Pluimveehouderij

Nieuws 2380 x bekeken 2 reacties

Geen compensatie voor dubbele DGF-heffing

Het ministerie van EZ komt niet met een tegemoetkoming voor pluimveehouders die over eenzelfde koppel pluimvee DGF-heffing hebben betaald via het PPE in 2014 én via EZ in 2015. Dat werd onlangs meegedeeld tijdens het zogenoemde ketenoverleg tussen het ministerie van EZ en vertegenwoordigers van de pluimveesector.

In het ketenoverleg had NOP/LTO meerdere keren aangedrongen op een compensatie voor 'dubbele' betaling van DGF-heffing.

Ten tijde van het Productschap voor Pluimvee en Eieren (PPE) betaalden pluimveehouders PPE-heffing voor onder meer het Diergezondheidsfonds (DGF) een bedrag per dier per opzet van een koppel pluimvee. Dit gold tot en met 2014. Na opheffing van de productschappen ging onder meer het opleggen en het innen van de DGF-heffing over naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), onderdeel van het ministerie van EZ.

Andere systematiek voor DGF-heffing

Deze dienst hanteert voor de DGF-heffing een andere systematiek, namelijk een bedrag per gemiddeld aanwezig dier. Voor pluimvee opgezet in 2014, maar nog aanwezig in 2015, was DGF-heffing betaald aan het PPE en moet ook DGF-heffing worden betaald aan RVO. Vooral pluimveehouders met pluimvee dat lang op het bedrijf aanwezig is - zoals legkippen en vleeskuikenouderdieren - betaalden verhoudingsgewijs het meeste aan extra heffing. Zeker wanneer zij aan het eind van 2014 een nieuw koppel hadden opgezet. Zo moesten pluimveehouders tot duizenden euro's extra voor DGF betalen.

Bepaling gemiddeld aantal dieren

Bij het opleggen van de voorlopige DGF-heffing 2015 ging RVO uit van het gemiddeld aantal dieren in 2014. Bij de definitieve aanslag DGF-heffing, die voor half juni wordt verstuurd, gaat RVO uit van het gemiddeld aantal dieren in 2015. Het gemiddeld aantal dieren bepaalt RVO op basis van het aantal aangevoerde dieren en het aantal dagen dat de dieren op het bedrijf aanwezig zijn (de gemiddelde omloopsnelheid). De bron daarvoor is het KIP-systeem, het I&R-systeem voor de pluimveesector.

Laatste reacties

  • fietskip

    De heffing is sowieso twee keer zo veel als via ppe. En weer weet de overheid ergens meer geld voor te vragen. DIT KAN ZO NIET MEER DOORGAAN OVERHEID !!!!!

  • yongone

    ik zou zeggen staken

Of registreer je om te kunnen reageren.