Rundveehouderij

Nieuws 13422 x bekeken 42 reacties

Excretienorm 2015 bepaalt melkveefosfaatreferentie

Den Haag – De forfaitaire excretienormen voor stikstof en fosfaat van melkvee worden in 2015 lager dan in 2014.

De forfaitaire normen 2015 zijn volgens het ministerie van Economische Zaken (EZ) bepalend voor de vaststelling van de zogenoemde melkveefosfaatreferentie in de nieuwe melkveewet. Een melkkoe produceert in 2015 bij een melkproductie van 8.000 kilo 113 kilo stikstof en 40,6 kilo fosfaat bij een ureumgetal van 21. In 2013 en 2014 was dat voor dezelfde koe respectievelijk 109 en 115 kilo stikstof en 41,2 en 43,4 kilo fosfaat.

De lagere normen zijn deze week door het Ministerie van EZ gepubliceerd in de Staatscourant als wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Zowel de normen voor melk- en kalfkoeien (categorie 100) als voor jongvee van melkvee (categorieën 101 en 102 zijn lager vastgesteld. Volgens cijfers van de Werkgroep Uniformering Mestcijfers waren de stikstof- en fosfaatproductie van deze categorieën duidelijk lager in de periode 2010-2012. Bij fosfaat zijn de normen zelfs lager dan de normen die golden in 2013. Bij jongvee geldt dat ook voor stikstof, melkvee produceert in 2015 forfaitair meer dan in 2013. Dat de normen 2014 hoger zijn dan in 2013 komt door het vervallen van de correctiefactor van 5 procent voor zowel stikstof als fosfaat. Die correctiefactor gold overigens ook voor de bedrijfsspecifieke berekening, maar is geschrapt door Brussel in de onderhandelingen over derogatie.

De  nieuwe normen 2015 die gaan gelden vanaf 1 januari 2015 zijn maatgevend voor de berekening van de zogenoemde melkveefosfaatreferentie. Dat heeft EZ bevestigd. Die referentie is de kern van de nieuwe melkveewet van Staatssecretaris Dijksma van EZ. Melkveebedrijven krijgen een maximaal fosfaatoverschot toegekend op basis van 2013. Groeien kan vanaf 1 januari 2015 alleen als ze extra grond hebben of het extra overschot volledig gaan verwerken. Voor de bepaling van de nieuwe referentie gelden dan de volgende ijkpunten: het gemiddeld aantal melkkoeien (categorie 100) en jongvee (categorie 101 en 102) in 2013, plaatsingsruimte in 2013, melkproductie 2013 en de bijbehorende forfaitaire fosfaatnorm in 2015.

De volledige lijst met alle normen is gepubliceerd op internet en is opengesteld voor het indienen van zienswijzen tot en met 25 augustus 2014.

Laatste reacties

 • Fermer

  En nu maar hopen dat alle 'koeien' dit lezen, want slechts dan zal de praktijk toch eens kloppen met de theorie.

 • E.Dijkstra

  Snapt uw dit nog? Wat is dat je reverentie als je mest hebt aangevoerd in 2013.

 • dayo

  toch eens een foto met een mooi uier! ze hebben ze dus wel...

 • Marco22

  Als je die zelfde koe 2 meter over de grens in Duitsland zet produceert zij maar 50Kg stikstof. Mestprobleem opgelost.(wees welkom in een verenigd Europa) Ook geen derogatie nodig.
  Mestprobleem bestaat op papier door normering. Wat is dat dan in praktijk. Koe geeft 25 kuub mest op jaarbasis mensen die mest laten bemonsteren weten dan wat hun koeien aan N en P produceren. En dat komt bij lange niet in de buurt wat Dijksma te berde brengt.
  Conseclusie, hunnie op papier maar wat invullen, wij op papier ook maar wat invullen.

 • wmeulemanjr1

  Wat is beter, 2015 en heel veel nieuwe regels of gewoon quotum?

 • koestal

  daar in Den Haag zitten allemaal praktijk ,,boeren ''

 • koestal

  De drugscriminaliteit kunnen ze in ieder geval niet de baas,daar hebben ze nauwelijks een antwoord op,maar de boeren weten ze wel te vinden ,net alsof die iets illegaal doen

 • japke33

  @wmeulemanjr1. Gewoon Quotum behouden!!! Want na 2015 is niks meer zeker. En kunnen ze met ons doen wat ze willen. En wij boeren accepteren alles toch braaf, dus voor tegengas (acties) hoeft niemand te vrezen.

