Boerenblog

28 reacties

Moedermelk bedreigt glyfosaat

In de Verenigde Staten is een actie gaande van verontruste moeders. Deze kon wel eens invloedrijker zijn dan de lobby van Monsanto.

Enkele maanden geleden ondertekende president Obama de nieuwe Amerikaanse landbouwwet. Boze tongen beweren dat in deze wet stiekem een pagina is toegevoegd. Deze pagina zou fabrikanten van RoundupReady (RR)-gewassen vrijpleiten van aansprakelijkheid voor de gevolgen van de teelt van RR-gewassen en het gebruik van producten gemaakt van RR-gewassen.
De resultaten van een eerste officieel onderzoek naar de vermeende ophoping van glyfosaat in levende organismen zijn gepubliceerd door  de organisaties Moms Across America en Sustainable Pulse. Deze publicaties tonen aan dat het ophopen van glyfosaatverbindingen in levende organismen bij vrouwen geen theoretisch verhaal meer is. Enkele van de conclusies rechtvaardigen grondig, epidemiologisch onderzoek, ook in Europa.
De kaart (zie onder) geeft aan waar de onderzochte moedermelk weg kwam en waar waarden gemeten zijn boven de detectiedrempel van 75 ug/l. Met vrij grote zekerheid is aan te nemen dat er onder deze drempelwaarde ook nog besmetting aanwezig is.
De gevonden concentraties, variërend tussen 76 ug/l en 166 ug/l, zijn 760 tot 1.600 keer hoger dan de Europese drinkwaternorm voor individuele bestrijdingsmiddelen toestaat. Ze zijn ook lager dan het maximum niveau van 700 ug/l zoals toegestaan in de Verenigde Staten. De Amerikaanse norm is echter vastgesteld door de Amerikaanse milieuwaakhond EPA, op basis van de nu foutief gebleken aanname dat glyfosaat zich niet ophoopte in levende organismen.

Ook urine bevat glyfosaat
Bij dit onderzoek werden tegelijkertijd urinemonsters genomen. Deze zijn op glyfosaatresiduen getest. Het resultaat daarvan is nog alarmerender. In 35 monsters werd een tien keer hogere waarde vastgesteld dan eerder vastgesteld in een onderzoek van Friends of the Earth in Europa. Deze onderzoeken tonen aan dat zowel Monsanto als supranationale organisaties het bij het verkeerde eind hebben met betrekking tot ophoping van glyfosaat.

Onderzoeksautoriteiten dringen er nu bij het Amerikaanse ministerie van landbouw Usda en milieuwaakhond EPA dan ook op aan dat er in ieder geval een tijdelijke stop komt op het gebruik van glyfosaat en glyfosaathoudende bestrijdingsmiddelen. Dat moet voorkomen dat gedurende het onderzoek niet meer problemen met 'vervuilde' moedermelk kunnen ontstaan, of misschien nog wel erger door de accumulatie van glyfosaat in het lichaam van mens en dier.

Ophoping ook bij mannen en dieren
De resultaten tot nu toe wijzen vooral op ophoping van glyfosaatverbindingen bij vrouwen, iets wat altijd ontkend is door de industrie en overheden. De urinebemonstering in combinatie met een Europees onderzoek gaan duidelijk in de richting van bio-accumulatie bij mannen, met alle gevolgen van dien. Uit eerdere Franse en Canadese onderzoeken rees al het vermoeden dat glyfosaat of residuen ervan onvruchtbaarheid in de hand werken.
Duitse onderzoeken wijzen in de richting van bio-accumulatie bij runderen. Deze is dan afkomstig van voer waarin RR-soja en RR-mais zit.

Foto

 • Moedermelk bedreigt glyfosaat

Laatste reacties

 • GCK

  Dit is een bijzonder verontrustend bericht en gaat verder dan een bericht van een hysterisch aktiegroepje. . De belangen voor zowel de landbouw als de volksgezondheid zijn dermate hoog, dat goed onderzoek door de verantwoordelijke instanties zo snel moet plaatsvinden.

 • agratax2

  quote: grondig, epidemiologisch onderzoek, ook in Europa. In deze zin moet het woordje -ook- geschrapt worden.. Dankzij een trouwe lezer werd ik op deze fout geattendeerd.

