Home

Nieuws 1846 x bekeken

Meer dan 95 procent veehouderij Deurne blijft op slot

Deurne – Het aanhoudingsbesluit voor de veehouderij in de gemeente Deurne blijft voor meer dan 95 procent van agrarische bedrijven in de gemeente gelden.

Dat blijkt uit een kaart die Deurne op de website heeft geplaatst. Tijdens de raadsvergadering werd dinsdagavond een deel van het aanhoudingsbesluit ingetrokken. In de praktijk komt dit erop neer dat  vergunningsaanvragen van 19 van de 399 agrarische bedrijven in de Brabantse gemeente weer in behandeling worden genomen. Aanvragen van de overige bedrijven vallen onder het aanhoudingsbesluit, dat van kracht blijft tot een nieuwe, aangescherpte geurverordening is aangenomen. Deze wordt in juli 2015 verwacht. Op de vraag of er nog andere gebieden zullen worden uitgezonderd van het aanhoudingsbesluit antwoordt een woordvoerder van de gemeente dat de prioriteit van de gemeente nu ligt bij de nieuwe geurverordening.

Wel zouden vergunningsaanvragen van bedrijven die officieel onder het aanhoudingsbesluit vallen maar die een significante bijdrage leveren aan het verminderen van de geuroverlast in Deurne kunnen worden voorgelegd aan de gemeenteraad voor individuele afwikkeling. Dit gebeurt als het om een mogelijk wenselijke ontwikkeling gaat, aldus de woordvoerder. Alle andere reguliere vergunningsaanvragen zullen worden aangehouden tot de nieuwe verordening klaar is.

Henk Raaijmakers, voorzitter van ZLTO Deurne, noemde het voorstel al eerder 'zeer demotiverend voor de sector'. De ZLTO-afdeling zag in eerste instantie nog heil in het aanhoudingsbesluit, toen zij in de veronderstelling verkeerden dat het als precisie-instrument zou worden ingezet om een aantal bedrijven op slot te zetten totdat een verbeterplan kon worden opgesteld. Toen het raadsvoorstel voor gedeeltelijke intrekking op tafel kwam, trokken zij echter al aan de bel met het vermoeden dat er weinig mogelijkheden voor de veehouderij zouden overblijven in de gemeente.

Het aanhoudingsbesluit maakt onderdeel uit van de aanpak van urgentiegebieden in Noord-Brabant, gebieden waar veel overlast van de veehouderij wordt ervaren. In juli besloot de gemeente Reusel-De Mierden al om de intensieve veehouderij in de gemeente voor een jaar op slot te zetten.

Of registreer je om te kunnen reageren.