Foto: ANP AlgemeenNieuws

4.000 boeren anoniem als ontvanger subsidie

Ruim 4.000 ontvangers van Europese landbouwsubsidies in Nederland blijven anoniem. Dat blijkt uit gegevens die RVO.nl over 2016 heeft gepubliceerd.

In de gegevens over 2016 zijn subsidies vermeld van ongeveer 47.000 ontvangers van gelden uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Dat zijn er zo’n 2.500 minder dan in 2015. Toen waren 7.221 ontvangers anoniem. Van anoniem gebleven subsidie-ontvangers zijn wel gemeente en postcode vermeld.

Staatssecretaris Martijn van Dam meldt aan de Tweede Kamer dat de gegevens over de Europese landbouw- en visserijsubsidies zo worden gepubliceerd dat ze niet herbruikbaar zijn. Volgens Van Dam is het in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens als hij de gegevens herbruikbaar zou publiceren.

Zuivelbedrijf Hoogwegt ontvangt meeste subsidie

De grootste subsidieontvanger in 2016 was zuivelbedrijf Hoogwegt, dat aanspraak maakte op ruim € 50 miljoen. In het voorgaande jaar maakte hetzelfde bedrijf aanspraak op € 22.000. In 2015 was de grootste ontvanger van EU-gelden in Nederland de Coöperatieve telersvereniging Best of Four met een bedrag van € 16 miljoen.

Beheer
WP Admin