 • Matthijs Verhagen

  Er zijn 10 monsters genomen, waarvan drie positief. Dat is natuurlijk geen representatief onderzoek. En al helemaal geen significante uitkomst. Bovendien zijn de monsters juist negatief in het gebied waar de meeste glyfosaat gebruikt wordt. (die informatie mist hier alweer) Hoe verklaar je dat dan? Zo kun je altijd een onderzoek houden/vinden om een bepaalde stelling te onderbouwen. Zeker als je er dan ook nog eens bepaalde puntjes uitpikt. Begrijp me niet verkeerd; ik snap de strekking van het verhaal, maar zo'n onderzoek stelt helemaal niets voor.

 • agratax2

  Geachte Matthijs. Het gaat niet over of er wel of geen Glyfosaat wordt gebruikt in je omgeving, het gaat hier over het al dan niet eten van voedsel gemaakt van RR gewassen (soya olie, soya eiwit etc.) Mijn volgende blog over koeien en Glyfosaat wordt dit nog duidelijker. Hier komt een onderzoek van 1 bedrijf, 240 koeien, en allemaal dezelfde uitkomst, residuen in onderzochte uitschedingen.

 • Mels

  Agratax1,goed dat dit aan de kaak gesteld wordt. Ik had deze informatie al eens gehoord van een gewasbeschermingsdocent. Ik denk dat wij deze persoon allebij kennen. Ook deze man heeft deze resultaten afkomstig van een Amerikaanse onderzoekster aan ons voorgelegd en de resultaten verontrustte mij toen ook al. Helaas wil niemand deze onheilstijding horen.
  Via Ed12345 kun je deze naam wel van mij krijgen.

 • pinkeltje

  'Deze pagina zou fabrikanten van RoundupReady (RR)-gewassen vrijpleiten van aansprakelijkheid voor de gevolgen van de teelt van RR-gewassen en het gebruik van producten gemaakt van RR-gewassen'.

  Eigenlijk vind ik dat nog het meest verontrustend. Enerzijds begrijpelijk dat je de Monsanto's van deze wereld niet overal honderd procent verantwoordelijk voor kunt stellen. Dat zou meteen alle innovatie stoppen omdat achteraf altijd kan blijken dat er toch effecten zijn die je niet zo zeker vooraf kon weten. Anderzijds wel een beetje makkelijk als je van de overheid vrij spel krijgt. Daar zouden ze bij de Fifa nog bijna van kunnen leren met meneer Blatter voorop.

 • Fermer

  Wanneer ben je ergens verantwoordelijk voor? Hou je je aan de wet, houd je geen informatie achter en erken je andere inzichten en uitkomsten? Dan lijkt mij dat je redelijkerwijs kunt stellen dat een achteraf afwijkend resultaat of bevinding, wat overigens wel vervelende consequenties kan hebben voor gedupeerden, jou niet aangerekend kan worden. Echter, zoals nu door de grote internationals en regeringen gewerkt wordt, onderzoeken waarvan de resultaten en uitkomsten vooraf al een gegeven zijn en met onderzoekers die volledig van jou afhankelijk zijn, ja dan denk ik: volledig verantwoordelijk!

 • Demeter Griend

  We doen een proef en ik stel me beschikbaar als proefpersoon.
  Jullie nemen een flinke slokje glyfosaat en ik drink bij verschillende moeders moedermelk.
  Mail me maar als jullie er klaar voor zijn.

 • agratax2

  @Demeter Griend. Mag ik uit je opmerking concluderen dat je van de Round Up club bent? Want jouw proefneming is wel erg kort door de bocht. Ik denk dat als kinderen schade krijgen van de Glyfosaat in het moeder lichaam dit al is gedurende de zwangerschap.
  @emmerei. Je bent zeker verantwoordelijk voor het in de markt zetten van middelen die de gezondheid schaden en zeker als je decennia lang beweert dat het echt veilig is en de commissie van toelating bestaat uit ex juridisch directeuren van het bedrijf en politicie die de nodige verkiezingsfondsen hebben gehad net voor ze toetraden tot de cie.

 • ohzo

  Zeer verontrustend en het is niet de eerste keer dat dit boven water komt.
  Statistische significantie? Dat gemanipuleer met cijfertjes is grote non-sense in humane en dierlijke nutrition.
  Er is zoiets als biologische significantie. Wordt dit eens meegenomen, gaan veel ogen open.

 • joannes

  Het is weer een Multinational die in staat is een President er in te luizen! Politiek is ............! En grote bedrijven = grote Maatschappelijke gevolgen!

 • elmfarms

  Zouden die Japanners dan toch altijd al meer hebben geweten?

 • Greenpeace

  Bijzonder gekozen titel... 'Moedermelk bedreigt glyfosaat'.... Je zou eerder zeggen: 'Te hoge residuenormen glyfosaat bedreigen jonge kinderen'... of 'Toename gebruik glyfosaat VS terug te zien in moedemelk'.

