Rundveehouderij

Nieuws 3247 x bekeken 27 reacties

Nieuw-Zeeland kan leren van Nederland

Wellington – Door de groeiende melkproductie moeten Nieuw-Zeelandse melkveehouders de komende jaren rekening houden met strengere milieuregels. Om dit voor te zijn, moeten veehouders investeren in stallen, omdat huisvesting de productie verhoogt en efficiënter maakt en milieuvervuiling tegen gaan.

Dit stelt Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de Topsector Agri&Food in een toespraak in Nieuw-Zeeland. Afvalwater is een belangrijke vervuiler van Nieuw-Zeelands grondwater. Door stallen te bouwen kan water van bedrijven opgevangen worden. De optimale huisvesting en controle in stallen is de sleutel naar de hoge Nederlandse melkproductie per koe, die grofweg twee maal zo hoog is als de Nieuw-Zeelandse.

Een verhoging van de melkproductie zou wereldwijd tot een vermindering van het aantal koeien met 20 procent leiden. Dat leidt tot een vermindering van de voeropname met 750 miljoen ton, 155 miljoen hectare landbouwgrond  en 165 miljoen liter water bespaart. Dijkhuizen realiseert zich dat een verdubbeling van de melkproductie niet zomaar behaald wordt, maar een substantiële stijging noodzakelijk is vanuit economisch en milieu-oogpunt.

Het is volgens Dijkhuizen niet zo dat Nieuw-Zeeland de weidegang moet opgeven. Juist die weidegang zorgt voor het unieke groene imago en de lage kostenstructuur door weidegang. Voor Nederlandse veehouders is het efficiënte weidemanagement een leerpunt omdat weidegang hier hoog op de maatschappelijke agenda staat en door middel van een toeslag invloed heeft op de melkopbrengst.

Laatste reacties

 • cornelis 22

  Denk niet dat ze daar op dit soort adviezen lopen te wachten, je gunt het je vijand nog niet dat die zo gekoeieneerd wordt als in NL

 • PieterNZ

  Dus in NZ moeten de koeien in een stal en in nederland moeten ze naar buiten? Nee laat NZ gewoon z'n status van lage kosten productie houden.
  Dat je voor dit soort advies helemaal naar NZ komt, steekt iets achter.

 • W Geverink

  Dijkhuizen, de missionaris die in het van kennis verstoken buitenland ontwikkelingshulp komt verrichten...

 • Mels

  Laat die roeptoeter zich lekker met zijn eigen troep bemoeien. Voorlopig redden die Kiwi's het prima en zitten zeker niet te wachten op deze proleet die ze wel ff komt vertellen hoe het moet. Nederland mijn vaderland,blij dat ik hier ben geland........(Canada)

 • Aalt Dijkhuizen

  Tsjonge, jonge, wat zijn we weer snel met onze oordelen. Wat weten we het allemaal weer goed! Misschien goed te weten dat het op uitnodiging was van Nieuw-Zeeland zelf en ook betaald door hun. Dus geen sprake van opdringen. Integendeel.

 • Fermer

  @Aalt Dijkhuizen, graag dan ook even vermelden van wie in NZl die uitnodiging dan uit ging?

 • alco1

  Aalt. Ik ben nieuwsgierig hoe jij tegen het volgende aankijkt:
  Triljoenen jaren terug was er hoogstwaarschijnlijk veel N rondom deze aarde. Veel plantengroei was een gevolg, waardoor gas, olie en in later stadium veen ontstond. N werd minder om de aarde en zuurstof kwam, waardoor leven mogelijk werd.
  We leven nu in een balans, maar verstoren dit weer door olie, aardgas e.d.te gebruiken om ons zelf te veraangenamen.
  De landbouw zie ik bezig met een soort kringloop. Mest ¨voeding.
  Wordt het niet eens tijd dat landbouw onder het juk van de grootste vervuiler uitkomt.

