Redactieblog

7249 x bekeken 19 reacties

Het grootvaderen van Dijksma

De basis van de fosfaatrechten blijkt geen probleem, de toewijzing van de korting is dat wel.

Ik geef al vijfentwintig jaar een basiscursus economie voor studenten die geografie studeren. Ik doe vooral de macro-economie en internationale handelstheorie. Die macro-economie was dit jaar weer een groot feest. Met de Griekse crisis dagelijks in het nieuws kan ik de studenten gemakkelijk bij de les houden. Dorre theorie wordt een stuk leuker en begrijpelijker als de voorbeelden elk uur op internet staan. Internet, want kranten of tv zijn ‘zo 2005’.

 

Milieuheffingen versus verbodsbepalingen

In het leerboek staat ook een hoofdstuk over milieu-economie. Dat gaat over de effectiviteit en efficiency van allerlei vormen van milieubeleid. Zo zijn directe verbodsbepalingen vaak niet erg effectief, en efficiënt zijn ze zeker niet. Milieuheffingen zijn wat dat betreft beter, die zorgen voor nuance. Met een activiteit die noodgedwongen het milieu aantast, wordt de heffing betaald. Met een activiteit die een goedkoop alternatief heeft dat het milieu niet aantast, wordt het geld voor de heffing bespaard. Het probleem bij zo’n heffing is dat de overheid niet weet hoe hoog deze moet worden om het milieudoel te bereiken. Te hoog is niet goed, te laag ook niet. Bovendien zijn de uitvoeringskosten vaak heel hoog; de heffing moet worden berekend en geïnd.

 

Emissierechten: efficiënt en effectief

De derde methode is die van verhandelbare emissierechten. Die zijn volgens de theorie efficiënt en effectief. Daar zorgt de markt voor het vaststellen van de prijs. De bedrijven die het meest baat hebben bij doorgaande emissie, kopen rechten van bedrijven die minder voordeel zien.

Verdeling fosfaatrechten

De recent aangekondigde fosfaatrechten zijn daarvan een voorbeeld. Een belangrijk punt bij dit soort rechten is hoe ze bij de aanvang worden verdeeld. Staatssecretaris Dijksma kiest voor wat in de theorie grandfathering heet. Grootvaderen in het Nederlands, en dat verwijst naar ‘erfenis’. Iedereen die koeienfosfaat produceerde krijgt rechten toegewezen naar rato van zijn of haar productie.

Gedoe bij verdeling

Het blijkt inmiddels dat ook bij het grootvaderen van rechten nog heel wat gedoe kan ontstaan. Iedereen krijgt rechten naar rato van het verleden, maar vervolgens moet daarop worden gekort om binnen het plafond te komen. Die korting moet worden verdeeld en daar zijn veel manieren voor. Iedereen evenveel, iedereen hetzelfde percentage, alleen de groeiers, de grondgebonden bedrijven niet. 
Ga er maar aan staan. Dit had voorkomen kunnen worden als eer
der was ingegrepen. Als Dijksma dat een jaar eerder had gedaan, 
was er weinig aan de hand geweest. Dan had ze zelfs nog rechten overgehouden voor knelgevallen.
Het moge duidelijk zijn. Ook voor de lessen milieu-economie 
heb ik de volgende keer de voorbeelden bij de hand, dankzij de 
fosfaatrechten.

Lees meer van Dirk Strijker:
Veroorzakers fosfaatproblemen worden beloond

Laatste reacties

 • Mozes

  Conclusie: emissierechten invoeren ruim voordat het plafond bereikt is. Milieu-beleidsmatig zal dit zonder meer waar zijn, maar hoe zit het met de politieke uitvoerbaarheid? Wat voor politieke weerstand moet er overwonnen worden als de nood er nog niet is? En wat voor consequenties kan dit hebben voor politici en organisaties die bij de beleid betrokken zijn? 

 • joannes

  @Mozes haalt een goed argument naar boven! Politiek is en blijft alleen geloofwaardig wanneer het correctief acteert en reageert. Alle wetenschap ten spijt, acceptatie voor zelfbeperking is véél moeilijker Politiek bedrijven, dan te reageren op maatschappelijk ¨geaccepteerde¨normen. Vandaar het gewetenloze propaganda apparaat van Actiegroepen die voor Politieke legitimatie moeten zorgen. Want al is mest een belangrijke fosfaat bijdrager, het is niet de enigste in het dichtbevolkte NL. Daarbij, wereldwijd maakt men zich zorgen over fosfaat tekorten, en in NL, door een samenloop van omstandigheden - klimaat, natuur en geografie - , is er een overschot wat zonodig in EU maten gedrukt moet worden. Ik ben benieuwd of men in de toekomst zo ook een Schiphol, of de Rotterdamse haven, gaat behandelen. De economische activiteit moet blijkbaar mbv gemeenschapsgeld verhuizen naar minderbedeelde EU gebieden. De centrale Macht van Brussel!  

