Commentaar

3055 x bekeken 16 reacties

'Kostprijsverhoging door fosfaatrecht gevolg eigen keuzes'

Een belangrijk effect van de invoering van verhandelbare fosfaatrechten zal zijn: verhoging van de kostprijs van melk. In veel reacties op de fosfaatbrief van staatssecretaris Martijn van Dam wordt hier met zorg op gewezen.

Boeren, bankiers, belangenbehartigers, allemaal zijn ze ongerust over de concurrentiepositie van de Nederlandse melkveehouder. Waren we net van het dure quotum af, gaat het geld in de fosfaatrechten zitten.

Die zorg is terecht. Geld investeren in productierecht is deels windhandel. Het geld vloeit naar de stoppers. Op deze per definitie binnenlands-Nederlandse markt prijzen boeren elkaar de markt uit, en zetten zichzelf op achterstand ten opzichte van concullega's van over de grens. Overigens, veel betalen voor rechten kan alleen als daar economische draagkracht voor is. Gaat het geld niet in quotum, dan wel in rechten en anders wel in grond, maar dat terzijde.

Nederland is vol - bij huidige normen

Geld hoort bij schaarste. De schaarste bestaat in dit verhaal uit milieugebruiksruimte. Nederland is vol - bij de huidige normen. Dat vertaalt zich in een op te tuigen systeem van fosfaatrechten. De sector, LTO voorop, heeft van meet af aan gepleit voor vrij verhandelbare rechten, en tegen een centraal verdeelmechanisme via de overheid. De markt moet het doen.

We leven in een tijd waarin (bijna) iedereen zweert bij 'marktwerking'. Het geld regeert, en we willen dat ook niet anders. De kostprijsverhogende werking van de fosfaatrechten is dus een resultaat van een keus die 'de sector' zelf gemaakt heeft.

Laatste reacties

 • alco1

  Johan. Ik zal je even uit de droom helpen.
  "Bij NIEMAND zweert bij marktwerking."
  Bijna iedereen ziet dat de wereldse marktwerking alle landelijke bureaucratische beperkings regelingen omver gooit.
  Dit is totaal iets anders.

 • wmeulemanjr1

  Je kan 'zweren' bij marktwerking tot je kapot bent.
  Mooi nieuws van mensen aan de zijlijn.
  Er is nu geen mooier vermaak dan 'leedvermaak'

 • oorspronkelijk

  superheffing om de kosten van overproductie te beperken het mag dan bureaucratie heten naar een quotum groei als van2010tot2014 van ongeveer 8%
  dit kan macro economisch ingevuld worden dus aangepast aan groeiverwachting.
  dit lijkt mij humaner dan een complete sector te laten bloeden
  helaas door de sector als passé verklaard

 • janlookamp

  als we allen overtuigt zijn dat het veel geld gaat kosten kunnen we toch veel beter geld steken in een methode om het fosfaat uit de mest te krijgen via een technische mogelijkheid ik oor iedereen alleen maar klagen over de te maken kosten voor aanschaf fosfaarechten ,maar ik hoor niemand die zegt laten we serieus werk maken om het fosfaat ut die mest te halen en daar dan eventueel in investeren als we kans zien het fosfaat eruit te''filteren'' kunnen ze nooit het system van dierrechten in stand houde

 • alco1

  @jan Er wordt serieus werk gemaakt van raffinage van fosfaat.
  Maar als het niet afgetrokken mag worden van het plafond, krijgt het geen boost.
  @de simpelen.
  We zullen het nog een keer uitleggen.
  Als wij nog door het quota beperkt waren geweest, dan was door de hoge melkprijs van de laatste jaren de melkplas wel elders in de wereld geëxplodeerd.

 • BO(skabout)ER

  klopt Alco! :)

 • oorspronkelijk

  nu is gelukkig de productie alleen in Europa gegroeid ??
  wereld markt is overschotten markt
  F.c Cono moeten hun meerwaarde van hun consumptie areaal middelen met afzet op de wereldmarkt. Dhr JoostenFc waarschuwt voor de melkprijs 2016.
  dicht bevolkt land en behoorlijke veedichtheid moet waken voor milieu deze kosten kunnen niet gegenereerd worden uit wereldmarkt.Veehouderij wordt lijdend voorwerp in klimaatdiscussie.
  noem het een roze bril maar mijn voorkeur gaat uit naar een gegarandeerde afzet markt +5%
  grote bedrijven over de hele wereld kunnen makkelijker voor wereldmarkt produceren omdat financiële resultaten minder druk geven achter de voordeur.
  waarom stappen multnationals als Unilever DSM Akzo
  over op producten met meerwaarde.
  hierin mis ik boerenslimheid??