  Meer weten over glyfosaat, normen en RR gewassen? <>

  Herman van Bekkem

 • agratax2

  Beste Herman Deze titel komt uit de gedachten van de moderne landbouw die RR en GMO als de uitweg zijn om de honger op te lossen op onze overvolle planeet. Wat alle landbouw onderzoekers niet lukt, lukt zo vermoedelijk de humane onderzoekers wel. Round Up als middel tegen alle 'boeren kwalwen' de wereld uit. Zelfs de landbouwvoormannen in de EU zijn nog steeds overtuigt van het Genot van RR teelt en het gebruik van RR veevoeders. Of laten ze zich alleen leiden door Geld en de vereenvoudigde onkruidbestrijding met RR gewassen.

 • agratax2

  ohzo. Je hebt helemaal gelijk, mar het komt nu uit de mond van verontruste burgers en nu die een mailbox bestorming zijn begonnen bij de overheid in Washington, is deze overheid BANG geworden. buitenlandse anti boeren kun je weg zetten als Dom en niet op de hoogte van het grootte voordeel van RR gewassen. Burgers zijn democratische stemmen en die kun je niet negeren en mag je nooit te grabbel gooien. Deze hele actie leidt zeker tot nader onderzoek door onafhankelijke laboratoria, Washington zal zeker nu niet de aan Monsanto gelinkte onderzoekers in durven zetten.

 • Broes

  Hier is goed te zien dat beter geluisterd wordt naar mensen uit de eigen kring. Minder vooroordelen en minder wantrouwen.
  Maar goed, beter later dan nooit bewust geworden.

 • agro1

  het ia al jaaaaaren bekend, dat R-up een oestrogene werking heeft. werd alleen bijzonder secuur onder de pet gehouden, nu de pet begint te verslijten komt het er vanonder. gmo er rr, afblijven, is niet alleen niet bewezen veilig maar zelfs bewezen riskant. niet gokken met eten, er is er meer dan genoeg en aan symbolische prijzen. de factuur voor dit riskante gedrag zal onontkoombaar bijzonder hoog oplopen en betaald worden in de hardste valuta denkbaar: mensjes!!! maar ja, daar zijn er volgens de gewaardeerde gutmenschen en onze geliefde bestuurderen al veel en veel teveel van. ciolos boppe!!!

 • agro1

  beetje tendentieuze kop trouwens. denk dat glyfosaat de moedermelk bedreigt. is ook veel ernstiger. zonder R-up bestaat de mensheid echt wel verder, zonder moedermelk weet ik het zonet nog niet. ciolos boppe!!!

 • ed12345

  Het is heel juist dat dit serieus onder de aandacht komt,alleen om de amerikaanse landbouw zuid America inbegrepen terug te buigen van de RR gewassen zal niet zo eenvoudig zijn
  voor katoen ,mais ,soya ,suikerbieten , en canola(koolzaad)denk ik dat het voor 90% of nog meer RR zaad gebruikt wordt
  Het verschil met het verleden en nu nog een middel wat niet veilig bleek er uit te halen ,wat dan meestal vervangen kan of kon worden door een veilig middel .Nu is het niet alleen het middel maar de hele GMO zaad ontwikkeling dat op de schop moet

 • ed12345

  Niet te vergeten het hele No Tillen wordt enorm vergemakkelijkt met RR gewassen Mijn ervaring is dat hoe groter de akkerbouw bedrijven des te eerder schakelen ze over op b.v.RR soya ondanks de soms zeer hoge premies op gangbare soya die soms tot over 30% zijn

 • agratax2

  ed12345. Het gebruik van RR gewassen, kan eenvoudig door gaan maar dan zonder Round Up gebruik. De No Till zal so wie so in de problemen komen, nu de eerste Round Up resistente onkruiden zich hebben aangediend. Het ongebreidelde gebruik van 1 of 2 onkruidbestrijdingsmiddlen gedurende jaren heeft altijd nog geleid tot resistentie. Denk aan melde en atrazin.

 • agratax2

  ed12345. Wie hebben buiten USA en Canada gezorgd voor een enorme sprong van het RR gebruik, Zuid Amerika met de enorme Plantage landbouw door groot kapitaal. Mensen die helaas meer oog voor de eindbalans (31 dec.) hebben dan voor milieu, bodem en duurzaamheid.

