Akkerbouw

Achtergrond 8 reacties

NAV: akkerbouw draait op voor nitraatmaatregelen

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) vindt dat de overheid de akkerbouw laat opdraaien voor de watervervuiling, terwijl andere sectoren als industrie, huishoudens en riooloverstorten ook bijdragen aan de milieubelasting.

Ook pleit de NAV ervoor dat in alle lidstaten op dezelfde manier het nitraatgehalte van het grondwater wordt gemeten.

Wat dat laatste betreft heeft Nederland een nadeel, zegt NAV-voorzitter Teun de Jong. “Nederland meet ondiep, dan vind je meer nitraat dan in de diepere waterlagen.”

Staatssecretaris Martijn van Dam meldt in een kamerbrief over het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (2018-'21) zijn inzet voor het nitraatprogramma. De Jong is er op tegen dat Van Dam overschakelt van het huidige PW-getal op de PAE-methode. “Dat is een papieren berekening die het fosfaatgehalte in de grond te hoog berekent. Dan mijnen we de grond uit. Dat willen we niet.”

'Dat de veehouderij de derogatie wil behouden is prima, maar dat mag niet ten koste gaan van alleen de plantaardige sector'

De Jong houdt vast aan equivalente bedrijfsspecifieke maatregelen voor het mestbeleid. “Een boer moet kunnen meten hoe het zit met het nitraat in het grondwater. Op basis daarvan moeten normen per bedrijf worden vastgesteld. Dan heb je ook geen generieke bouwplanvoorschriften nodig voor bepaalde gebieden. Dat de veehouderij de derogatie wil behouden is prima, maar dat mag niet ten koste gaan van alleen de plantaardige sector. Alle sectoren die het water belasten moeten een aandeel leveren, zoals industrie, huishoudens en riooloverstorten.”

NAV-voorzitter Teun de Jong. - Foto: Marten Sandburg
NAV-voorzitter Teun de Jong. - Foto: Marten Sandburg

LTO-Akkerbouw ziet positieve punten in nitraatbrief Van Dam

Voorzitter Jaap van Wenum van LTO-Akkerbouw ziet positieve punten in de nitraatbrief van Van Dam. “De staatssecretaris biedt openingen dat meer aanvoer van fosfaat mogelijk is om de achteruitgang van de bodemvruchtbaarheid te keren. Ook is hij bereid te kijken naar bodemverbeteraars. Voor de telers in de regio’s waar de nitraatnorm wordt gehaald, biedt de brief aanknopingspunten.”

Van Wenum heeft kritiek op het idee van Van Dam om regels aan te scherpen in gebieden waar de nitraatnorm niet of net wel wordt gehaald. “In het zuidoosten wordt nu al 20% bemest onder het advies. Dat verder aanscherpen heeft geen zin. Dat het ministerie regels opstelt voor bouwplannen, gaat te ver. LTO ziet meer in het stimuleren van bepaalde teelten, bijvoorbeeld met een gewasderogatie. Dan mag je meer mest aanvoeren op gewassen die langer op het land staan of meer nutriënten opnemen. Ook kan de overheid de teelt van vanggewassen in de winter stimuleren, want dan is de uitspoeling het grootst. Dat zijn oplossingen die bijdragen aan het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en die ook de uitspoeling van nutriënten beperken. Dit soort oplossingen ontbreken in de brief.”

Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Nederland moet van Brussel een Actieprogramma Nitraatrichtlijn opstellen, om aan te geven hoe het voldoet aan de eis dat één liter grondwater niet meer dan 50 milligram nitraat mag bevatten. Volgens Van Dam voldoet het zand- en lössgebied, met name in Noord-Brabant en Limburg, maar ook op een deel van de zandgronden elders in het land, niet of nauwelijks aan de norm. Van Dam constateert dat het grondwater onder bouwland op zandgrond en lössgrond veel meer nitraat bevat dan onder grasland. “Oorzaken daarvan zijn onder andere het relatief grote aandeel van uitspoelingsgevoelige teelten op bouwland, zoals mais, aardappelen en sommige vollegrondsgroenten. Ook is bouwland gedurende het jaar minder bedekt met een gewas.”

