Rundveehouderij

Nieuws 3212 x bekeken 5 reacties

'Handel fosfaatrechten funest voor weidevogel en koe in wei'

Amsterdam – Vrij verhandelbaar maken van fosfaatrechten is funest voor de weidevogelstand, koeien in de wei en de duurzaamheid in het algemeen.

Dit zei Wouter van der Weijden, directeur van Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM), tijdens de Weidevogeltop in Amsterdam.

'Industrialisering'

Bij verhandelbaarheid van fosfaatrechten gaan de rechten weg van extensief gebruikte gronden naar extensieve melkveebedrijven met weinig grond. Geleidelijk volgt dan een verdere 'industrialisering' van het platteland. De vrees hiervoor spraken ook andere deelnemers aan de Weidevogeltop uit.

Roep om 'natuurinclusief beheer'

Vogelbescherming Nederland en andere natuurorganisaties spraken zich uit voor meer 'natuurinclusief beheer', waarbij boeren in ruil voor een vergoeding zorgen voor gevarieerder grasland en meer oog voor weidevogels. Daardoor moet het areaal weidevogelbeheer groeien van de huidige 40.000 naar 200.000 hectare. Dit moet via mozaïekbeheer worden beheerd en tussen het gewone grasland in liggen.

Beheersvergoeding te laag

Probleem bij het natuurinclusieve beheer is wel dat dat de beheersvergoeding volgens de paar boeren die aanwezig waren te laag is. "Voor €200 per hectare trekken we het niet," zei een van hen. Ook zouden consumenten en supermarkten meer moeten betalen voor weidevogelvriendelijke melk.

Kritiek op 'raaigrasboeren'

Natuurorganisaties en ook 'grutto-professor' Teunis Piersma uitten nogal veel kritiek op de 'raaigrasboeren'. Die maken volgens hen dood land. Boeren brachten daar tegenin dat een groot areaal kruidenrijk grasland niet haalbaar is, maar misschien wel meer hectares iets gevarieerder grasland.

Laatste reacties

 • t.van.ooijen@zonnet.nl

  Alleen maar onzin over weidevogels als de vossen worden uitgeroeit en de boeren betalen voor later maaien op de percelen waar ze nestelen zijn de weidevogels snel weer terug .
  teun

 • alco1

  Wat een wereld. Altijd geschreeuw wat de ander niet goed doet.
  Als men het zo goed weet, doe het dan zelf.

 • j.verstraten1

  vrij verhandelbare fosfaatrechten lijkt het meest op quotering. En juist in het quoteringtijdperk is door extensiveren ruimte ontstaan om in bepaalde gebieden weidevogels te stimuleren.
  Diezelfde boeren roepen nu het hardst dat ze fosfaatrechten onrechtvaardig willen vanwege latente ruimte op grond en Wouter verteld dat door vrije verhandelbaarheid intensieve boeren intensiever worden.
  Ik zou juist willen stellen dat dit voor weidevogels het gunstigste is, en dit pleit dus voor vrije verhandelbaarheid. Op die intensieve beboerde grond voelen weidevogels zich toch al niet happy en het stikt er van de predatoren.

 • simpel boerke

  Er is meer dan alleen fosfaatrechten. De AmvB wordt voor menig bedrijf een stevige dobber om te tackelen en dan heb ik het nog niet over de amoniak en de huidige melkprijs houd je ook wel rustig. Kortom, ik zie verdere intensievering juist afzwakken.

 • wvdweijden1

  Jos, vrije verhandelbaarheid is voor alle bedrijven, extensief en intensief, een rem op intensivering. Maar zodra er rechten vrijvallen worden ze gekocht door de meest biedende veehouders. Dat zijn niet de bedrijven in de extensieve gebieden met weidevogels. En hoe intensiever, hoe moeilijker weidegang wordt.
  Ik heb overigens NIET bepleit dat extensieve bedrijven alle latente ruimte mogen opvullen zonder rechten op te kopen.
  Met een fosfaatbank kun je toewerken naar een meer grondgebonden sector met koeien in de wei. Dat past prima in de visie van LTO en NZO, zoals verwoord in december 2013. Je kunt bovendien rekening houden met weidevogels.

  Toon, de AMvB zet wel een zeer ruime bovengrens aan de intensivering: tot ca. 2x de bemestingsnorm. Zo creëer je mestoverschotten en dat zou een echt grondgebonden veehouderij niet moeten willen.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.