Akkerbouw

Achtergrond

Telers wacht lastig bewaarseizoen

Overal komt rot voor in aardappelen, in het zuidwesten zijn de problemen het grootst. DLV Plant organiseerde bijeenkomsten over het drogen van aardappelen.

Aardappeltelers in het zuidwesten weten nu al dat ze een deel van hun aardappelen niet zullen rooien. In de nacht van 31 augustus viel er in het gebied West-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland rond de 100 millimeter water waardoor percelen blank kwamen te staan. Volgens adviseurs van DLV Plant zijn in het gebied geen aardappelpercelen waar geen rot in voorkomt. Ook in de rest van het land komt in meer of mindere mate rot voor.

Schuurbijeenkomsten

Aardappeltelers staat daarom een lastig oogst- en bewaarseizoen te wachten. Reden voor DLV Plant om afgelopen week in het gebied met de meeste problemen een aantal zogenoemde schuurbijeenkomsten te organiseren. Ruim 200 akkerbouwers maakten daarvan gebruik. Ze zijn zich goed bewust van de problemen die rotte aardappelen in bewaring kunnen veroorzaken en laten zich graag bijpraten over hoe verdere schade te beperken.

Aardappelen in natte grond waarvan de lenticellen open staan. Dergelijke aardappelen zijn erg gevoelig voor natrot. In de bewaring vraagt dat extra aandacht. Foto: Sytze Bakker

Enkele aandachtspunten die ter sprake kwamen:

 • Situatie op perceel
  Belangrijk is om voor de oogst de situatie op een perceel goed in kaart te brengen. Op basis daarvan kan de keus gemaakt worden om delen van een perceel, zoals kopakkers of laagtes in een perceel, niet te rooien, direct af te leveren of apart op te slaan.
 • Weersvooruitzichten
  Bij goede weersvooruitzichten is het een optie te wachten met rooien en rot te laten uitzieken.
 • Ventilatie
  De grootste uitdaging is om partijen met rot droog te krijgen. Het belangrijkste advies hierbij is maximaal te ventileren en ’s avonds na de eerste oogstdag direct de ventilatoren aan te zetten. Is het geen drogend weer, dan intern ventileren om de temperatuurverschillen te nivelleren en het vocht te verdelen.
 • Droogcapaciteit
  DLV Plant-adviseur Frank Duijzer rekende voor dat uit 500 ton aardappelen met 10 procent grond en 2 procent rot 23.000 liter water afgevoerd moet worden voordat de partij droog is. Dat vraagt veel droogcapaciteit.
 • Kachels
  Inzet van kachels vergroot de droogcapaciteit globaal met een factor 4. Gebruik van een kachel heeft indirect invloed op het droogproces, de aardappelen warmen op zodat langer met koudere lucht gedroogd kan worden. Door het drogen, verdampen van water, daalt de producttemperatuur. Daardoor is steeds koudere buitenlucht nodig om te kunnen drogen, waardoor de kans op drogende omstandigheden steeds verder afneemt.
 • Producttemperatuur 
  Streef naar een producttemperatuur van 14 tot 15 graden Celsius. Boven de 15 graden gaat de ontwikkeling van rot sneller dan het drogen.
 • Inschuren
  Neem bij het inschuren zo weinig mogelijk grond mee, daar zit het meeste vocht in. Voorkom stortkegels met veel grond, daar gaat de lucht omheen. Vul de hoeken van de bewaring met de beste aardappelen, omdat daar minder ventilatielucht langskomt. Schuur geen natgeregende vrachten in, de ervaring is dat deze erg snel gaan rotten.

Of registreer je om te kunnen reageren.