Home

Nieuws 2024 x bekeken 7 reacties

Onzekerheden ammoniakbeleid geen reden tot uitstel aanscherping

De onzekerheden in het ammoniakbeleid en het ammoniakonderzoek zijn geen reden om verdere maatregelen om de ammoniakuitstoot te reduceren op te schorten.

Dat zegt Jan Willem Erisman, hoogleraar integrale stikstofstudies aan de VU in Amsterdam en directeur van het Louis Bolk Instituut tijdens een hoorzitting over ammoniak in de Tweede Kamer. “Aanscherping van het beleid moet afhangen van de toestand van de natuur en de rol van stikstof hierin. We zien dat in Nederland de kritische stikstofwaarden nog altijd worden overschreden. Dat is reden om extra beleid in te zetten”, vindt Erisman.

Kritische wetenschappers niet gehoord

Tijdens de hoorzitting verschilden de insprekers sterk van mening. Onderzoeker Jaap Hanekamp en voorzitter Jan-Cees Vogelaar van het Mesdagfonds zijn uiterst kritisch over het ammoniakbeleid. “Er is in Nederland sprake van een ammoniakdoctrine. Het ministerie van Economische Zaken, de Wageningen UR en het RIVM beschermen elkaar, en wetenschappers die iets anders vinden of kritiek hebben op het huidige beleid, worden niet gehoord. Er is geen transparantie in het onderzoek en het beleid, en daarmee wordt de Tweede Kamer ook misleid”, vindt Vogelaar.

RIVM: Huidig beleid deugt

Onderzoekers Addo van Pul van het RIVM en Gerard Velthof van de Wageningen UR verdedigen het huidige beleid, dat volgens hen wel deugdelijk en effectief is. “Al blijft het de vraag waarom de laatste jaren de ammoniakconcentraties in de lucht niet dalen, terwijl de emissies wel dalen”, zegt Van Pul.

Bredere kengetallen dan gehalte in de lucht

Erisman vindt dat het onderzoek en het beleid zich teveel richten op de ammoniakemissies en concentraties in de lucht, terwijl er veel meer is. “Kijk ook naar het effect op het grondwater, de effecten op de natuur en allerlei andere onderzoeken”, zegt hij. Hij zou liever zien dat het ammoniakbeleid meer wordt gebaseerd op bredere kengetallen. Dit wordt onderschreven door de anderen.

De onderzoekers zijn er vrijwel unaniem over eens dat er breder onderzoek moet komen naar ammoniak, mede om dit als goede basis voor beleid te laten fungeren.

Laatste reacties

 • John*

  het mag toch wel duidelijk zijn dat er meer onderzoek moet komen voordat de sector zich extra eisen op laat leggen..

 • bertes

  sinds 1984 met 800.000 minder koeien. meer ammoniak en mest produceren.
  Gelderland heeft 35% minder varkens. Noord-Brabant 10% minder varkens.
  en toch stijgt de ammoniak. met luchtzuivering. mest meteen onderwerken.
  hoe dom moeten we blijven. om steeds aan te nemen dat stikstof stijgt door landbouw.

 • el

  Veehouderij word niet genoemd @bertes.

 • fietskip

  Het is niet zo moeilijk. Als het allemaal niet klopt en er worden strengere eisen gesteld voor ammoniak en het blijkt niet te helpen, dan mag de politiek de boeren terug betalen!!!! Begin maar vast te sparen politiek is mijn advies.

 • JKr

  Bij zulke zelfingenomen hoogleraren gaan mijn nekharen altijd recht overeind staan. Op zijn stapel's

 • Snel

  we gaan heeelemaal niks meer doen tot er duidelijkheid is en we willen niet door een paar vooringenomen " linkse wetenschappers" te grazen genomen worden.

 • Soms

  Lees de laatste regel nog maar eens: "De onderzoekers zijn er vrijwel unaniem over eens dat er breder onderzoek moet komen naar ammoniak,..." Zou ik ook zeggen als ik onderzoeker was. Daarmee maak je jezelf belangrijk of zelfs onmisbaar.
  Onderzoeken doen naar resultaten achter de komma moet je helemaal niet willen. Wel ben ik van mening dat eenvoudige maatregelen die de uitstoot van ammoniak significant verminderen, aangemoedigd of ondersteund moeten worden.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.