Akkerbouw

Achtergrond

Droogte goed zichtbaar op gewasbeelden suikerbieten

WUR en Suiker Unie hebben gewasbeelden gemaakt van de bieten. De beelden laten goed de gevolgen van de droogte zien.

De suikerbieten hadden veel baat bij de regenbuien in augustus. Het loof kon goed herstellen na de langdurige droogte en hitte in juni en juli. Dat blijkt uit de gewasbeelden die Wageningen Environmental Research (WER, onderdeel van Wageningen University & Research) gedurende het groeiseizoen heeft gemaakt van bietenpercelen.

De gewasbeelden worden omgezet in de zogenoemde NDVI-groenindex. De index varieert van 0 tot 1, waarbij 0 open water is. Een volledig gesloten gewas met meerdere bladlagen komt in de buurt van 1. WER en bietenverwerker Suiker Unie werken samen in het publiek-private samenwerkingsproject (PPS) Precisielandbouw 2.0. PPS houdt in dat het bedrijfsleven investeert in nieuwe technieken, zoals satellietinformatie. De financiële middelen uit het bedrijfsleven worden verdubbeld door de overheid.

Gevolgen van droogte duidelijk te zien

De gewasbeelden van de suikerbieten zijn gemaakt op 30 juni, 15 juli, 6 augustus, 1 september en 5 oktober. De groenindexen laten duidelijk de gevolgen zien van de droogte en hitte in juni en juli. Op 30 juni beginnen de eerste bietenregio’s in het westen en zuidwesten geel te kleuren (index lager dan 0,7). Terwijl de rest van Nederland nog aardig groen oogt. Op 15 juli is het bietenloof in grote delen van Nederland flink achteruit gegaan. Op 6 augustus zit vrijwel heel Nederland onder een index van 0,7. Maar op 1 september zit bijna heel Nederland weer boven een NDVI-groenindex van 0,7 (zie de illustraties hieronder).

Tekst gaat verder onder illustraties


  • Droogte goed zichtbaar op gewasbeelden suikerbieten
  • Droogte goed zichtbaar op gewasbeelden suikerbieten
  • Droogte goed zichtbaar op gewasbeelden suikerbieten
  • Het bietenloof herstelde goed van de regenbuien in augustus.

    Het bietenloof herstelde goed van de regenbuien in augustus.

  • Droogte goed zichtbaar op gewasbeelden suikerbieten

Groenindexen koppelen aan opbrengstmodellen

Meer loof betekent meer kans op hogere opbrengsten. Maar die relatie is niet één op één, zegt Gerbert Roerink, export gewasmonitoring bij WER. “Ik vind het erg opmerkelijk dat overal in Nederland het bietenloof zich aardig heeft hersteld rond 1 september na de paar buien in augustus. Maar de relatie tussen hoeveelheid loof en opbrengst is complex. Meerdere factoren spelen een rol, zoals grondwaterstand, grondsoort en mate van capillaire opstijging. Om daar meer inzicht in te krijgen moeten de groenindexen worden gekoppeld aan opbrengstmodellen.”

Tekst gaat verder onder foto

Bieten worden geoogst in Groningen. In Noord-Groningen is de bietenoogst opmerkelijk verder  gevorderd dan elders, zegt Gerbert Roerink, export gewasmonitoring bij WER. - Foto: Koos van der Spek
Bieten worden geoogst in Groningen. In Noord-Groningen is de bietenoogst opmerkelijk verder gevorderd dan elders, zegt Gerbert Roerink, export gewasmonitoring bij WER. - Foto: Koos van der Spek

Bieten in Zeeland later opgekomen

Verder tonen de gewasbeelden dat de bieten in Zeeland later zijn opgekomen dan in de rest van Nederland. Dat komt door de vele regen in het voorjaar. Roerink: “Dit zal ook de reden zijn dat Zeeland rond 1 juli de laagste biomassa bovengronds heeft. Ook zien we dat de bieten op de zandgebieden en in Zeeland het meeste hebben geleden onder de droogte. Friesland en Flevoland hebben het minst te lijden onder de droogte.”

De gewasbeelden van 5 oktober kleuren weer geel. Roerink: “Er zijn al bieten gerooid. Die zwarte grond geeft een hele lage index. Dat drukt het gemiddelde van een regio. Zo kun je zien dat in Noord-Groningen de bietenoogst opmerkelijk verder is gevorderd dan elders.”

Of registreer je om te kunnen reageren.