Rundveehouderij

Nieuws 1227 x bekeken

30 procent grasland met lage zuurgraad

Wageningen - De zuurgraad (pH) van grasland is in 30 procent van de gevallen lager dan 5. Dat is vaak te laag en kost opbrengst. Dat stelt de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen.

Wanneer de pH lager dan 5 is, neemt de beschikbaarheid van stikstof, maar ook van bijvoorbeeld kalium en fosfor af. Ook het bodemleven en bodemkwaliteit heeft last van een te lage pH.bij een goede pH is er meer bodemleven en kan het gras door de betere structuur een beter wortelstelsel vormen. Al deze zaken dragen bij aan een betere waterafvoer bij overschot en betere opstijgende capaciteit en waterbergend vermogen bij neerslagtekort. Ook zijn planten minder droogtegevoelig als ze een uitgebreider wortelstelsel hebben.

Om de zuurgraad op te krikken is bekalken nodig. CBGV wijst veehouders er op dat het najaar een geschikte tijd is om een bekalking uit te voeren. Dat kan na de maisoogst voor de zaai, maar ook op bestaand grasland. Zodra het vee uitgeschaard is en de berijdbaarheid is nog voldoende, dan kan op bestaand grasland tot maximaal 2000 kilo neutraliserende waarde per keer gegeven worden. Een najaarsbekalking is ook aan te bevelen omdat veel kalkmeststoffen een langere tijd nodig hebben om de pH van de bodem op te krikken. Is meer dan 2000 neutraliserende waarde nodig, dan is het raadzaam om het resterende deel in het voorjaar te geven of in het volgende najaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.