niet alleen in de polders, ook in de rest van het land gaat de structuur/ bodemvruchtbaarheid achteruit. Zelf heb ik jaren veel varkensdrijfmest in het najaar laten uitrijden. Dit gebeurde altijd onder rel droge omstandigheden maar ook ik heb de de bewerkbaarheid zien afnemen. Dit is ook de ervaring van veel collega's. 
  Wanneer je 30 jaar geleden ploegde was het wit van meeuwen, nu vechten ze om de laatste pier!
  je hoeft geen wetenschapper te zijn om vast te stellen dat de zware machines in combinatie met intensivering hier de boosdoeners zijn.

 • n.rodenburg1


  #31 mening van funny girl deel ik niet. Ik 'boer' nu een aantal jaren op grond die m'n vader/opa sinds 1960 in gebruik heeft. Het is een jonge kleipolder (rond 1887 ingepolderd) met afslibbaarheid van 35-65% en 'niet de makkelijkste' grond. Toch verbeterd volgens ons (en met name m'n vader) de bewerkbaarheid. Vooral de laatste 15 jaar. Sinds die tijd hebben we een 1 op 4 bouwplan met aardappelen en 55-60% wintertarwe, hakselen we 80% van het stro (alleen niet waar tarwe op tarwe geteeld wordt), zaaien we maximaal groenbemesters en rijden zoveel mogelijk dierlijke mest. Ook zijn we minder gaan ploegen, laatste 10 jaar denk ik 8x gelukt om na de aardappels zonder ploegen te tarwe te zaaien.

  Wat mij betreft is het een combinatie van factoren die voor verslechtering/verbetering van structuur zorgen.

 • devansever


  Geen mest -> geen opgrengt -> geen structuur

  Drijfmest is goed voor op trawe (graangewassen) en grasland. Maar na de oogst is vast mest nog steeds het geen wat de bodemstructuur verbeterd. Groenbemester in combinatie met drijfmest is ook goed want de plant wordt rapper afgebroken voormineralen vrij te geven aan de bodem.

 • Natalie

  In Den Haag zijn ze er nog niet achter dat je kiezers wel kunt bedriegen maar de bodem absoluut niet !!

 • cornelis 22

  Alles in de veilingpacht, daar gaat de grond  van opknappen.

Laad alle reacties (31)

Of registreer je om te kunnen reageren.