Akkerbouw

Achtergrond laatste update:20 okt 2016

Yara: opgang precisielandbouw trager dan verwacht

Telers omarmden de Yara N-sensor langzamer dan destijds verwacht. Dat zegt Jörg Jasper, hoofd applicatie R&D van Yara.

Al in 1999 introduceerde Yara de Yara N-sensor. Dat is een apparaat op het dak van de trekkercabine dat het chlorofylgehalte in het gewasblad meet en real time vertaalt in een nauwgezette stikstofgift door de kunstmeststrooier. Hiermee kan de teler gerichter het gewas bemesten, met als gevolg een hogere opbrengst en lagere stikstofgift in vergelijking met gangbaar.

Precisielandbouw nog speeltje van voorlopers

Sinds 1999 heeft Yara wereldwijd ruim 1.500 N-sensors verkocht, maar bij de introductie had het bedrijf veel hogere verkoopaantallen in gedachten. Bijna 20 jaar na introductie van yield mapping is precisielandbouw nog steeds een speeltje van de voorlopers. De massa wacht nog steeds af. "Recht rijden is doorgebroken omdat de voordelen ervan makkelijk zijn uit te leggen", zegt Jasper. "Bij smart farming is dat ingewikkelder. In de beginperiode werd de bodem vaak vergeten. Op basis van een opbrengstkaart werd vervolgens plaatsspecifiek kunstmest gestrooid. Vaak niet met het gewenste effect, omdat de bodemeffecten werden vergeten. De bodem is eigenlijk nog een black box, die vaak onverwachte effecten oplevert. Veel voorlopers raakten daardoor teleurgesteld. De massa zag dat en wacht nu af.“

Telers vinden big data te complex

Fabrikant Yara ziet verschillende redenen waarom akkerbouwers de N-sensor-techniek nog niet massaal omarmden. Telers vinden big data te complex, ze krijgen weinig ondersteuning van de overheid. Ook is er geen plug and play tussen apparaten van verschillende fabrikanten. Daarnaast speelt het conservatisme bij telers, waarvan de gemiddelde leeftijd hoog is, een rol. Tevens zijn er lacunes in de wetgeving, laat de infrastructuur van internet op platteland te wensen over.

Bovendien is er de hoge prijs. Het break-evenpoint van de Yara N-sensor ligt op 187 hectare wintertarwe. Daarmee is het apparaat alleen interessant voor grote akkerbouwers en loonwerkers. "Door de lage verkoopaantallen ligt het ook niet voor de hand dat de verkoopprijs op korte termijn kan dalen", aldus Jasper.

Of registreer je om te kunnen reageren.