Akkerbouw

Nieuws 946 x bekeken

Deskundigenadvies basis toelating transgene teelt

De vraag of Nederland transgene teelten toelaat zal voor een groot deel afhangen van het oordeel van een nog aan te stellen commissie van deskundigen.

Staatssecretaris Martijn van Dam heeft in een brief aan de Tweede kamer aangegeven aan de hand van welke maatstaven de deskundigen moeten beoordelen of genetisch gemodificeerde gewassen in Nederland kunnen worden geteeld.

De instelling van de commissie volgt op het Europese besluit om lidstaten de mogelijkheid te geven een eigen oordeel te vellen over de teelt van in de Europese Unie toegelaten gewassen. Van Dam heeft het Rathenau Instituut laten nagaan op welke manier betrokken partijen (landbouwbedrijfsleven, milieugroeperingen) de toelating willen hebben geregeld.

Beoordelingscriteria nieuwe teelten

Van Dam geeft aan dat hij nieuwe teelten op een aantal criteria wil beoordelen.

  • De keuzevrijheid voor burgers en boeren moet zijn gewaarborgd;
  • de teelt van transgene gewassen mag de biologische teelten niet dwarsbomen (en omgekeerd);
  • het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen moet worden meegewogen, evenals de economische gevolgen van de teelt voor biologische en gangbare ondernemers;
  • er moet worden worden gekeken naar de maatschappelijke acceptatie, de voordelen voor consumenten en de voordelen op het gebied van duurzaamheid;
  • voedselzekerheid moeten worden meegewogen.

Er komen geen regionale verschillen in de toelating. Eenmaal toegelaten of verboden, geldt de beslissing voor heel Nederland.

Het ministerie zal nagaan of een restschadefonds moet worden opgezet, zodra een transgene teelt is toegestaan. Uit dat fonds moeten telers die schade lijden door de nieuwe teelt, die niet verhaalbaar is op de teler van het transgene gewas, schadeloos worden gesteld. Het ministerie zal daarvoor het initiatief nemen, maar er geen geld in steken.

Of registreer je om te kunnen reageren.