Home

Nieuws 769 x bekeken 2 reacties

MER-commissie kraakt Gelders omgevingsplan

Arnhem - De Commissie voor de milieueffectrapportage vindt dat de Omgevingsvisie Gelderland onvoldoende waarborgen biedt tegen de aantasting van de natuur door met name agrarische activiteiten. Dat stelt de commissie in een advies aan de provincie.

De onafhankelijke commissie zegt in haar advies dat in het milieueffectrapport bij de Omgevingsvisie te weinig maatregelen zijn opgenomen, die eventuele schade voorkomen. In het advies zegt de commissie dat er een alternatief of aanvullende maatregelen moeten worden uitgewerkt, waardoor de natuur genoeg beschermd wordt. De provincie moet klip en klaar duidelijk maken dat een kwaliteitsafname in de ecologische hoofdstructuur als gevolg van agrarische activiteiten wordt voorkomen. In de stukken bij de Omgevingsvisie wordt wel gerefereerd aan de programmatische aanpak stikstof, nieuwe staltechnieken, een actief stoppersbeleid en maatregelen om de natuur te herstellen, maar die plannen zijn in de ogen van de deskundigen niet duidelijk en concreet genoeg.

Het Gelderse natuurnetwerk wordt volgens de nieuwe Omgevingsvisie kleiner dan de oorspronkelijke plannen voor de ecologische hoofdstructuur. In Gelderland komt er 5.300 hectare nieuwe natuur bij, terwijl er eerder plannen waren voor een uitbreiding met 11.300 hectare. De verwachting is dat het aantal soorten en de biodiversiteit in de provincie afnemen. De adviescommissie vindt dat duidelijk wordt hoe de biodiversiteit en de landschappelijke waarden toch op niveau kunnen blijven.

De Gelderse Omgevingsvisie is mei vorig jaar in ontwerp vastgesteld door gedeputeerde staten. Het advies van de commissie voor de milieueffectrapportage zal betrokken worden bij de definitieve vaststelling.

De provincie heeft in het beleidsstuk uitgesproken dat landbouwbedrijven die zich extra inzetten voor duurzaamheid, dierenwelzijn en ruimtelijke kwaliteit, daarvoor groeiruimte moeten krijgen. De provincie houdt in het omgevingsplan deels vast aan de landbouwzoneringen, omdat sommige doelen bij de landbouw nog verder moeten worden uitgewerkt.

Laatste reacties

  • Elevage

    blablabla........kost weer klauwen met geld, levert niets op

  • koestal

    Nederland wordt een agrarisch museum

Of registreer je om te kunnen reageren.