 • alco1

  Slim bedacht het spreekwoord:
  "Holle vaten klinken het hardst"

 • oorspronkelijk

  natuurlijk snap ik het niet maar om mee te kunnen praten zal ik plan Mansholt nog een keer doorlezen.
  volgens mij heeft hij er zelf afstand van genomen,
  ontkenning dat er natuurlijke grenzen zijn is kop in het zand steken
  een auto gaat de lucht in als je de snelheidsgrens overschrijd.
  Wim Kan 1973 :niet tot de dood ons scheidt maar de scheit ons dood
  allemaal linkse prietpraat
  invloed heb je pas als je redacteuren en respons probeert te censureren
  leve de vrije meningsuiting

 • mtsjansens1

  De belastingdienst heeft er weer een inkomstenbron bij.

 • W Geverink

  @Mtsjansens. Je moet er wat voor over hebben om bij elkaar op de lip te mogen blijven zitten. Voor de rest laat de belastingsdienst vast nog wel wat over om het emigratiebudget te spekken.

 • Bennie Stevelink

  Het voordeel van fosfaatrechten is dat boeren die geen kans zien het bedrijf levensvatbaar te houden meer geld kunnen beuren waarmee ze kunnen emigreren. Tijdens de melkquotumperiode gebeurde dat ook. Dat biedt extra ruimte voor de boeren die blijven. Zonder fosfaatrechten zijn de mogelijkheden hiervoor beperkter.

  Een ander voordeel van fosfaatrechten is dat voor de grondloze boeren het voer betaalbaar blijft en de mestafzet over enkele jaren ook weer betaalbaar wordt. Voor grondloze boeren zorgen de fosfaatrechten dus ook voor kostprijsverlaging. Daarom kunnen grondloze boeren in mijn ogen ook geen knelgeval zijn. Tegenover de investering in fosfaatrechten om de te grote stal vol te krijgen staat het voordeel van lagere voer- en mestafzetkosten.

 • alco1

  @Bennie. Dat is één kant van de tweespalt.
  Aan de andere kant staan de boeren die latente ruimte hebben, maar nu voor die ruimte wel mest mogen aanvoeren, maar niet zelf koeien op houden.
  Bij die groep zijn ook de boeren die door omstandigheden in een ontwikkeling fase zitten.
  Nog maar weer eens het begrijpelijke voorbeeld.
  Op een weg mag men maar zestig rijden.
  De politie dreigt met maatregelen als er hard rijders blijven.
  De maatregel komt omdat er nog steeds harder wordt gereden.
  De maatregel luidt als volgt:
  De mensen die te hard reden mogen dit blijven doen en de groep die ver onder de max. snelheid reed mogen ter compensatie ook niet harder

 • Farmer4life2

  Er is ook nog zoiets als "ondernemersrisico"

 • Bennie Stevelink

  @alco, ik weet dat de fosfaatrechten voor boeren met latente ruimte kostprijsverhogend is.
  De bedoeling van mijn vorige reactie was te laten zien dat voor sommige boeren de fosfaatrechten juist een kostprijsverlaging oplevert. Vooral de onbesuisde grondloze groeiers waren zonder de komst van fosfaatrechten waarschijnlijk helemaal geen boer gebleven.
  Het zou dan ook oneerlijk zijn deze boeren als knelgeval te erkennen en fosfaatrechten toe te wijzen ten koste van anderen. Ze kunnen de fosfaatrechten prima kopen van het kostprijsvoordeel wat de fosfaatrechten hun opleveren.

 • haj146

  Wat mij betreft geen enkel knelgeval. Ook niet voor de latente ruimte. Iedereen had koeien grond ofwel quota kunnen kopen. Meest eerlijk

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.