Wateroverlast in bieten door extreme hoosbuien in Zuid-Limburg, juli 2021. - Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

223 boeren melden schade gewas na wateroverlast Limburg

Vanwege schade aan gewassen na wateroverlast in Limburg en Noord-Brabant in juli vorig jaar, kwamen 223 meldingen binnen bij uitvoeringsdienst RVO.

Voor boeren is een speciale regeling in het leven geroepen, omdat gewasschade in de uiterwaarden niet verzekerbaar is en buiten de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) valt.

Bedrijven die deze schade hadden gemeld, zijn voor 23 juni benaderd voor een schadetaxatie. Schatting is dat voor € 6 miljoen aan schade zal worden uitgekeerd.

Totale schade wateroverlast zo’n € 500 miljoen

De totale schade van de wateroverlast vorig jaar in Limburg en delen van Noord-Brabant wordt nu geschat op zo’n € 500 miljoen. Hiervan is zo’n € 160 miljoen aan verzekerde schade. De rest wordt betaald door de Rijksoverheid. Schade aan bedrijfsgebouwen, huizen van particulieren en andere schade die niet verzekerbaar is, bedraagt ruim de helft van de totale geschatte schade, namelijk € 261 miljoen.

Beheer
WP Admin