Rundveehouderij

Nieuws 721 x bekeken

Grote zorg over borging essentiële taken PZ

Zoetermeer - Het aarzelende en weifelende gedrag van het ministerie van Economische Zaken bij de overname van productschapsregelingen kan het economische belang van de melkveehouderij en zuivelsector ernstig schaden.

Dit stellen bestuurders uit de zuivelsector en melkveehouderijvoorlieden. Een groot punt van zorg is de overname van de Verordening boerderijmelk van het Productschap Zuivel (PZ). Anders dan de naam doet vermoeden, is deze regeling juist van groot belang voor de zuivelexport, want ze borgt met name allerlei kwaliteitsaspecten bij zuivel. Het ministerie van Economische Zaken heeft toegezegd deze regeling te zullen overnemen, maar lijkt daar nu over te twijfelen. Juristen van het ministerie tekenen bezwaar aan tegen onderdelen van de regeling, terwijl ook de politieke top weifelt, zo wordt opgemerkt bij LTO Nederland en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond.

Veel mogelijkheid om het anders te doen, lijkt er echter niet meer, want vereniging ZuivelNL heeft dan wel de zogenoemde IBO-status aangevraagd, maar nog steeds niet verkregen. Een IBO is een interbranche-organisatie, een organisatie die de EU in het Europese zuivelpakket heeft aangemerkt als belangenbehartiger met beperkte wettelijke taken. Minister Henk Kamp en staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) hebben ook nog geen knoop doorgehakt over het verlenen van Algemeen Verbindend Verklaringen (AVV) aan landbouwregelingen. Formeel zijn ze mogelijk, maar praktisch is er veel weerstand. PvdA en VVD vinden ze te corporatistisch. Ook de kalfsvleessector loopt hier tegenaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.