 • Ferm

  Is een Gepasseerd station @japke33, die grootgroeiers die de stallen aan het vol zetten zijn, kunnen en willen ze niet laten vallen. De kleine leggen het straks waarschijnlijk af tegen de groten en die groten zitten onder de bank en inderdaad, dan kunnen ze alles met je doen wat ze willen. Dit is nu de realiteit en daar valt volgens mij niets meer aan te doen. De melkveesector zit nu in hetzelfde schuitje als de varkens en pluimveehouders. Kijk maar hoe het daar gaat. Triest.

 • Fermer

  Hadden we een Europees geregeld quotumsysteem, waarbij gezamenlijk Europa besliste en er voor de landen toch een redelijk gelijk speelveld was qua melkproductie, nu moeten we het doen met de Nederlandse regels, bedacht door hoogvlieger Wageningen en een onwetend ministerie. De individuele fosfaatrechten zullen wel weer een aantal % gekort worden tbv. de groeiers, die anders hun investering niet terug kunnen betalen. Zo wordt de gewone boer weer dubbel gepakt en de groeier, de echte ondernemer zoals ik hier wel vaker lees, krijgt weer alle steun. De banken zitten weer goed, want de normale boer, die slechts gemiddeld investeerd, moet krimpen en zal nog moeilijker het hoofd boven water kunnen houden, dus meer ruimte voor de zwaar gefinancieerden.

 • joannes

  Meer ruimte voor de laagste kostprijzen @emmerei, die zijn belangrijk voor die enkele export bedrijven in Nederland! Alleen met de laagste kostprijzen kan je de Wereldmarkt op!

 • Ferm

  @joannes, bedoel je dat de groeiers de laagste kostprijs realiseren? Zo ja, is dat zo? In ieder geval zullen de 'normale' boeren met deze ontwikkelingen moeilijker het hoofd boven water kunnen houden, zie@emmerei. Daarbij zal de kostprijs oplopen door meer benodigd ruwvoer en mestafzet. Of zullen er zoveel 'normale' boeren afvallen dat die de groeiers de benodigde ruimte krijgen? Hoe zie jij dit naar de toekomst toe?

 • joannes

  @Paysanne, wat te denken van de volume efficiënties in alle diensten die nodig zijn om dieren te fokken, te mesten of te melken? Of de veearts voor het incident komt of de wekelijks zelf geplande routine, of de tank auto in één keer vol of een paar stops moet maken, of de onderhouds contracten volume hebben en regelmaat zijn of incidenteel ...... Kortom alle zaken zijn in normale omstandigheden efficienter en daarmee in kostprijs/ eenheid goedkoper . De risico´s vergroten óók maar die zal je in eerste instantie gespecialiseerd beter en efficiënter controleren. Daarom is schaalgrootte voor Export bedrijven zo interessant. Het garandeert lage inkoop prijzen voor grondstoffen die daarmee eenvoudiger te exporteren zijn. FC, VION, de Van Drie Groep, Plukon ed, hebben alle belang bij grootschaligheid en zullen hun uiterste best doen de overheid daarvan te overtuigen. De boeren die kleinschallig blijven kunnen blijven bestaan zolang de export motor blijft draaien, zodra die stopt zijn de laagste kostprijs bedrijven diegene die die periode het langst kunnen weerstaan, en dat zeker met de huidige lage rente stand. Mest of Ruwvoer zijn luxe problemen die óók bij schaalgrootte het goedkoopst kunnen worden opgelost. En in slechte tijden dalen die kosten ook!

 • Mozes

  @joannes, gemiddelde bedrijven met een aantal koeien wat past op hun grond hebben geen last van hoge voerkosten of mestafzetkosten. In slechte tijden zullen deze bedrijven het langste volhouden. Dit bleek in 2009 ook in Amerika.

  Wat betreft de export heeft de Nederlandse zuivel geen belang bij de laagste melkprijs maar bij de hoogste kwaliteit. Als ze belang zouden hebben bij de laagste prijs waarom betalen ze dan de hoogste prijs van Europa?

 • Ferm

  @joannes, ik begrijp het belang van grootschaligheid bij de multionationals zoals je stelt, omdat ze dat garandeerd van lage inkoop. Vanuit de individuele boer vind ik het toch een ander verhaal, maar misschien denk ik te simpel. Er wordt gezegd dat je per 80 koeien één arbeidskracht nodig bent, ook als je groter groeit. Nu kun je winst halen door zoals je stelt in volumeefficiënties. Maar als de export motor stagneert, heb je als groot bedrijf veel meer te overbruggen. Met 80 koeien kun jezelf een stapje harder lopen of meer uren draaien, maar van werknemers met een cao gaat dat niet op. Volgens mij ben je daar veel kwetsbaarder als je grootschalig bent, omdat je veel te afhankelijk van derden bent. Waarom zou je als individuele boer groter dan 80 koeien willen boeren? Al die extra risico willen lopen, want zo zie ik het. Alleen om die na je komt, de melkfabriek, goedkope grondstof te voorzien? Kostprijs verlagen kan mijns inziens ook door het type koe dat je melkt. Dan komt de die winst jou kant op.

