Commentaar

732 x bekeken 10 reacties

Euroscepsis heeft zijn 
nut gehad

De vraag óf u gaat stemmen is belangrijker dan de vraag wát. Scepsis heeft geen zin.

Deze week zijn er Europese verkiezingen, dat kan zelfs de grootste euroscepticus niet ontgaan zijn. Euroscepsis is, mede onder invloed van de PVV, een belangrijk verkiezingsthema geworden. Het staat voor een afwijzende houding tegenover wat mensen zien als een ondemocratisch en geldverslindend monster in Brussel.

Nederland is een van de meest eurosceptische landen. Dat bleek al in 2005 bij de afwijzing van de Europese grondwet per referendum. Dat was nog in de tijd dat Brussel inderdaad te hard van stapel liep. De euro was pas ingevoerd, de uitbreiding met tien nieuwe landen was amper beklonken of er werden twee nieuwe lidstaten aangekondigd, terwijl gelonkt werd naar landen als Oekraïne en Turkije. Het gevaar was levensgroot dat de EU zich zou vertillen aan zichzelf. Goed dat er toen op de rem is getrapt.

Sindsdien heeft de wereldgeschiedenis forse stappen gemaakt. Allereerst de financiële crisis. Europa en de euro hebben die overleefd. Zoals het nu lijkt, heeft de EU gedaan wat onmogelijk leek: zichzelf aan de haren uit het moeras trekken. Het was niet samen ten onder, maar samen verder.

Een nog recentere ommekeer is de afbraak van Oekraïne. Misschien heeft Rusland enig recht van spreken dat het zich bedreigd voelt omdat EU en Navo wel heel dichtbij zijn gekomen. Maar de manier waarop dat land zijn belangen nu veilig probeert te stellen, roept nare herinneringen op aan de jaren dertig van de vorige eeuw. Daarmee zijn we terug bij de oorsprong van de EU. Die is ooit gestart als puur economische samenwerking, met de landbouw als eerste gezamenlijke beleidsterrein, maar met altijd in het achterhoofd een ander doel: de vrede bewaren.

Terug naar de verkiezingen en de euroscepsis. Voor dat laatste biedt de actualiteit, ook de agrarische, geen ruimte. Wie denkt dat Nederland zijn eigen boontjes kan doppen, heeft het mis. Brusselse bureaucraten moeten kritisch bij de les gehouden worden. Pak ze aan, laat ze alle hoeken van het parlement zien. In deze verkiezingen draait het om: bent u voor of tegen Europa?

Laatste reacties

 • GCK

  Niemand is tegen Europa!! We wonen immers in Europa. Terecht zijn ontzettend veel mensen kritisch ten aanzien van de Europese Unie. Een enorm geldverslindende kolos, waarvan het voordeel steeds onduidelijker wordt. Zelfs het geld voor de landbouwtoeslagen komt voor het merendeel bij enorm grote bedrijven en instanties terecht, die daar eigenlijk geen recht op zouden moeten hebben. Bovendien heeft de invoering van de Euro Nederland meer geld gekost dan opgebracht, denk aan de bodemloze putten in Zuid-Europa. Per saldo denk ik, dat we beter af zijn als de Europese Unie afgebouwd wordt tot een handelsovereenkomst en niet een dictatoriale centrale regering zoals die nu functioneert.

 • Mozes

  Ik zie Eurosceptici vaak tegenstrijdige argumenten gebruiken. De EU zou niet deugen omdat het niet democratisch genoeg is. Daarnaast zou het niet deugen omdat het niet slagvaardig genoeg is. Tegelijk willen ze zoveel mogelijk zeggenschap op nationaal niveau waarbij ieder land bij ieder onderwerp een vetorecht heeft.

  Als ieder land bij ieder onderwerp een vetorecht heeft kan de EU onmogelijk slagvaardig zijn. We hebben dat gezien tijdens de Joegoslavië crisis waarbij Griekenland ieder besluit in zijn eentje kon blokkeren en de EU machteloos werd. Besluitvorming op basis van consensus kan nog wel bij een EU van 6 landen maar bij een EU van 28 landen is besluitvorming op basis van gekwalificeerde meerderheid noodzakelijk anders heeft de EU geen enkele slagvaardigheid.

  Willen wij veel zeggenschap in de lidstaten houden dan zal de democratische bevoegdheid in Brussel beperkt moeten blijven.

  Willen wij een hoger niveau van democratie in Brussel dan zullen de lidstaten zeggenschap los moeten laten.