Van Dam overweegt om voor de nitraatgevoelige gebieden de gebruiksnormen verder te verlagen. Ook overweegt hij om regels op te leggen wat betreft teeltmaatregelen en gewasrotaties. “Dat betreft het bevorderen van de teelt van groenbemesters en vanggewassen en de toepassing van precisiebemesting. Ik bestudeer ook de optie om maatregelen in te zetten die een lagere intensiteit van teeltplannen in de akker- en tuinbouw bevorderen, waar dat kan bijdragen aan een betere waterkwaliteit.”

Laatste reacties

 • agratax(1)

  Willen we de "vervuiling" met meststoffen tegen gaan dan lijkt me goed dat het ministerie weer bemand wordt met mensen met praktijk kennis, die de plannen mogen maken. Nu lijkt het meer op een theoretische groep wetenschappers, die de natuur zien als een laboratorium , waar alles in glazen potjes kan worden opgevangen. De natuur is helaas anders en weerbarstiger en die moet je begrijpen als je de landbouw regels wenst op te leggen. Deze regels moeten en het milieu en de Boer sparen. Nu krijg ik het gevoel dat de regels niets anders sparen dan de Bureaucratie en de handhavers.

 • eenvoudige boer

  Goed gedrag moet meer beloond worden ipv iedereen straffen voor het niet halen van de normen. Goede opbrengsten moeten beloond worden met extra N- ruimte in de vorm van kunstmest. Gewassen die jaarrond op het land staan net als wintertarwe met een goede groenbemester of vroege aardappelen met een goede groenbemester, zouden ook onder de derogatie moeten vallen. Ook nitraat meten in het grondwater per bedrijf zou beloond moeten worden bij goede uitslagen.

 • alco1

  @agratax. Wat jij zegt: Het bemannen met mensen uit de praktijk is precies de weg die gegaan moet worden.
  Ik heb het ook al zo vaak gezegd:
  De mens kun je verdelen in globaal drie groepen.

  Ten eerste de groep die het allemaal niet heeft.
  Ten tweede de groep die vakkennis heeft met een goed inzicht in alles.
  Zij studeren vaak tot het MBO en kunnen dan overal aan de slag.
  Ten derde de groep die een goede spons heeft in de hersens.
  Ze kunnen in feite niets, maar kunnen goed leren wat hen voorgekauwd wordt.
  Ze hebben vaak dus doorgeleerd en voelen zich met hun diploma's superieur over de mensheid, daarnaast hebben ze veel geoefend om te redeneren, om maar verstandig over te komen.
  Deze groep zit in de hoge functies, waardoor er ook zoveel misgaat, omdat ze niet te rade gaan bij voor hen, de lagere klasse.

 • Zuperboer

  Martijn redt zich d'r anders best mee Agratax. Hij komt elke laatste van de maand met een mooi loonzakje bij moeders thuis. Krijgt een extra dikke boterham en mag t beleg zelf kiezen. Eerst t zoet later t zuur zou Mark zeggen.

 • info196

  Goed zo, NAV!!!! Eindelijk es een stuk op de boerderij-site waarin staat dat derogatie voor de melkveehouders niet over de rug mag gaan van de plantaardige sectoren. PLUIM!
  @ Van Dam, wees gewaarschuwd en behartig de belangen van ALLE agrariërs en niet alleen van koe-boeren.
  @ LTO: idem

 • aardappelboer

  Als ik het zo lees wil LTO nog meer regels, nou daar zitten we met elkaar op te wachten. Tis net wat er al in het artikel staat, begin eerst eens overal gelijk te monsteren in de EU dan weet ik bijna wel zeker dat het er heel anders uitziet.

 • Bennie Stevelink

  Hoezo derogatie ten koste van akkerbouwers? Denken de akkerbouwers dat wanneer wij geen derogatie hebben zij wel meer dan 50 Mg nitraat in het grondwater mogen hebben? Dat zij dan geen strengere eisen krijgen om onder de 50 Mg te komen? Ze moeten juist blij zijn met het grasland van de melkveehouders. Die zorgen er voor dat het gemiddelde nitraatgehalte ver onder de 50 Mg ligt. De melkveehouders compenseren de hoge nitraatuitspoeling van de akkerbouw.

 • Noordam2

  goeie analise Alco en die derde groep is een lastige
  Bennie denk jij echt dat die derogatie NIET ten koste gaat van de akkerbouw? Denk jij echt dat Brussel zomaar iets weggeeft?

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.