 • schoenmakers1

  conclusie, de politiek moet zich niet met zaken bemoeien waar ze geen verstand van heeft, het lost allemaal zichzelf op, en dijksma heeft veel meer ruimte van europa als ze ons wil doen laten geloven, maar ze vind het wel oke zo

 • joohoo

 • joohoo

  De bodem heeft tekort, de wereld heeft tekort en hier wordt het vernietigd???.

 • agro1


  mineralen zijn niet te vernietigen, scheikundeles slapend gevolgd??? les 1: de massa der elementen is voor en na de reactie gelijk. voed de wereld en verhonger.

 • porky 1


  conclusie als je iemand zonder verstand aan het roer zet gebeuren er ongelukken 

 • KarelKerel

  Deze  methode kwam voor de insiders goed uit. De bestuurders konden voor 1 juli nog veel koeien aanvoeren en zodoende verdienen aan het leed wat ze de sector aandoen. Boerderij zoek dit eens uit op basis van de veeaanvoer op deze bedrijven! 

 • KarelKerel

  Wellicht is door deze voorkennis bij bestuurders een onrechtmatig besluit genomen?

 • joannes

  @KarelKerel, voor handel met voorkennis worden zware straffen gegeven bij Multinationals. Bij Bestuursorganen heb ik er nog niet van gehoord! Ze zorgen dat dit Politiek niet voor elkaar komt. De wet moet daarvoor worden aangepast. 

 • agratax2

  Als ik de reactie van agro1 goed begrijp, is fosfaat in e keten aanwezig en wordt niet Geproduceerd. Wat de hele Haagse kliek incl. de pers ons voorhoud via -uitspraken- als 'Fosfaat productie moet terug' of 'Fosfaat productie groeit'. Fosfaat wordt echt niet gemaakt, het wordt eenvoudig via de bek opgenomen en het overtollige verlaat via de kont het dier. Zo er een tekort dreigt op de wereld is dat omdat we met elkaar de fosfaat verkwanselen via niet gecontroleerde afvalstromen. Zo wij een fosfaat overschot uit mest hebben dan moeten andere landen te weinig hebben (verkoop veevoer) en daarmee moet via terugsluizen de kringloop sluitend gemaakt kunnen worden. Ik weet wel dat dit meer geld kost dan kunstmest fosfaat. Laten we ons  in dezen enkel leiden door geldelijk gewin, dan komt de voedselzekerheid in het gedrang.

 • agro1


  de in roofbouw gewonnen minerale fosfaat is nog altijd zo goedkoop, dat zinnig hergebruik nog wel even op zich laat wachten. pas nog prima fosfaat recupereerinstallatie in zeeland vernietigd. duurzaam bezig he jonges!!! als er minder primaire voedselproductie komt ligt het aan het feit, dat er aan de huidige bodemprijzen nergens ter wereld rendabele productie mogelijk is. feed the world and starve.

 • JTilma

  Er wordt in dit stuk ook gesproken over een heffing als je teveel fosfaat produceert. Het toenmalige MINAS systeem is onder andere afgeschaft door Brussel omdat de vervuiling afgekocht kon worden. Mijn vraag is of dit ook kan spelen bij de voorgenomen fosfaatrechten.

 • wvb

  Heb 2 jaar geleden bedrijf van m'n vader overgenomen die had vergunning voor 60 koeien heb de oude schuur afgebroken en op die plaats een schuur voor verwerking agrarische produkten gebouwd en tegelijk een bouwvergunning aangevraagd voor een nieuwe koeienstal deze heb ik nu gekregen maar omdat ik 2 jaar niet heb gemolken kan ik nu niet meer melken wie weet war ik moet doen om toch die schuur te bouwen en te gaan melken

 • Jan Stoel

  Wvb fosfaatrechten kopen

 • gjh

  karel kerel keesje romijn had zeker voorkennis liet vorig jaar veel vaarzen komen dus is er naar mijn idee VOORKENNIS

 • Foxxy

  Sharon Dijksma een brief schrijven met dat verhaal! 

  HHopen op knelgevallen-regeling 

 • koestal

  Iedereen is bijna een knelgeval

 • Noordam2


  WvB, je bent nog niet te laat, ga niet bouwen en verzin wat anders om in je inkomen te voorzien

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.