 • joannes

  Alsof het een dilemma is; Weidegang versus Loopstal! Bovenstaand, met die rekensom die waarschijnlijk veel aandacht afleidt, moet natuurlijk lokaal gewaardeerd worden. In het geval van Nieuw Zeeland waar afvalwater al een Millieu bedreiging is en koeien veel energie verspillen in dag en nacht weidegang met minimaal bijvoeren lijkt me een goede mengvorm, zoals boven voorgesteld wordt, wél een vooruitgang! Een realistische rekensom met een modelbedrijfs vergelijking weidegang versus een mengvorm met hogere millieueisen, hogere productie en machinaal voer verzamelen met stalvoerdering lijkt me de uitdaging de theorie te bewijzen. Met een gemiddelde productie die zelfs nog gedrukt wordt door ¨OAD milking¨ (Once A Day) lijkt me een averechtse ontwikkeling als hierboven voorgesteld Hoogst Noodzakelijk. Die reis van Aalt kan de NZ regering wel betalen uit de opbrengst als er wat van komt!

 • Fermer

  @joannes, proberen de concurrentie uit te schakelen door ze in dezelfde val als onszelf te laten trappen? Veel meer melk, dus nog meer druk op de melkprijs, met een veel hogere kostprijs, en ook daar zijn de rendementen voor de primaire producenten als sneeuw voor de zon verdwenen.

 • joannes

  @emmerei, jezelf voor de gek houden dat je vooruitgang / specialisatie kan tegenhouden is erger! Kan jij een wereld voorstellen zonder sociale media, of mobiele informatie? Precies zo, is het in de voedsel productie. Dankzij en mede door gemakkelijk informatie uitwisselen zullen productie methodes steeds meer op elkaar gaan lijken. Wat in Nederland tegen Millieu en Diervriendelijkheids grenzen aanloopt is in Nieuw Zeeland nog lang niet ontwikkeld. De mechanisatie en optimalisatie moet daar blijkbaar nog van de grond komen en dat zal je nooit tegen kunnen houden. Het wordt tijd dat de boeren in NL die aan het front verkeren van consument geaccepteerde mechanisatie daar rekening mee gaan houden. Overproductie voor export over de wereld heeft alleen maar zin wanneer het extreem schaars en gespecialiseerd is, zodat je er een een hele goede prijs voor kan vragen. Commodities als melkpoeder en sandwich kaas behoren niet in die klasse.

 • Ferm

  Waarom niet het gehele plaatje mondiaal bezien en vandaaruit adviserend bezig zijn Meneer A.Dijkhuizen? Er is nu al een overschot op de wereld gezien de opbrengstprijzen voor de producenten. Nog meer intensiveren geeft alleen de handel en periferie hogere opbrengsten. Als u het heeft over landbouwgronden optimaal benutten: dit kan in Nederland ook al niet meer door de huidige mestwet (in Nederland). Waarom tegen de grenzen gaan aanlopen, terwijl, zoals PieterNZ al aangeeft, ze nu in NZ een lage kostenproductie status hebben?
  Het hele Unesco-rapport over voedselzekerheid, waarin aangegeven wordt dat je voedsel moet maken waar het geconsumeerd, want dan ben je pas duurzaam bezig op velerlei fronten, vind ik in uw hele verhaal niet terug. Als u dit alles zeggende, mee zou nemen in uw advies, zou dit aangeven dat u een brede blik en visie heeft aangaande het voeden van de wereld en waar bovendien de producenten bestaansrecht blijven behouden. In uw verhaal lijkt het erop dat de producent alleen als middel ge(mis)bruikt wordt, door de gehele periferie, uw visie versterkt dit gegeven alleen maar.

 • Fermer

  @joannes, wie houdt nou hier wie voor de gek? Waar is die vooruitgang dan? Welke Nederlandse boer werkt nu nog kostendekkend? Alle ontwikkelingen in de landbouw van de laatste 30 jaar hebben voor de boeren alleen maar meer werk, meer risico, meer investeringen, en meer regelgeving opgeleverd en er voor terug alleen maar een lagere opbrengstprijs, een oplopende kostprijs en de hoon van de milieumaffia, met daaraan gekoppeld een negatief imago in zowel de politiek als de media.
  Door mondiale informatie uitwisseling zal onze productie methode overal gecopieeerd worden stel je. Ik denk dat wanneer je de echte agrarische toestand in Nederland communiceerd, dat geen enkel land zich tot die productiemethodes aangetrokken zal voelen. Maar ja, de leuke beelden met de gekleurde cijfers zullen internationaal wel de boventoon voeren, wiens brood men eet, diens woord men spreekt, en de periferie zal het goed uitkomen wanneer er verderop in de wereld zich weer nieuwe afzetgebieden aandienen.

