Rundveehouderij

Nieuws 2808 x bekeken

Aanscherping regels IKB-Rund

Doetinchem – Certificeringsinstantie Verin scherpt met ingang van 1 mei IKB Rund aan. Opvallendste verandering is de 21-dagenregeling voor de afvoer van runderen naar de slachterij. In de nieuwe omschrijving is opgenomen dat aangekochte runderen alleen binnen 21 dagen na aankoop naar de slachterij mogen als deze afkomstig zijn van een bedrijf dat deelneemt aan een in Medirund opgenomen kwaliteitssysteem.

Verder moeten de bedrijfsbehandelplannen aangepast worden aan het nieuwe strengere formularium. Hieronder valt bijvoorbeeld de registratie van gebruik van derde keus diergeneesmiddelen. Omdat deze medicijnen hooguit in uitzonderlijke gevallen onder strenge voorwaarden gebruikt mogen worden, vervalt de eis om het gebruik daarvan te vergelijken met andere vleesveebedrijven.

Nu het Productschap Vee en Vlees (PVV) is vervallen komt de verantwoordelijkheid van IKB Rund bij het ministerie van Economische Zaken te liggen. De regelgeving staat beschreven in de wetgeving 'regeling houders van dieren en regeling diergeneeskundigen'. Tot vorig jaar stond de regelgeving in de 'Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik rundersector (PVV)  2011'. Binnen IKB Rund zijn alle documenten hierop aangepast.

Of registreer je om te kunnen reageren.