Commentaar

3236 x bekeken

Mest scheiden noodzaak in varkenshouderij

De druk op de mestmarkt is enorm. Dat zorgt echter in de varkenshouderij ook voor kansen voor verwerking en mestscheiding.

De periode dat weer volop mest wordt uitgereden breekt aan. Dat is ook hard nodig; bij veel varkenshouders zitten de putten erg vol. Ondanks de noodzaak zal het niet meevallen om de varkensmest snel te plaatsen. De rundveemest drukt steeds zwaarder op de markt en geniet vaak de voorkeur vanwege de lage fosfaatgehaltes. Als gevolg daarvan groeit de belangstelling om mest te scheiden fors.

Loonwerkers en varkenshouders investeren in mestscheiding

Verschillende loonwerkers en varkenshouders investeren in apparatuur om mest te scheiden. Zo zijn zij in staat de dikke, fosfaatrijke fractie te scheiden van de dunne fractie met stikstof. Deze dunne fractie kan op eigen grond of in de buurt worden afgezet. Dat drukt de logistieke kosten. De dikke, stapelbare fractie van de mest wordt over het algemeen gecomposteerd of gaat de vergister in.

Bewerkte dierlijke mest als kunstmestvervanger

Tegelijk met deze ontwikkeling lijkt er voorzichtig ruimte te komen voor het gebruik van kunstmestvervanger. Al tien jaar pleit Nederland bij de Europese Commissie voor erkenning van bewerkte dierlijke mest als kunstmestvervanger. Die lobby was altijd weinig succesvol. De kwestie speelt vooral in Nederland, waardoor het snel als minder urgent wordt bestempeld. Dat verandert echter nu meer landen in de EU te maken krijgen met toenemende druk op de mestmarkt.

Steeds meer landen in de Europese Unie krijgen te maken met toenemende druk op de mestmarkt.

Mineralenconcentraten

Nog belangrijker is de werking van mineralenconcentraten. Die was ondermaats en niet gelijk aan de werking van kunstmest. Dat lijkt te veranderen. Verder wordt de wens kringlopen te sluiten, steeds breder gedragen en kijkt men kritisch naar het energieverbruik van de kunstmestproductie. Met een beetje geluk kan het scheiden en verwerken van mest de tussenoplossing zijn naar een kunstmestvervanger. En als dat niet lukt, kan scheiding in elk geval een tussenoplossing zijn naar een vorm van mestverwerking die steeds beter functioneert en voordeliger wordt. Grote volumes bewerkt product en vele partijen die zich op deze markt storten, maken dat er beweging komt in dit taaie dossier. Druk op de markt zorgt zo ook voor nieuwe kansen.

Boerderij nodigt u uit voor het Nationaal Mestcongres op dinsdag 8 maart. Bent u er ook bij? Meer informatie en aanmelden: www.nationaalmestcongres.nl

Of registreer je om te kunnen reageren.