 • Sjaak

  Volgens mij is Joannes een gepensioneerde adviseur, die vroeger in dienst stond van de 'schaalvergrotingsmanie...'

  Ondanks zijn wijze woorden, verpakt in prachtige volzinnen, waarmee hij de schaalvergroting vol verve toejuicht, gaat het hier en daar een beetje mank. Zo zijn mest en voer geen luxe problemen, maar is de balans waarin die twee aanwezig zijn, ondertussen de basis geworden, die het bestaan van een melkveebedrijf rechtvaardigt.

  Zijn pleidooi is echt uit vroegere jaren, waar veel in mee zijn gevaren... Huidige adviseurs/voorlichters en banken hebben een geheel andere visie en benaderen de sector gelukkig met meer gezond boerenverstand!

 • joannes

  Zo te zien @Sjaak, werk je nog niet zelf met de spreadsheet om variabelen door te rekenen. Daarbij, ik ben niet voor het ene of het andere, ik ben ervoor dat het LTO als organisatie en Overheids gespreks partner de verschillende strategiën, in extreme, klein en groot bedrijf gelijkwaardig behandelt en duidelijk informeert. Voor Publiek en Politiek pro kleinbedrijf en ondertussen grootbedrijven, die regelrecht op broedermoord aansturen in Nederland, stimuleren via de Groot Exporteurs, is valse concurentie. Met mijn hopelijk begrijpelijke beschrijvingen probeer ik de ongelijke strijd te verduidelijken. Met een rekenmodel kan je dat snel berekenen. Werknemers, Mest of eigen Grond maken het verschil niet wanneer je die efficiënt laat werken. Het is Groot tov Klein om de kosten per eenheid het laagst te houden. Natuurlijk @Mozes heb je bij eigen Grond en uitgemeten capaciteiten minder last van prijsstijgingen in bv ruwvoer, maar die zijn ook te ontwijken met lang lopende afspraken met leveranciers of hedgen op de termijnmarkt. Of het de bedrijfs efficiëntie tekorten in langdurige slechte tijden kan weerstaan betwijffel ik. Grootschaligheid wint altijd.

 • Fermer

  @joannes, als het zo gemakkelijk is voor grote boeren om prijsstijgingen te ontwijken, dan zou het voor melkfabrieken, echt grote bedrijven, een peuleschilletje moeten zijn om prijsdalingen te voorkomen. Echter, ieder weet dat in een markt die op en neer gaat je langlopende contracten wel kunt vergeten, als ze al niet ondertijd aangepast worden. Grote boeren met veel aankoop van voer, mestafzetplicht en vreemde arbeid zullen het nooit redden, de marges in de melkveehouderij zijn veel te klein. Veel uren draaien, je bedrijf 'schappelijk' in handen krijgen en grondprijsstijgingen voor meer leencapaciteit zijn de enige redenen waarom de melkveehouderij in Nederland nog bestaat en mogelijk het nog enige tijd vol zal houden.

 • alco1

  Joannes van Bakel???

 • joannes

  @emmerei, jij wilt handelaar en boer tegelijk zijn! Eenmaal op een bedrijf ben je gebonden aan de karakteristieken van het bedrijf. Jaarlijks kan je dan de winsten of verliezen zo gunstig mogelijk verwerken maar de karakteristiek groot of kleinschalig blijft! Evenals de opbrengst prijs of kosten voor voer, mestafvoer, diensten enz, Los van goed of slecht management - de ene boer kan immers kwalitatief het beter in de vingers hebben dan de andere - groot schaligheid leidt bijna altijd naar een lager kostprijs per eenheid. De verschillen van betere controle of meer van eigen middelen afhankelijk, kunnen je een misschien wat meer manouvreer ruimte geven maar zolang arbeid de grootste kostenpost is, maken grootschaligheid en efficientie maatregelen altijd een voordelig verschil. http://www3.lei.wur.nl/BIN_ASP/show.exe?aktie=vindtoon&bj=2001&ej=2010&language=NL&Valuta=2&publicatieID=3&kiestabel=2.05&Database=LTC

 • Sjaak

  Tsja.....van Bakel, die wisten het ook vol overtuiging te vertellen! En toch is het wel stil geworden, ook met overtuiging......

