Rundveehouderij

Nieuws 7931 x bekeken 19 reacties

Oud grasland levert topopbrengsten

Driebergen - Oud grasland levert vergelijkbare tot hogere opbrengsten op dan nieuw grasland. Dat blijkt uit recent onderzoek op tien melkveebedrijven op zeeklei, meldt het Louis Bolk Instituut. Op de tien bedrijven werden jong en oud grasland vergeleken op productie, voederwaarde, bodemkwaliteit en biodiversiteit.

Waar niet bemest wordt met stikstof, blijkt de productie van oud grasland zelfs bijna 10 procent hoger te liggen dan van nieuw. De resultaten zijn verrassend, omdat veel agrarische ondernemers grasland juist vernieuwen om een hogere productie te behalen.

De onderzoeksresultaten worden bekend op een moment waarop in de melkveehouderij volop discussie is over de waarde van blijvend grasland versus scheuren en nieuw ingezaaid grasland.

Onderzoekster Goaitske Iepema: "De aanname dat jong grasland altijd meer oplevert dan oud grasland gaat met de huidige bemestingsgebruiksnormen niet meer op. Het koesteren van het organische stofgehalte, dat je als veehouder onder je grasland hebt, wordt nog belangrijker. Wij hopen dat ondernemers deze kennis meenemen in hun management en hun overwegingen om grasland wel of niet te vernieuwen."

Het onderzoek is tijdens het afgelopen seizoen uitgevoerd bij tien melkveehouders in Friesland en Groningen vanuit het project Goud van Oud Grasland. Op elk melkveebedrijf is van een jong en oud grasland de productie gemeten bij 0 en 300 kilo stikstof per hectare. De opbrengst varieerde bij 0 kilo stikstofbemesting tussen de 6,9 en 12,9 ton droge stof per hectare. Met een bemesting van 300 kilo stikstof per hectare uit kunstmest varieerde de opbrengst tussen de 13,8 en 18,0 ton droge stof per hectare. Oude graslanden (ouder dan twintig jaar) hadden gemiddeld een hogere opbrengst dan de jongere percelen (jonger dan tien jaar). Dit gold zowel voor de onbemeste percelen (10,2 versus 9,4 ton drogestof per hectare) als de percelen die 300 kilo stikstof per hectare toegediend kregen (15,9 versus 15,6 ton drogestof per hectare). Zonder stikstofbemesting produceren acht van de tien oude graslandpercelen beter dan de jonge percelen op hetzelfde bedrijf. Door de bemesting met stikstof wordt het verschil in productie tussen jong en oud grasland kleiner.

Laatste reacties

 • alco1

  Een boer weet allang dat je oud grasland niet om zijn productie hoeft te scheuren, mits hij nog 'vol' is en daar zit hem nou de angel. Te dun of o.a. verslemping kunnen wel degelijk een reden zijn tot her inzaai.
  Pas echter wel op dat door zo'n onderzoek er weer een bureaucratische regel komt wat het aantal jaren gaat bepalen.

 • ae-ea

  Wat een 'lul' verhaal, de gangbare landbouw weet wel beter.

 • simpel boerke

  @2 is geen lul verhaal, maar de praktijk. Bij mij geven de oudste percelen de hoogste opbrengst, ondanks dat de nieuwe rassen meer op zouden brengen. Ik heb het nog niet gezien,alleen het eerste jaar misschien, maar dan blijft het duidelijk achter bij ouder grasland.

 • Zuperboer

  Heel herkenbaar.

 • koeboertje

  Klopt , nieuw grasland geeft het eerste jaar meer opbrengst daarna neemt de opbrengst snel af, en duurt het meerde jaren voordat je weer een mooie dichte zode hebt zoals oud grasland.
  Vroeg weiden is mijn motto , in het voorjaar bevorderd dit de uitstoeling, en krijgt het onkruid geen kans, de koe is de beste onkruidverdelger met name in het voorjaar eet ze bijna alle opkomende onkruiden weg! (behalve distel en brandnetel)

 • schoenmakers1

  laten we wel duidelijk zijn, dit is een onderzoek op zeeklei

 • vandenbrandcv1

  krijg tieten, elk jaar op de rassenlijst nieuwe grasrassen 1a2% hogere opbrengst. wie kletst het meeste de rassenlijstonderzoekers, of louis bolk?

 • janenminie1

  de zogenaamde meeropbrengst wordt voornamelijk door de graszaad leveranciers waargenomen

 • hansvanbergen

  Wij hebben hier al jaren lang niet beweid. Beweiden voor een dichte zode en daardoor een hogere opbrengst zie ik als kul. Ik ben wel blij dat er meer boeren zijn met een goede ds opbrengst van hun grasland. Zelfs in Groningen haalt men dus 18 ton.

 • j.verstraten1

  Het zal best, maar op zandgrond geloof ik er helemaal niks van.

 • farmer135

  Een oudere grasmat is veel sterker dan een nieuwe. Ook minder vertrapping .

 • alco1

  Daar heb je gelijk in verstraten. Op zandgronden is een grasmat door o.a. verdroging veel eerder 'versleten'.
  Geef dat maar gauw door aan het LTO. Voordat ze weer meegaan in allerlei onzinnige wetsbepalingen.

 • jw.rewinkel

  Wij doen naweiden met schapen tot begin maart en dat gaat hier top.

 • zakmes1

  Schapen weiden op grasland dat waren de gouden voetjes.Heden ten dage is dat nog zo.

 • Trot

  niet vernieuwen maar elk jaar wat doorzaaien minder kosten toch profijt van nieuwe rassen

 • richar

  DE TITEL IS VERKEERD op zeeklei kan het wel waar zijn maar heel Nederland heeft geen zeeklei, op lichte zand grond is het omgekeerde waar. Dus het is een onderzoek waar Nederland niet veel wijzer word. Wanneer gaan ze onderzoek op lichte zandgrond doen??? Ik weet de uitslag al.

 • groot731

  denk dat oud grasland veel meer teert op opgebouwde OS in de bodem waar stikstof uit vrij komt..Nieuw grasland met voorvrucht mais, pootaardappelen trekken de bodem kats leeg, hier voel je het eerste jaar nog niks van maar de daaropvolgende jaren wel...

 • koestal

  wel massa

 • tikka


  klopt groot 731. Hier ook om de 2 jaar wat graszaad erover in augustus/september net voor de regen dan vernieuwd de zode zich.

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.