  Een oplossing voor dit dilemma is dat men gedifferentieerd te werk gaat. Bepaalde zaken zoals economie, financieel beleid, landbouw en energie Europees regelen met ruime democratische bevoegdheid in Brussel.
  Andere zaken zoals sociale zekerheid, onderwijs, natuurbeleid en rechtspraak volledig nationaal. Als tav deze zaken wel afspraken op Europees niveau gemaakt worden dan op basis van consensus.

 • GCK

  Gedifferentieerd werken op bepaalde gebieden is bij voorbaat kansloos. De nationale uitgangspunten zijn namelijk te verschillend. Welvaartsniveau, zeden en gebruiken, economische en handelsbelangen zijn zo verschillend en worden alleen maar groter met verdere uitbreiding van de EU. Daarom alleen al is effectieve centrale wetgeving vanuit Brussel onmogelijk. Al het geld wat in Zuid-Europa is gestoken brengt nu nog rente op, maar er is geen Nederlander die gelooft dat de hoofdsom ooit terugbetaald zal of kan worden.

 • Fermer

  Hebben de EU en de euro de financiele crisis overleefd? Aan onze haren zijn we een financieel moeras ingetrokken. Nu, honderden miljarden euros dieper in de schuld, vele miljoenen werklozen verder, zegt de Europese Elite, net voor de verkiezingen: 'We hebben het gered!'. Op deze manier iets 'redden', dan hoeft de Nederlandse landbouw zich voorts nog geen zorgen te maken. De Oekraine wil men graag inlijven om de graanvoorziening, de graanprijs en de Europese voedselzekerheid in handen te houden. Geef het volk brood en spelen ...... Agrarische euroscepsis zou en zal zeker nodig blijven, er zijn en blijven internationaal, zowel binnen als buiten Europa, altijd grotere 'multinationale' belangen, waarbij de landbouw veel te gemakkelijk als simpel ruilmiddel verkwanselt wordt . En vwb. Mozes, zaken of nationaal, of Europees regelen zal nooit lukken vanwege de verstrengeling van gebieden, zoals economie-sociale zekerheid, landbouw- natuurbeleid, open grenzen-rechtspraak ed. Het ene beleid beperkt of verbied een ander beleidsterrein, dus alles zal op den duur via Europa gaan.

 • Mozes

  GCK, een handelsverdrag vereist een gelijk speelveld. Men dient gelijke normen te hebben voor dierwelzijn, voedselveiligheid, milieu, antibiotica, hormonen, arboregels, enz. Wie regelt dit?

  Als Europa verdeelt is in allemaal nationalistische navelstarende landen die niet kunnen samenwerken wie geeft dan tegengas aan Rusland? Hoe vullen wij het veiligheidsvraagstuk in? Hoe lossen wij milieuproblemen op? Hoe lossen wij het vluchtelingenprobleem op? Hoe gaan wij om met het energievraagstuk?

  Als China over enkele decennia hetzelfde welvaartsniveau heeft bereikt als wij is China economisch groter dan de EU, VS en Canada samen. Daar komt India nog bij die ongeveer even groot is als China. Het gevaar dreigt dat onze Westerse waarden compleet weggedrukt worden door de rest van de wereld. Willen wij onze waarden nog overeind houden in de wereld dan zal op de eerste plaats Europa met één stem moeten spreken en daarnaast ook nog eens intensief samenwerken met Noord Amerika.

 • aarthamstra1

  Europa het is als of men de toren van Babel wil afmaken . Vele Talen ,culturen, en economische verschillen. Wil men binnen een generatie gladstrijken!!!. Laat ze nu eens beginnen om een Europees transport prijs te ontwikkelen.Een energie ,een belasting ,Een vergoeding voor de chauffeur. Nu kost een Oost Europese 3 Euro en een Hollander 30 euro per uur.
  Das gemiddeld 16.50 euro dat is de prijs voor een Europa!! We gaan nog eens 50% terug.!!
  En voor Mozes een Europese melk prijs. Die moet wil de consument het kunnen blijven betalen ook minstens 50% Dalen.
  Wat ze nu doen is de oudjes de zieken de zwakken pakken .Om de elite en multinationals Zoals de banken steunen , En dan nu roepen ze wij zijn uit de crisis stem ???? Daarom stem tegen Europa.

 • Mozes

  @Aarthamstra, jij legt een verband tussen bezuiniging en steun aan zuidelijke landen. Dit is onjuist, er is geen geld betaald maar er is slechts een garantstelling gedaan. Als jij garant gaat staan voor de lening van jou buurman zal jou bankrekening geen cent anders worden.