 • joannes

  @emmerei, wanneer je kijkt naar je eigen welvaart als producent, boer, heb je gelijk. Je moet steeds beter en gespecialiseerder tegen een lagere kostprijs produceren anders blijf je achter in welvaart of bestedingsruimte. Nu, maar wanneer je het als consument bekijkt, betekent welvaart gewenste kwaliteit tegen lagere prijzen zodat je meer overhoud voor al die ander leuke dingen die worden aangeboden in die steeds ruimere keus. En vwb die ontwikkeling, jij laat je goede producten tegen concurrende prijzen niet ontzeggen, en zo doet ook die consument van melkproductie. Die ontwikkeling is alleen met regels te stoppen; precies de regels waar we in Nederland nu tegen aan lopen. Maarja, voordat dat effect op de NL bevolking heeft moeten NL boeren 2/3 van hun productie stoppen, oftewel precies produceren wat de NLers consumeren. En dan nog, kunnen ze opzij kijken, en gaan importeren, voordat ze regels gaan versoepelen.

 • Fermer

  @joannes, jij bewandelt de voorgespiegelde weg: beter en meer produceren tegen een lagere kostprijs, maar met als gevolg een lagere opbrengstprijs. De ratrace naar de bodem. Daartegenover de consument/burger; minder presteren met steeds hoger inkomen.
  Welvaartcreatie door op de pof te leven, en slechts te profiteren van de natuurlijke inkomsten van het land: aardgas en agrarische productie. Dit zonder oog voor de daarvoor benodigde tegenprestatie, de zorg voor een langdurige productie die een langdurige welvaart zal opleveren.
  Men hoeft geen regels te versoepelen, men hoort oog te hebben voor waar die welvaart vandaan komt en dit te koesteren. Export is goed, alleen wanneer dit ook voor de producent zelf op een gegarandeerde wijze duurzaam te volbrengen is. Een goed systeem exporteren kan ook, maar een zichzelf vernietigend systeem zoals ons overproductie-systeem is werkelijk van de zotte.

 • joannes

  @emmerei, ik niet alléén, maar iedereen! Gestimuleerd of gedwongen door de Overheid, die inmiddels inflatie doelen via de Centrale Banken in hun beleid hebben staan, is iedereen verplicht elk jaar iets meer te produceren voor minder om niet in te teren. Zo houden ze het systeem gaande. Vergeet niet dat andersom, met deflatie dus, de Overheids Inkomsten, oftewel op productie gebaseerde inkomsten terugvallen. En Overheids inkomsten zijn 100% de de afdrachten van en over Producerend en Verterend NL. Denk aan heffingen, inkomsten en overdracht belastingen, en niet te vergeten de BTW.

 • Fermer

  @joannes, wie in Nederland, behalve boeren, produceren dan allemaal meer? Nederland heeft bijna geen productie-units meer, slechts een zeer grote diensten sector die goed is in geld rondpompen. Het systeem is niet gaande te houden, de deflatie treed al in, het grote instorten is al begonnen. Boeren kunnen doorgaan wat ze willen, er zal slechts meer en langer misbruik van hun inspanningen gemaakt worden. Zie het als aan het begin van WO-II, een korte strijd, nooit te winnen, vele nodeloze slachtoffers, maar het gaf de elite de kans om bepakt en gezakt het hazepad te kiezen. En zal er daarna nog een wederopbouw mogelijk zijn?

 • no-profile-image

  Wij melken hier 2.5 koeien op een ha. voeren 800 kg krachtvoer bij , de koeien geven 500 kg vet + eiwit (=6000 ltr +/-)
  We hoeven we geen voer binnen te halen en uit te voeren,en de mest brengen de koeien zelf weg. En zo doen veel boeren het hier.Je snapt dat we niet op meneer Dijkhuizen zitten te wachten.