  Zij weten nu als geen ander, dat de praktijk zich niet laat vangen in spreadsheets en rekenmodellen. Kortom, voortschrijdend inzicht.....

 • Mozes

  @joannes, je hebt nog geen antwoord gegeven op de vraag waarom Nederlandse zuivelcoöperaties de hoogste melkprijzen van Europa betalen terwijl ze volgens jou afhankelijk zijn van lage melkprijzen?

 • joannes

  @Mozes, ik dacht dat jij dat wel wist! Je leest toch de Boerderij online! Juist vandaag nog publiceren ze de landen waar we/ze zo´n succes hebben: ¨Algerije, Oman en Nigeria. De sterkste groeiers waren naast Algerije met name Cuba en Angola.¨ Wel dat zijn landen met stabiele politieke systemen!

 • Fermer

  @joannes, je verhaal zal wel kloppen, maar in de landbouw, melkvee incluis, kun je slechts inkomen verdienen als je niet alle kosten rekent. Zet je je geinvesteerde kapitaal op rente, wil je een uurloon rekenen over alle gewerkte uren, neem je tegen dagwaarde je bedrijf over, betaal je je familie voor bijspringen, reken je al dat soort zaken dan draait elk boerenbedrijf verlies. En hoe groter je wordt, hoe meer van vorige zaken reeel worden en echt betaald zullen moeten worden, plus extra risico, dus hoe groter het verlies en hoe onmogelijker het bedrijf.

 • Mozes

  @joannes #23, dat slaat toch werkelijk als een tang op een varken!
  Dat is toch helemaal geen antwoord op mijn vraag.

 • joannes

  Precies@emmerei, de meeste boerden goed met hun geinvesteerd vermogen wat groeide met of zonder vee. De exploitatie wordt pas belangrijk wanneer er rente betaald moet worden!

 • Sjaak

  Tjongejonge Joannes, hou je toch bezig met biljarten...daar is pikeren wél tot kunst verheven!

 • Fermer

  Dus @joannes, je hoeft slechts alleen te groeien in grond en hopen dat de luchtbel nog groter wordt. Maar als ie knalt......!

 • Ferm

  Waar is dat mooie boeren ambacht gebleven?

 • minasblunders1

  Geld, Paysanne. Geld, Geld en nog eens GELD. Daar draait alles om.

 • alco1

  @paysanne. Het mooie boeren vak is niet meer zoals het vroeger was, vanwege de bemoeienissen van de buitenstaander.

 • Koen Franken

  Alco , OOK de andere sectoren hebben de bemoeienissen van Jan en Alleman , maar de melkveehouderij krijgt wel de steun vanuit Brussel , en dit is in slechte markt wel eens welkom .

 • joannes

  @Mozes, de mooiste bloempjes groeien aan de rand van het ravijn! Die vergelijking gaat ook op voor internationale handel in voeding. De hoogste marges scoor je in instabiele landen, want die hebben de grootste behoefte aan importen van kwalteit om het loyale deel van de bevolking achter het beleid te houden. Unilever scoort wereldwijd met een breed assortiment oa in groeimarkten, FC olv Cees van ´t Hart, met heeft zijn Unilever adressenboek goed gebruikt om de benodigde marges te scoren. Hij doet goed zolang het duurt! Zelfs de poeders brengen veel geld op! Goede prijzen en exportvolumes zijn afhankelijk van markten en marketing! Dat bewijst VION en DOC weer met die te grote afhankelijkheid in de Russische Markt

 • joannes

  @Sjaak, waarom praat elke boer iedere keer weer over lasten en lusten, of te wel overheids regelingen en melkprijzen, zonder die gestage waarde stijging van hun grond in acht te nemen? Jaren hebben ze onder de berekende (LEI) kostprijs gemolken en zijn toch doorgegroeid, tenminste diegene die zich in de schulden durfde te steken.Hetzij melkquota en/of grond! - Waarde stijgingen incasseren! - Een groei tenkoste van collegas met hogere kostprijzen want de opbrengst prijs bleef te laag maar gedreven door verkleining van berekende verliezen met het verlagen van de exploitatie kostprijs. Ondertussen zijn de grond waardes doorgestegen en naar nu lijkt stijgen nog met de dreiging van Mest wetten. Wanneer ik het niet goed zie, kom zelf met een verklaring voor deze ontwikkelingen inplaats van gepikeerd te raken!