  Kijk eens naar de feiten: Duitsland heeft per hoofd van de bevolking minstens net zoveel bijgedragen dan Nederland. Toch was er in Duitsland geen crisis. In België, Oostenrijk, Finland ook niet. Toch hebben deze landen allemaal evenveel bijgedragen. Als de crisis en zware bezuiniging in Nederland veroorzaakt is door steun aan zuidelijke landen waarom dan niet in deze landen?
  De werkelijke oorzaak van de crisis en zware bezuiniging lag in Nederland ZELF. Drie van de vier grote banken zijn failliet gegaan, daarnaast had Nederland net als Spanje een enorme vastgoed-bubbel en ook nog eens de hoogste private schulden van Europa. Het verschil met de zuidelijke landen is dat Nederland een sterke concurrerende economie heeft met heel veel export (met dank aan de landbouw!!). Daardoor konden wij, weliswaar met zware bezuiniging, toch zelf de broek ophouden. Wij konden zelfs in Europees overleg anderen de maat nemen terwijl de puinhoop in eigen land niet veel minder was.

 • Mozes

  Het failliet gaan van drie van de vier grote banken heeft niets te maken met de Euro maar met de financiële crisis die is begonnen in Amerika. Het ontstaan van deze crisis is terug te voeren naar de val van de Muur. Na de instorting van de Sovjet Unie ontstond er een overdreven marktdenken. De markt kon niet vrij genoeg zijn. Ook de financiële wereld die tot dan toe aan strikte regels moest voldoen moest meer vrijheid krijgen om in te spelen op de markt. Allerlei regels die financiële stabiliteit moesten garanderen werden afgeschaft. Bankiers begonnen zich te gedragen als honden die van de ketting waren losgelaten. Daarbij ook nog opgejut met bonussen. Het leidde oa in Nederland, Spanje en Amerika tot overfinanciering in vastgoed waardoor de vastgoedprijzen onrealistisch gingen stijgen. Er werden massaal leningen afgesloten op deze onrealistische vastgoedprijzen totdat als eerste in Amerika de boel begon in te storten. De prijzen voor vastgoed zakten in waardoor de huizen plotseling veel minder waard waren dan men aan lening had. De eerder massaal verstrekte leningen waren niet meer gedekt, banken gingen failliet en burgers hadden het huis 'onder water' staan. Om de economie aan de gang te houden kon de staat niets anders dan de banken overnemen.
  Wordt vervolgt.......

 • Mozes

  Vervolg:
  Burgers die het huis 'onder water' hadden staan gaven geen cent meer uit maar gingen zoveel mogelijk aflossen. De bouwsector had niets meer te doen. Mensen werden massaal werkeloos.
  Er moest zwaar bezuinigt worden om de lasten te dragen.
  DE EURO EN ZUID EUROPA STAAT HIER GEHEEL LOS VAN.
  Wij hadden te maken met een gecombineerde economische en schuldencrisis. Het enigste medicijn tegen een dergelijke combinatie-crisis is export. Export levert werkgelegenheid en er komt geld binnen waarmee schulden afgelost kunnen worden.
  Juist dankzij de EU kunnen wij gemakkelijk exporteren. Zonder EU had Nederland er veel slechter voor gestaan dan met de EU.

 • aarthamstra1

  Mozes vervolg'; .De Amerikanen konden hun huizen niet meer betalen ,omdat de Auto industrie instortte door overproductie ,, Overproductie van vastgoed vooral Kantoren/ bedrijfshallen.kwamen daarbij,, daarbij kwam de automatisering.,en internethandel .Tweedehandsspullen vinden gretig aftrek. . Dat heeft bij mekaar een ketting reactie gegeven.met als gevolg crisis . Het verwonderd me nog altijd dat niemand het aan zag komen.
  Als men de banken ,de auto industrie
  hun eigen problemen hadden laten oplossen, Waren we nu veel verder geweest, De banken gewoon failliet ,Een Curator die de inboedel verkoopt en de gezonde delen door verkoopt.
  Nee wat hebben we gedaan de Multinationals gered over de rug van de burger. Het volk moet bloeden voor de ellende die nog elke dag groter word. Een kleine minderheid die zijn zakken vult over de rug van het volk de oudjes, zieken, de zwakken,de armen. Europa is niet voor het volk maar voor de economie , De poitiek roept nu we zijn er uit ,Ja dat klopt voor de Elite
  Mozes,, boeren verdwijnen als sneeuw voor de zon . En toch volhouden dat europa?zlto goed voor de boer is dat vind ik pas knap............

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.