AkkerbouwOpinie

Alarm voor Flevolandse bodem

De vruchtbaarheid in Flevoland loopt terug door verslechtering van de bodemstructuur. Dat proces heeft zich volgens de Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding op veel plaatsen voltrokken binnen één generatie akkerbouwers.

In het rapport Van bodemdilemma’s naar integrale verduurzaming worden het natuurlijke bodemproces na inpoldering én de intensieve Flevolandse bedrijfsvoering als oorzaken genoemd.

Het is opmerkelijk wat de raad zegt. Niet dat van teruglopende vruchtbaarheid; jonge klei klinkt nu eenmaal in en de mineralenrijkdom is ook niet onuitputtelijk.

Het opmerkelijke is de vaststelling dat de intensieve bedrijfsvoering bij de verslechtering een flinke rol speelt. Akkerbouwers vragen meer van de grond dan deze aankan. De intensieve polderbouwplannen met maximaal aardappelen, uien, suikerbieten en bloembollen eisen hun tol. De schade die wordt aangericht, wordt bovendien door diepploegen eerder vergroot dan verkleind.

De duurzaamheid van de akkerbouw in Flevoland is in het geding. Of om te spreken met akkerbouwers van buiten de polder: “Zo boeren als ze daar doen, dat houden ze nooit vol.”

De integrale kijk naar de Flevolandse bodem verdient aandacht. Dat begrijpelijkerwijs op individuele bedrijven bij krappe marges de korte termijn prevaleert boven de lange termijn, wil niet zeggen dat dat goed is.

De aanbevelingen in het rapport van een brede aanpak zorgen ervoor dat de boer er niet alleen voorstaat bij het behoud van een vruchtbare Flevolandse bodem.

Beheer
WP Admin