Redactieblog

3 reacties

Week van de Akkerbouw?

Het onderhoud aan het akkerbouwimago vraagt om meer inzet en een landelijke aanpak. Nu blijft het op dit gebied akelig stil ...

Vorig jaar heeft Nieuwe Oogst een imago-onderzoek over de akkerbouwsector laten doen. Het imago werd gewaardeerd met een 7,3. Niet slecht, maar het kan beter. Als positief klonken de ontwikkelingen rond bloemrijke akkerranden en de boer als landschapsbeheerder. Negatieve beoordelingen van burgers zijn er onder meer voor gewasbescherming en subsidiëring.

De consequenties van een negatief imago gaan soms ver. Het negatieve imago over de akkerbouwer als gifspuiter heeft in enkele gevallen al geleid tot protest van omwonenden. Dit kan zelfs zo ver gaan dat verhuurders van grond tegen de bebouwde omgeving als voorwaarde stellen dat alleen nog maar gewassen mogen worden geteeld die niet wekelijks moeten worden gespoten. De verhuurder legt dan een beperking op vanwege het imago.

Negatieve beeldvorming komt deels voort uit onwetendheid. Een oordeel wordt dan gevormd op basis van incidenten, die, veelal ongewenst, in het nieuws komen.

In ons dichtbevolkte land spelen zulke kwesties snel op. Een incident is snel geboren.
Als sector is het essentieel dat we actief werken aan ons imago. We hebben zoveel moois te vertellen en te tonen. We zijn de producent van het basisvoedsel, beheren het landschap, zorgen voor een mooi groene en schone omgeving. Het voedsel in Nederland is goedkoop; hoe kan dat? Mede door subsidies.

Al deze aspecten kunnen het imago versterken. Wel is het zaak dit ook uit te dragen. Gelukkig zijn er partijen die actief communiceren over het sectorimago. Een voorbeeld hiervan zijn diverse agrarische natuurverenigingen. Zij dragen niet alleen zorg voor onderhoud aan landschapselementen, natuurvriendelijk beheer van bermen, akkerranden en slootkanten. Ook vervullen zij een rol bij educatie en communicatie met de omgeving.

Wel beperkt zulke communicatie zich veelal tot de meeste betrokkenen. De gemiddelde jongere uit de stad merkt er niets van. Terwijl daar voor een belangrijk deel het imago wordt bepaald.

Het imago-onderhoud vraagt dan ook om meer inzet, en een landelijke aanpak. Vorig jaar is voor het eerst de Week van de Akkerbouw georganiseerd. Een goed initiatief, waarbij bedrijven de deuren openden voor het publiek. Ook met andere acties werd de trots van de sector getoond, zoals het maken van de langste pannenkoek van Nederland.

Over een vervolg hierop blijft het nu akelig stil. Iedereen in de akkerbouw heeft belang bij werken aan het sectorimago. Anders bepalen negatieve incidenten het imago, met alle gevolgen van dien.

Als de Week van de Akkerbouw geen vervolg krijgt, wat erg jammer zou zijn, neem dan een voorbeeld aan de tulpenplukdag, waarbij op de Dam in Amsterdam mensen op een bepaalde dag zelf tulpen plukken. Wellicht dit jaar een akkerbouwdag op de Dam? Een dag lang kunnen mensen zelf aardappelen en uien rapen, meel maken en kennismaken met de mooie akkerbouwproducten. Het is maar een idee, je komt er ongetwijfeld mee in het nieuws.

Laatste reacties

  • agratax2

    Uit het onderzoek van vorige jaar komen twee items naar voren die elkaar naadloos kunnen versterken mits goed gecommuniseerd. Subsidie wordt als negatief gezien, maar landschapsonderhiud als zeer positief. Dan moet het duidelijk zijn de subsidie bestaat niet meer, het is vergoeding voor het landschapsdonderhoud geworden. Geen burger werkt voor niets, als het niet direct ten goede komt aan zijn eigen belevings wereld en zelfs dan zal hij nog trachten het door de overheid te laten uitvoeren (denk aan de kritiek op de burger participatie). Dus waarom moet de boer wel om niet het landschap leveren??

  • ed12345

    Enkele jaren terug heeft de franse akkerbouw een grootse demo gegeven op de Camps d'Elysee .maar voor zoiets is denk ik de Dam een beetje te klein. Ik denk wel dat de gemiddelde fransman meer waardering heeft voor de landbouw in het algemeen dan de gemiddelde nederlandse atijd klager

  • Mels

    Gelukkig zijn wij niet gemiddeld......als Nedelander dan Ed.

Of registreer je om te kunnen reageren.