 • ed12345

  Agratax het kopen van RR zaden zonder round up gebruik kan finacieel niet uit er zitten hele hoge licentie rechten op RR zaad dat gedeeltelijk wordt gecompenseerd door het gebruik van glyfosaat wat je hier nu kunt kopen voor ongeveer $4,50 per liter Maar je hebt natuurlijk helemaal gelijk, het steeds maar het zelfde middel gebruiken geeft gegarandeerd proplemen ook met de afbraak van het product in de grond Wat de No Till aangaat ,al voordat de RR gewassen bestonden werd in de USA cornbelt was en is het verplicht een zeer hoog percentage residuen aan de oppervlakte te laten, om erosie tegen te gaan , anders kon en kan de boer geen aanspraak maken op de landbouw programma's lees: regerings susidie: de USA lezers kunnen hier de juiste percentages bij zetten .Het begon met de ploeg niet meer gebruiken maar de chisselplow (vaste tand cultivator)maar ook daarmee was het vaak moeilijk om aan de verplichte%tages te voldoen er kwamen eerst goede en sterkere mais zaaimachines die bestand waren tegen werken in niet bewerkte grond later de lijn zaaimachines special voor No till en tegelijkertijd de RR gewassen
  In Z W Ontario wordt vaak na mais de off set schijfeg er over gehaald voor de winter het hele echte No Tillen is daar volgens mij een beetje terug gedrongen vanwege het moeilijkere onkruid beheersen en niet altijd ideale omstandigheden met zaaien, onder een dekentje van maisbladeren en stengels droogd de grond niet makkelijk

 • ed12345

  Mathys Verhagen hier in de echte akkerbouw gebieden wordt nu al glyfosaat in de grotere watergangen gevonden Waar zo'n 30 jaar terug algemeen werd aangenomen dat zo gauw het product met aarde in aanraking kwam het zich zelf helemaal afbrak.Afbreken doet het,bewijs gebruik maar water uit een niet te diepe sloot om het te spuiten ,het resultaat kan behoorlijk tegenvallen .Maar het breekt niet helemaal af,dus bij overdadig gebruik gaat het geheid fout

 • agratax2

  Ed dat weet ik, maar als er morgen een verbod komt op Round Up gebruik tijdens het groeiseizoen, dan is er niet genoeg 'normaal' zaad om alle miljoenen hectares te zaaien. Dus mijn conclusie is gebruik RR zaad zonder licentie. De licentie is immers waardeloos als je gen Round Up (glyfosaat) mag gebruiken van de wetgevers. Dit verbod zou wel eens geen jaren meer op zich laten wachten.

 • agratax2

  Ed jouw zorgen om de afbraak zijn gezien de onderzoeken in Amerika niet voor niets. Als de Round Up al afbreekt, dan b.ijft er een residu over die de micro elementen bindt,, wardor deze niet meer opneembaar zijn voor de plant en in d eplant worden ze bij RR gewassen ook vast gelgd volgens onderzoek gegevens. Zeg het maar wat je als boer wilt; ' Een goed groeiend gewas door bladbemesting en een eind product dat niet aan de voedsingswaarde voldoet?' Weet wel dat RR goedkoper is dan normale gewassen, mar door bladbemsting met al dan geen resultaat maakt het niet goedkoper net als spuiten tegen resistente onkruiden.

 • ed12345

  Doordat het patent op glyfosaat is verlopen en er nu veel bedrijven het aan bieden voor lage prijzen ,wordt het matig en verstandig gebruik niet in de hand gewerkt .Ook in landen waar GMO verboden is wordt naar mijn idee vaak onodig glyfosaat gebruikt ,zelfs op granen om het sneller te kunnen dorsen ,en het opslag doodspuiten voor het zaaien of na de oogst Om vlugger te kunnen dorsen ,doe ik wel eens ,zo rond 10 uur als de dauw er af is zwad maaien en dan dezelfde dag dorsen i.p.v direct maaien als het mooi warm weer is ,al is het stro groen het is met een paar uur het zonnetje er op kurkdroog, natuurlijk gaat dat alleen op als de zwadmaaier niet TE breed is,vaak helpt het ook om de fusarium een beetje meer in toom te houden Om terug te gaan naar meer mechanische onkruid bestrijding denk ik dat GPS ons vaak van dienst kan zijn

 • denker123

  beste ed12345,hier in noord Ohio zijn er akkerbouwers die non GMO mais zaaien voor uitvoer naar Japan. De onkruidbestrijding is met gewone middelen perfekt zonder nabehandeling ,de kg opbrengsten zijn zelfs hoger dan met GMO mais

Laad alle reacties (24)

Of registreer je om te kunnen reageren.