Rundveehouderij

Nieuws 8364 x bekeken 9 reacties

Kamer kritisch over eigendomsrecht bij fosfaatrechten

De Tweede Kamer is kritisch over de onteigening van fosfaatrechten die gaat plaatsvinden via de voorgenomen kortingen. Dat blijkt uit de schriftelijke vragen die Kamerleden hebben gesteld over het wetsvoorstel voor invoering van fosfaatrechten voor de melkveehouderij.

CDA, SGP, VVD, ChristenUnie en SP zetten allemaal vraagtekens bij het afnemen van fosfaatrechten van melkveehouders en vragen zich af of dit juridisch houdbaar is. Partijen zijn onder andere kritisch over de voortgang van afroming van rechten bij transacties, ook als de totale fosfaatproductie al onder het fosfaatplafond is.

'Breder doel invoering fosfaatrechten?'

VVD-Kamerlid Helma Lodders is opvallend kritisch over het wetsvoorstel van haar eigen regering. Ze wil van staatssecretaris Martijn van Dam weten waarom productiebegrenzende maatregelen een bijdrage leveren aan de realisatie van milieudoelen voor het grond- en oppervlaktewater en of de invoering van fosfaatrechten ook een breder doel heeft. Lodders benadrukt dat de invoering van fosfaatrechten niet bijdraagt aan het verduurzamen van de sector, omdat het melkveehouders ertoe dwingt om goedkoper te gaan produceren.

'Meer compensatie grondgebonden bedrijven'

SP, PvdA en ChristenUnie vinden dat grondgebonden bedrijven meer gecompenseerd moeten worden. VVD wil juist geen onderscheid maken tussen bedrijven bij de afroming.

CDA-Kamerlid Jaco Geurts vraagt of het mogelijk is om de generieke korting over meerdere jaren te spreiden. Ook is hij, net als ChristenUnie voor het mogelijk maken van vaste afspraken met collega’s over mest, om regionale kringlopen te sluiten.

Laatste reacties

 • agratax(1)

  Hoe kan de overheid Fosfaatrechten onteigenen als er wettelijk nog geen Fosfaatrechten bestaan. De overheid geeft eenvoudig minder rechten uit dan nodig voor de bestaande veestapel. Jammer maar van ontneming of onteigening of welke term de Kamerleden ook gebruiken, hun huidige commentaar heeft alleen te maken met Zieltjes winnen in aanloop naar de verkiezingen.

 • massan

  Duurzaamheid is ver te zoeken bij invoering van fosfaatrechten. Veel geld uit de melkveesector zal verdwijnen i.v.m. de aankoop van fosfaatrechten. Ook de stoppende boer zal zijn grond niet verkopen maar nog jaren zelf gebruiken; hij heeft immers fors geld ontvangen voor zijn fosfaatrechten. Om deze redenen zullen de blijvende melkveehouders moeilijk in staat zijn om meer grond aan te kopen. De blijvende melkveehouder heeft weinig geld om grond aan te kopen + grond zal schaars blijven omdat weinig stoppende melkveehouders zullen verkopen.
  Tevens zullen andere sectoren, zoals de melkgeitenhouderij en vleesveehouderij, gaan uitbreiden. Deze sectoren vallen niet onder het fosfaatrechtenstelsel. Ook dit is niet gewenst in deze maatschappij.
  Waarom wordt niet gekeken naar het systeem van derogatie in België? Een systeem wat recht doet aan elke individuele melkveehouder. Dit systeem is vorig jaar door Brussel goedgekeurd. Als Nederland voor hetzelfde systeem gaat, zal hierop waarschijnlijk een positief antwoord komen vanuit Brussel. Fosfaatrechten toekennen wordt een ingewikkeld iets. Vele melkveehouders zal onrecht worden aangedaan bij de toekenning van de fosfaatrechten.
  Kortom keer het tij voordat het te laat is en we weer met een onzinnig quotumsysteem worden opgezadeld.

 • sjakie

  @ agratax(1) Bij de handel in fosfaatrechten roomt de overheid 10% af, in eerste instantie om de generieke korting te verlagen, later om een fosfaatbank te vullen die maatschappelijk gewenste bedrijven van extra rechten kan voorzien. Hoe zou jij deze 10% afroming dan willen noemen als je de termen ontneming en onteigening incorrect vindt?

 • DJM

  De fosfaatrechten, die aan de "maatschappelijk gewenste" bedrijven zullen worden uitgegeven, daar krijg je willekeur van de ambtenarij van. Dwz de bedrijven die aan alle voorwaarden voldoen, maar dichtbij bijvoorbeeld een N2000 gebied zitten, zullen geen rechten verkrijgen. Domweg omdat ze op een locatie zitten waar hun bedrijf ongewenst is!

 • jeannettedekker1

  Fosfaatrechten zijn alleen interressant voor stoppende boeren. Blijvende boeren worden benadeeld doordat ze moeilijker kunnen concurreren met Europese boeren.

 • jeannettedekker1

  Fosfaatrechten zijn alleen interressant voor stoppende boeren. Blijvende boeren worden benadeeld doordat ze moeilijker kunnen concurreren met Europese boeren.

 • Peerke1

  Fosfaatrechten zijn er om de derogatie te behouden. Dus weg derogatie en weg fosfaatrechten. Veel eerlijker en de grondgebonden bedrijven worden dan ook meer beloond voor het hebben van Grond.

 • Klaasvaak

  Peerke heeft een extensief bedrijf en niet de kans gekregen een stal te bouwen.....

  Zieltjes winnen door Kamerleden?
  Van die paar boeren die wel of niet op ze stemmen liggen ze nier wakker. Echter de groep die WEL op je (pvda) stemt doordat je de agrarische sector inperkt is veel groter en interessanter!

 • MKRouveen1

  Peerke1: als we de derogatie kwijtraken hebben zelfs veel grondgebonden bedrijven een probleem, en voor de intensieven wordt het probleem nóg groter. Niet alleen hebben we de extra gebruiksruimte nodig, maar ook mogen we door derogatie een hoeveelheid mest uitrijden die nog ergens op slaat.

  Als de derogatie eraf gaat mag er nóg minder mest op het land, verschraalt de bodem en moet er gigantisch veel mest afgevoerd worden. Die kosten gaan veel boeren ook parten spelen. Weg derogatie? Doe maar niet!

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.