 • alco1

  Je hebt pas wat aan waarde stijging als je het ten gelde brengt. Tot zolang je dat niet doet begeef je je enigszins op drijfzand.

 • Fermer

  @joannes #''34, waarom praat je hier alleen over melkveehouders? Iedereen heeft de afgelopen 20-25 jaar belegd, de een in grond, de ander in aandelen. FC belegt in poederverwerking in China, een bekende materie voor hun, boeren beleggen in grond, het bekenst voor hun. iIedereen die belegt doet dat vaak ook in aandelen om het risico te spreiden. Toch blijft er altijd een risico dat je veel geld verliest. Dat de exploitatie kostprijs voor de boer lager wordt door aankoop van grond, zoals je hierboven beweert, met de prijzen van de laatste jaren die men voor een ha. betaalt, mag je me dan nog wel even voorrekenen.

 • Fermer

  Waardestijging incasseren, dus lenen om melkquotum te kopen. In een jaar dat je wat verdient is dat leuk want de belasting betaalt dan volop mee. Laat je boekhouder je dan ook even vertellen dat wanneer je met dat extra quotum later ook nog wat verdient, wat natuurlijk wel de bedoeling is, je die winst tegen je hoogste belastingtrief kunt afrekenen. De belasting geeft, maar de belasting pakt je later altijd weer. Alleen het extra werk wat je met je extra quotum aanhaalt, dat is iets wat je mag houden.

 • joannes

  @alco1, met grond en melkquota aankopen hebben de ¨uitbreiders¨ hun vermogensstijging geïnvesteerd in de overlevings strategie: de goedkoopste kostprijs. Zij zijn daarmee in slechte tijden hun collega´s een slag voor! In betere tijden verdienen ze in veelvoud. Natuurlijk, diegene die verkochten cashte maar staan daarna stil of ze hebben hun vermogen in betere vermogensgroeiers gestoken. Gemiddeld is de productiviteit in de melkveehouderij gestegen dankzij de schaalgrootte en verlaging van de arbeids kosten per eenheid. Eea is een voorwaarde voor die Export bedrijven hierboven genoemd. @emmerei, eea geldt natuurlijk voor alle bedrijven, maar hier viel het onder een melkvee artikel.

 • Fermer

  @joannes, uitbreiders hebben de laagste kostprijs zeg je steeds, o.a. agratax wacht nog steeds op je berekening dat groeien de kostprijs verlaagd. Waarschijnlijk gaan die uitbreiders hun ex-collega's, die al gecashd hebben, niet achterna. Te lang wachten met verkopen en er zijn geen kopers meer, of voor veel minder. En flink geinvesteerd in je bedrijf, alleen de zeggenschap over je boerderij heb je aan de bank gegeven, dus ik weet niet of die overlevingsstrategie nou zo veel vruchten zal afwerpen.

 • Sjaak

  @#34 Joannes toch....wie een boer kent, redeneert toch anders!

  Een boer groeit hoofdzakelijk in produktiemiddelen, vanwege ambitie en vaak is het ook nog naäap-gedrag. ' Waardestijging incasseren ' is het gevolg daarvan. Met een dergelijk argument zal de financiering echt niet rondkomen, het is leuk meegenomen, dat wel....
  De reden waarom een boer dat voor elkaar krijgt heeft emmerei #24 perfekt omschreven. En een boer of bijna iedere ZZP-er is daar bereid toe, vanwege zijn ambitie en gedrevenheid, vaak tegen beter weten in.....

  Overigens ben niet ik zozeer gepikeerd, vind het wel vermakelijk, deze 'flipperkast-discussie', uiteindelijk belandt de bal toch in de goot.....;)

 • joannes

  @Sjaak, toch...... waar komt al dat geleende geld vandaan waar die ambitieuse boeren zo graag gebruik van maken? Dacht je werkelijk dat die Boer alléén beslist over wel of niet een Hypotheek? En.... wanneer er een trend inzet, volgen velen en de rest moet volgen om zich niet uit de markt te prijzen. Gepropagandeerd en doorgedacht door diegene die er echt belang bij hebben: De Multinationals die zo graag groeien en exporteren olv ........... met goede contacten binnen de Overheid.

 • landboer

  Het grote verschil tussen een boer en een boer is nog altijd geld, groot of klein, is het bedrijf van hem zelf of van de bank. Er zijn grote boeren die inderdaad enorm veel verdienen maar die zijn meestal ook niet klein begonnen.Tja als je een paar miljoen meekrijgt is het natuurlijk wel wat makkelijker allemaal.....

Laad alle reacties (38)

Of registreer je om te kunnen reageren.