 • Kiekeboe

  Het onderzoek van Dairy NZ is beter onderbouwd, o.a voerresponse kg/ds melkproduktie, economische vergelijking tussen echte bedrijven met verschillemde systemen. in NL wordt alleen gepraat over zoveel liter per koe niet de kostprijs !, het is belangrijk hoeveel je onderaan de streep overhoudt niet hoeveel liters per koe.. Er is totaal geen respect onder NL melkveehouders hoe andere boeren produceren en waarom !

 • W Geverink

  In alle uithoeken van de wereld boeren nederlandse veehouders. Volgens mij boeren er buiten NL meer nederlanders dan in NL. In het buitenland kunnen boeren vaak niet of veel minder rekenen op de bank of de overheid voor steun. Het dwingt ondernemers om te concentreren op de economie/kostprijs. In de reportages die we hier in Boerderij.nl lezen gaat het vaak over welzijn, werkplezier, arbeidsgemak en dat soort zaken en staat het economische gedeelte op het achterste pitje

 • Fermer

  @W. Geverink, melkveehouden in Nederland was de afgelopen tijd alleen op die manier mogelijk, omdat vadertje Staat zoveel grond voor allerlei projectjes opkocht, tegen de gekst mogelijke prijzen voor de ondenkbaarste redenen. Koeienboeren zitten vaak rondom de dorpen en steden, ze zijn klein begonnen, de grote bedrijven zijn van oudsher de akkerbouwers, groot en afgelegen. Slechts die prijsopdrijvende invloed, waarvan heel veel melkveebedrijven direct of indirect geprofiteerd hebben, heeft gezorgd voor een manier van bedrijfsvoering waarbij elke financiele grondslag op puur het melkveehouden uit het oog verloren is gegaan. Nu met de te hoog oplopende overproductie en de financiele problemen voor de overheid zal de landing in de werkelijkheid geen zachte zijn.

 • joannes

  @emmerei, dus toch, de Overheid heeft de agrarische sector het kadootje , dure grond waarde, gegeven en daarmee zijn boeren misleid. Kapitaals winsten waarmee je je succesvol en ondernemer voelt om ¨rendabel¨ te boeren met nieuwste apparatuur en innovaties die, met geleend geld op die dure grondwaarde, je uit de markt prijst, ten opzichte van de buitenlandse productiegebieden. Onder andere Nieuw Zeeland waar het er anders aan toegaat zoals hierboven beschreven. Daar is de grond een stuk goedkoper!

 • PieterNZ

  Er staan nog een paar vragen open voor de heer Dijkhuizen.
  Ben vooral benieuwd naar wie hem had uitgenodigt.

 • Foxxy

  Dijkhuizen heeft gelijk in zn verhaal!
  Tevens komt hij meer op voor de boerenbelangen dan menig lto bestuurder!

 • no-profile-image

  @Foxxy, juist ja gelijk in zijn verhaal.
  Maar wat is het werkelijke verhaal. Hoeveel diesel wordt er verstookt, hoeveel machienes en gebouwen worden er versleten, hoeveel voer moet er aangekocht worden om het rendabel te maken, vruchtbaarheid, dierenarts kosten, hoelang gaat een koe mee/ hoeveel jongvee is er nodig, enz,enz.
  Laat dan ook het werkelijke verhaal horen graag.
  En communiseren met de boeren ? Tsjonge jonge die weten het allemaal zo goed !

 • Bart L

  Lopen hier al genoeg Nederlandse wijsneuzen rond die het wel even anders gingen doen. Na een paar jaar zijn ze vaak weer terug naar the simple system. Werkt wel goed voor de beeldvorming van de arrogante nederlanders dit artikel 

 • koster

  Nieuw Zeeland doet het nu prima!
  Het laatste wat ze moeten doen is intensieveren. Dat geeft alleen maar problemen.
  Als Nieuw Zeeland iets goeds wil doen voor zijn boeren, dan kunnen ze beter een gebiedsafhankelijke max. GVE norm/ha invoeren of iets dergelijks. Deze norm kunnen ze baseren op hoeveel melkkoeien ze max. per hectare kunnen houden op basis van volledige weidegang.
  In Nederland zouden ze er ook strenger opmoeten zijn.

Laad alle reacties (23)

Of registreer je om te kunnen reageren.