Home

Nieuws 1576 x bekeken laatste update:12 jun 2014

'Leveranciers vergisters snel gecertificeerd'

Den Haag - Binnen enkele weken zullen enkele grote toeleveranciers van coproducten voor vergisting zijn gecertificeerd. Dat zegt Aike Maarsingh, voorzitter van de Biogas Brancheorganisatie (BBO) in een reactie op de brief van de staatssecretarissen Sharon Dijksma (Economische Zaken) en Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu).

Maarsingh wil nog geen namen bekendmaken van de leveranciers. Deze week werd bekend dat 30 procent van de gecontroleerde bedrijven materialen voor covergisting gebruikt die niet voldoen aan de gestelde eisen. Het gaat om coproducten, vermeldt op de zogenaamde G-lijst. Deze lijst bestaat sinds april 2012 en is ingevoerd om covergisters meer mogelijkheden te geven producten bij te mengen. Ruim tachtig stoffen waarvoor een norm voor zware metalen is vastgesteld staan op deze lijst. Deze stoffen mogen worden gebruikt, mits de gehalten zware metalen en organische microverontreinigingen beneden bepaalde waarden blijven. Voorbeelden van deze stoffen zijn reststof van de productie van aardappelen tot frites, reststof van bier en bleekaarde.

Dijksma en Mansveld hebben besloten het gebruik van G-lijststoffen niet meer toe te staan, tenzij bedrijven gecertificeerd zijn. Ondernemers moeten via een privaat certificeringsschema gaan werken.

Volgens Maarsingh staat een certificeringssysteem in de steigers, maar is het nog niet van de grond gekomen omdat toeleveranciers nog niet willen vanwege de extra kosten. "Zij zitten niet te springen op een certificaat vanwege de extra kosten en oneerlijke concurrentie omdat certificering niet verplicht is."

Enkele grote toeleveranciers zouden inmiddels wel over de brug zijn en zich ook voor producten op de G-lijst willen certificeren. Maarsingh: "We moeten als sector orde op zaken stellen. De brief van de staatssecretarissen liegt er niet om. Ik ben geschrokken van de inhoud ervan. We moeten als sector de politiek geruststellen en dat kan alleen met een certificeringssysteem dat valt onder GMP+".

De biogassector werkt al sinds 2012 aan een certificeringssysteem voor leveranciers van coproducten. Aanleiding was toen de uitkomst van een steekproef van de inspectie in oktober 2009 bij acht handelaren of leveranciers van coproducten. Toen bleek bij twee van deze acht bedrijven geen overtredingen te zijn geconstateerd. Bij de overige bedrijven was sprake van kleine tot grote overtredingen.

Covergisten is het vergisten van uitwerpselen van dieren (mest) samen met een ander organisch product, vaak afkomstig uit de land- en tuinbouw of de (vee)voedingsindustrie. Bij covergisting wordt biogas geproduceerd, dat in een warmtekrachtinstallatie wordt omgezet in warmte en elektriciteit of dat rechtstreeks wordt geleverd op het aardgasnet. Het digestaat, dat overblijft na een covergistingsproces, kan op het land worden uitgereden of verder worden bewerkt, gehygiëniseerd en dan als verwerkte mest worden geëxporteerd of gescheiden en verwerkt tot specifieke meststoffen.

Of registreer je om te kunnen reageren.