Akkerbouw

Achtergrond 7 reacties

Sleutelrol VS in lage maisprijzen

Grote oogsten wereldwijd drukken de maisprijzen. Vooral de VS dragen eraan bij, zeker ook op termijn. Groei van verbruik als voer staat op de tocht.

De Verenigde Staten gaan een record vestigen met de maisoogst. Over de precieze omvang doen verschillende prognoses de ronde, maar de International Grains Council gaat uit van 361,1 miljoen ton. Dat is ruim een derde (36 procent) van de wereldproductie.

Export top vier

De VS zijn niet alleen de grootste producent, maar staan ook bovenaan de top vier van mais-exporterende landen. De andere drie, oftewel Argentinië, Brazilië en Oekraïne, hebben samen iets meer dan 14 procent van de wereldoogst. Het kwartet is als totaal dus al goed voor de helft van de oogst wereldwijd en bepaalt feitelijk het aanbod op de maismarkt. Van de wereldwijd geproduceerde mais komt volgens IGC bijna 12 procent ofwel 117,5 miljoen ton op de wereldmarkt. Daarvan leveren de genoemde top vier 101,6 miljoen ton, dat is 86,5 procent.

Binnenlandse markt VS

Voor de EU, netto-importeur van mais, is Oekraïne veruit de belangrijkste leverancier. De VS hebben met een export van 45 miljoen ton mais weliswaar meer aanvoer op de wereldmarkt, alleen is dat een veel kleiner aandeel van de Amerikaanse productie, maar ongeveer een achtste. De Amerikaanse binnenlandse markt legt voor de uiteindelijke prijs die de teler ontvangt veel meer gewicht. De enorme gegroeide maisproductie van de VS in de afgelopen seizoenen heeft er gezorgd voor toegenomen voorraden en dito opbrengstprijzen. Vanwege het enorme volume van de binnenlandse Amerikaanse maismarkt hebben mutaties daar flinke invloed op de exportpositie, door krapte dan wel weg te werken overschot. Dat tikt meteen zwaarder aan dan in bijvoorbeeld Oekraïne, dat zich met zijn maisteelt enorm richt op export. Meer dan twee derde van de oogst verdwijnt daar naar het buitenland, ca. 18,5 miljoen ton.

 

Verbruik krimpt door vogelgriep

Voor het volgende seizoen 2015/'16 voorziet de IGC in de VS een kleinere maisoogst. Deze valt sterker terug (met bijna 30 miljoen ton) dan de toepassing van mais als veevoer, die ook zakt (min 6 miljoen ton). In de prognose is echter nog geen rekening gehouden met het effect dat de in de VS nu woedende epidemie van hoog-pathogene vogelgriep kan krijgen op het binnenlands verbruik. Mais is in de VS verreweg het belangrijkste voedergraan en dekt 90 procent van de behoefte aan energie-inbreng, dit seizoen ca. 133 miljoen ton. De pluimvee-sector neemt daarvan een derde voor rekening. Als dat verbruik wordt verstoord zet het druk op de prijzen als gevolg van voorraadtoename.

Opbrengsten veel lager

De verwachtingen voor de opbrengstprijzen zijn in de VS niet rooskleurig. Het Amerikaanse ministerie van landbouw USDA verwacht voor het lopende boekjaar opbrengstprijzen voor mais die gemiddeld uitkomen op 143,70 dollar per ton. Dat is voor mais al ruim een procent onder de referentieprijs die wordt gehanteerd als kostendekkend voor de teler. Voor boekjaar 2015/'16 zijn de opbrengsten volgens prognoses van USDA drastisch lager. Mais gaat 137,80 dollar opbrengen, bijna 5,5 procent beneden kostprijs.

Maisprijzen zijn wereldwijd gekelderd

De laatste maanden in de maisprijs gestabiliseerd, na een flinke val vanaf de jaarwisseling. De VS zetten met grote oogst druk op het prijspeil, ook op termijn.

Lees ook: Wereld heeft in 2015/2016 veel graan beschikbaar

Laatste reacties

 • gjcamps


  De vraag naar snijmais en gras zal in Nederland en de EU toenemen ivm groei melkveehouderij. Dit trekt de korrelmais en tarweprijzen mee omhoog

 • Jaap39

  Ik zou de positie van Nederlandse melkveehouderij niet overdrijven met betrekking tot zowel korrelmais als tarweprijzen wereldwijd.
   Lagere voerprijzen zijn inmiddels wel noodzakelijk op melkveebedrijven. Dit geheel kan goed leiden tot noodzakelijkerwijs minder melken. 


 • gjcamps


  Voerprijzen worden echt niet lager, grond en water zijn beperkende factoren. Menselijke consumptie neemt alleen maar toe.

 • GlySol

  Op langere termijn zal dat zeker gaan gelden GJCamps. Maar voor het huidige seizoen met verwachte topopbrengsten in de twee belangrijkste gewassen (mais, soja) en lage olieprijzen kan het er heel anders uit gaan zien. Een erg bijzondere samenval van omstandigheden, nu met de vogelgriep (hoe heeft dat daar zo groot kunnen worden is misschien nog wel de belangrijkste vraag die ik op dit moment heb). 

 • gjcamps


  @Glysol, allemaal stemmingmakerij, de meeste productie is toch vastgelegd in contracten , verder zijn granen goed op te slaan en efficiënt te vervoeren. Onder kostprijs produceren krijg je alleen bij een misoogst of op slechte grond en die heb je eerder buiten NL of EU

 • Mozes


  @gjcamps, een prijs omhoog of omlaag praten is nog nooit gelukt en zal ook nu niet lukken. We hebben dit jaar gewoon lage mais en tarwe prijzen. 

 • agro1


  tot zover de schaarste aan grondstoffen. feed the world and starve!!!!!

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.